Левон Хампарцумян: Икономията от мащаба във финансовите услуги ще има все по-голямо значение

Главният изпълнителен директор на Уникредит Булбанк пред "Капитал"

"Не би трябвало цената на парите в една модерна и относително устойчиво развиваща се икономика да бъде съществен фактор за успех или неуспех както на бизнеса, така и за потреблението."
"Не би трябвало цената на парите в една модерна и относително устойчиво развиваща се икономика да бъде съществен фактор за успех или неуспех както на бизнеса, така и за потреблението."    ©  НАДЕЖДА ЧИПЕВА
"Не би трябвало цената на парите в една модерна и относително устойчиво развиваща се икономика да бъде съществен фактор за успех или неуспех както на бизнеса, така и за потреблението."
"Не би трябвало цената на парите в една модерна и относително устойчиво развиваща се икономика да бъде съществен фактор за успех или неуспех както на бизнеса, така и за потреблението."    ©  НАДЕЖДА ЧИПЕВА
Този текст е част от класацията на "Капитал" К10, която подрежда най-добрите банки в България. Абонатите на Капитал ще получат изданието заедно със своя вестник на 5 май или ще го намерят онлайн в бизнес зона K:PRO. (Станете абонат на Капитал)

Всички останали читатели ще могат да намерят класацията в търговската мрежа или да си я поръчат онлайн тук.
№1

№1 Стабилност и риск

№8 Ефективност и рентабилност

№5 Устойчивост и динамика

№1 Размер
27.5% е капиталовата адекватност на Уникредит Булбанк към края на годината при средна за сектора 20.9%.

Визитка

Левон Хампарцумян е главен изпълнителен директор и председател на управителния съвет (УС) на Уникредит Булбанк. Той ръководи институцията от раздържавяването й през 2001 г., като преди това е бил заместник-министър на икономиката и председател на Агенцията за приватизация. Професионалният му път преминава и през мениджърски позиции в PriceWaterhouseCoopers и Ernst&Young. Понастоящем е член на УС на Асоциацията на банките в България, а в миналото е бил и негов председател, както и член на борда на Българския форум на бизнес лидерите и на УС на Института за пазарна икономикa. От 2015 г. е председател на обществения съвет на компанията за аутсорсинг услуги TELUS International, който подкрепя местни социално значими проекти на неправителствени организации.

Как изглежда банковият сектор в България след преминаването през прегледите и стрес тестовете през 2016 г.?

- Ако се съди по резултатите, изглежда добре. Защото в крайна сметка имаме и може би две години и нещо растеж в икономиката, което също се отразява положително на банковия сектор. Въпреки че не всички хора биха се съгласили, че това се усеща от всички – но най-активната икономически част от населението със сигурност усеща растежа. Банките по същия начин.

Какви са новите пазарни и регулаторни предизвикателства пред банките и как ще се справяте с тях?

- Ние никога не сме спирали да се справяме с пазарните предизвикателства, защото пазарът затова е пазар – всеки ден да следиш какво се случва, да се напипват верните тенденции, евентуално да се правят необходимите промени в начина, по който работим. Същото се отнася с регулациите. След всяка криза – примерно като тази, която беше 2008-2009 г., обикновено се написват серия от регулации, които да предотвратят появяването на същия тип криза. Разбира се, това не е гаранция, че някакъв друг вид криза не ни чака някъде в бъдеще. Но новите регулации затова са регулации – просто трябва да ги спазваш и да ги адаптираш към бизнеса, който имаш. И ние това правим. Но не е нещо ново – винаги сме го правили. Вече се говори за Базел IV и т.н. – аз си спомням още Базел I, като трябваше да се въвежда, всички казваха: "Ама как ще го въвеждаме? То има такива неща... То е много трудно, не става така..." После II, III, сега IV – в смисъл, винаги има предизвикателства, защото адаптирането и въвеждането на тези изисквания в ежедневната работа е въпрос на организирани системни усилия и разходи.

"Сделката за ОББ е добър знак, че големи европейски банкови групи все още се интересуват от българския пазар."

Началото на дългоочакваната консолидация в сектора беше зададено със сделката за ОББ. Какви са очакванията ви за този процес през тази и следващите години?

- Сделката за ОББ е добър знак, че големи европейски банкови групи все още се интересуват от българския пазар. И аз я разглеждам като едно позитивно развитие в сектора.

Тъй като ние сме минавали през доста сложна консолидация на три институции не толкова отдавна, предизвикателството е да се сформира нов екип от съществуващите, който да е по-добър от двата стари, да не се разочароват много клиентите и да се запази клиентска база, да се оптимизира клонова мрежа и всички други неща, които те така или иначе ще трябва да правят. Но пак казвам – защото става дума за голям играч с добра репутация и професионална етика на високо ниво – както и самата ОББ всъщност беше важен играч на българския пазар – резултатът би трябвало да бъде очаквано позитивен, но ще вземе време и усилия от хората, които го правят.

Днес – пак във връзка с по-високи капиталови изисквания, регулации, необходимостта да се въвеждат скъпи и сложни IT системи – все повече икономията от мащаба във финансовите услуги и банките ще има значение. Така че в момента сме в един период, в който консолидацията е очаквана и би донесла икономически изгоди. Тази концепция too big to fail има поддръжници, но все по-малко.

Кога очаквате периодът на рекордно ниски лихви да стигне своя край и как могат клиентите да се подготвят за това?

- Има фактори, които ни карат да мислим, че бихме могли да очакваме някакво умерено повишаване на лихвите в идните години, но някаква прецизна прогноза няма как да се направи.

Клиентите би трябвало да се подготвят, когато взимат кредит – защото, ако си взел кредит на исторически най-ниските нива и той е променлив, може да очакваш, че в даден период тези лихви могат да станат по-високи. Разбира се, лихвите се повишават обикновено заедно с инфлацията, така че не е въпросът дали лихвите са високи или ниски – въпросът е дали са поносими, или дали бихте могли да решите, че тази цена на кредита е достатъчно добра за целите, които имате. Защото в момента лихвите са по-ниски, отколкото в периода на бума 2006-2007 г. – това не води обаче на всяка цена до ентусиазъм за взимане на кредити. Така че не би трябвало цената на парите в една модерна и относително устойчиво развиваща се икономика да бъде съществен фактор за успех или неуспех както на бизнеса, така и за потреблението.

Кои други тенденции ще характеризират развитието на сектора през 2017 г.?

- Тази и следващите години предоставянето на услуги по новите канали за банкиране - всичко, свързано с онлайн, мобилно банкиране, електронна търговия и т.н., които се развиват изключително бързо и банките като важни финансови посредници на пазара просто ще бъдат изправени пред предизвикателство да си намерят ефективните начини на работа в тази среда. Някои хора много обичат термина дигитализация, но аз предпочитам дигитализацията да не е цел, а да е средство за постигане на по-качествени, по-достъпни услуги. Ние изграждаме и си търсим достойното място в тази среда.

Какви са очакванията ви за икономиката на страната и кои ще са двигателите на растежа?

- "Двигателите на растежа" е малко разтегливо понятие. Аз не знам кои са двигателите на растежа, но за съжаление няма няколко фактора само, които да влияят върху развитието на икономиката. Ние сме достатъчно голяма и достатъчно диверсифицирана икономика, за да няма само един или два фактора. Предсказуемостта на средата, устойчивостта на данъчната система, подобряването на работата на съдебната система – което стана някаква мантра, за която всички говорят – би трябвало да дадат една по-солидна база, на която вече предприемчивите хора да се чувстват по-комфортно – дали да инвестират, или да потребяват. И съответно не толкова предприемчивите също биха имали някакви ползи от това, че най-предприемчивата част от обществото е по-ентусиазирана да потребява или да инвестира – това са нови работни места, повишаване на оборотите в търговията, по-висок индекс на потребителско доверие, по-оптимистични възгледи в корпоративните играчи.

Какъв е фокусът в дейността на вашата банка за тази година?

- Както всяка друга година, на първо място са клиентите и тяхната удовлетвореност, и възможността да им предоставяме повече и по-качествени услуги – разбира се, следейки развитията на пазара. Ако имаме едно по-устойчиво развитие на икономиката, т.е. тенденцията от предишните години да се запази и да се засили, на каквото ние се надяваме, би трябвало да имаме подобни и дори по-добри резултати.

За банката

Уникредит Булбанк е най-голямата финансова институция в България с активи от 18.6 млрд. лв. Създадена е през 2007 г. в резултат на сливането на Булбанк, Хеброс банк и "Биохим", което я превръща в своеобразен гигант на местния пазар. Unicredit е в България от края на 2000 г., когато придобива Булбанк, а другите две институции идват в италианската група покрай придобиването на германската HVB на централно ниво. Българската банка е активна както в корпоративния сектор, така и в сегмента на дребно, като има лидерски позиции и в частното и инвестиционното банкиране.

В подреждането на "Капитал" за 2016 г. институцията запазва спечеленото година по-рано първо място. Любопитното е, че с изключение на размера на активите си тя не е първа по нито един от отделните показатели, на базата на които се изготвя класацията. Силното представяне по различните показатели обаче и тази година й носи лидерската позиция в категорията "Стабилност и риск", като традиционно печели точки заради цената, при която привлича финансиране. В подреждането за ефективност и рентабилност и тази година надолу я дърпа нетният лихвен марж (15-о място), който натежава на представянето й и в категорията за устойчивост и динамика. Там институцията се класира на 14-о място по показателя, а за крайното подреждане в категорията негативен ефект оказва и промяната в съотношението между капитала и активите за предходните три години (16-о място), което обаче идва основно от бързия ръст на активите.
А ето и очакванията на останалите банкери от К10:

Виолина Маринова, Банка ДСК: Периодът на рекорно ниски лихви е в самия си край

Петър Славов, Прокредит банк: В банковия сектор ще останат най-стабилните и сигурни участници

Стилиян Вътев, ОББ: Банките се надпреварват да предлагат лихви по кредити доста под разумните нива


Aрно Льоклер, Сосиете женерал Експресбанк: На пазара ще има не повече от пет референтни банки

Валентин Гълъбов, Ти Би Ай банк: Не размерът ще определя банките на утрешния ден

Оливер Рьогл, Райфайзенбанк България: Сега е добър период за инвестиции при фиксирани лихви

Петя Димитрова, Пощенска банка: Регулациите продължават да бъдат едно от най-сериозните предизвикателства

Петър Андронов, Сибанк: Предизвикателството в момента са все още намаляващите лихвени маржове

Георги Заманов, Алианц банк България: Икономически ръст от 3% е недостатъчен за България

Интервюто взе Мария Иванова