Петър Андронов: Предизвикателство в момента са все още намаляващите лихвени маржове

Главният изпълнителен директор на Сибанк и кънтри мениджър на KBC Group за България пред "Капитал"

Този текст е част от класацията на "Капитал" К10, която подрежда най-добрите банки в България. Абонатите на Капитал ще получат изданието заедно със своя вестник на 5 май или ще го намерят онлайн в бизнес зона K:PRO. (Станете абонат на Капитал)

Всички останали читатели ще могат да намерят класацията в търговската мрежа или да си я поръчат онлайн тук.
№9

№5 Стабилност и риск

№12 Ефективност и рентабилност

№6 Устойчивост и динамика

№9 Размер

Визитка

Петър Андронов е главен изпълнителен директор на Сибанк и кънтри мениджър на KBC Group за България. В Сибанк започва работа през 2007 г. Преди това е главен директор "Банков надзор" в БНБ (2002 - 2007 г.). Като част от банковия регулатор има принос в изготвянето на банковото законодателство в България в подготовка за членството в ЕС. Бил е член на управителния съвет на Резервния обезпечителен фонд, както и на инвестиционния комитет на БНБ. В периода 2005 - 2007 г. е наблюдател и член на Европейския банков комитет и на Комитета на европейските банкови надзорници към Европейската комисия. В същия период е наблюдател и член на Банковия надзорен комитет към Европейската централна банка.

През 2015 г. е избран за председател на Асоциацията на банките в България. Неин представител е в Комитета по банков надзор към Европейската банкова федерация.

Как изглежда банковият сектор в България след преминаването през прегледите и стрес тестовете през 2016 г.?

- Добре капитализиран, развиващ се, печеливш, с решими проблеми, по които все пак трябва да се работи активно, докато икономиката е във възход.

Какви са новите пазарни и регулаторни предизвикателства пред банките и как ще се справяте с тях?

- Пазарните са свързани с все още намаляващите лихвени маржове краткосрочно и дигиталните продажбени канали дългосрочно. Регулаторните се отнасят до решението на централната банка да преустанови изчислението на "Софибор", както и дългоочакваните МСФО 9 и Директивата за платежните услуги 2.

Началото на дългоочакваната консолидация в сектора беше зададено със сделката за ОББ. Какви са очакванията ви за този процес през тази и следващите години?

- Не мисля, че сделката за ОББ е началото. Банките на пазара днес са 10 по-малко, отколкото преди 15 години. ОББ и Сибанк са поредният пример. Ще има още, макар и може би не толкова мащабни в близко бъдеще. Тенденцията е глобална и се наблюдава от повече от столетие. Впрочем окрупняването на пазарните участници е характерно за всички бизнеси, при банките става по-бързо заради ограниченията за навлизане на нови участници.

Кога очаквате периода на рекордно ниски лихви да стигне своя край и как могат клиентите да се подготвят за това?

- Въпрос за милион или даже за милиард. Допреди Тръмп се смяташе например, че ще отнеме поне две години. Днес, няколко месеца по-късно, годините станаха година. Кой знае. А иначе клиентите, които вземат кредити, трябва да оставят по-големи резерви в остатъчния си доход, за да могат да плащат и по-големи вноски. Могат и да се възползват от кредитни продукти с първоначално или даже по-продължително фиксирани лихви. Депозантите да не се ангажират за прекалено дълги срокове, ако искат да управляват активно спестяванията си при растящи лихви.

Кои други тенденции ще характеризират развитието на сектора през 2017 г.?

- Намаляващи разходи за обезценка по намаляващи по честота и обем лоши кредити, намаляваща издръжка, по-активно кредитно посредничество и технологични иновации. Банките ще се сблъскват все повече с два модерни феномена – популистки регулации и кибератаки.

Какви са очакванията ви за икономиката на страната и кои ще са двигателите на растежа?

- Стабилен растеж с добра секторна основа, повече добавена стойност в производството на машини и части, ИТ услуги и аутсорсинг, скромно завръщане на строителството, благоприятна външна среда и растяща заетост у нас, респективно по-високо вътрешно потребление. Устойчивата корупция, демографските и образователните ни проблеми блокират растежа, който иначе може да премине спокойно 4 и повече процента. Всъщност липсата на работна сила води до бърз растеж на заплатите, което в недалечно бъдеще ще притисне сериозно инвестициите в икономиката. Задачите за политиците и обществото се виждат с просто око.

Какъв е фокусът в дейността на вашата банка за тази година? Как ще протече във времето обединението между Сибанк и ОББ, какво ще се случи до края на годината в това отношение?

- Основната задача си остава изпълнението на амбициозната ни програма за растеж. Редом с това, след като финализираме сделката по придобиването на ОББ, ще започнем интензивен процес по сливане, който вече подготвяме. Мащабите и сложността на операциите на двете банки са съществени, което прави сливането изключително комплексен и труден процес. Въпреки това ще се постараем да го извършим във възможно най-кратките срокове.

За банката

Сибанк е девета по размер на активите в банковия сектор. Към края на миналата година активите й са в размер на 3.1 млрд. лв. по данни на БНБ.

Банката е създадена през 1995 г. като Българо-руска инвестиционна банка. Два пъти е сменяла собствеността си. През 2007 г. става част от белгийската банково-застрахователна група КВС, част от която в България е и ДЗИ. През 2014 г. българският пазар беше обявен за един от стратегическите за групата. В края на миналата година KBC обяви сделката за покупката на ОББ, като двете банки тук ще бъдат обединени. Процесът е в подготовка и предстои да започне скоро след като се получат нужните регулаторни одобрения.

През 2016 г. банката премина през прегледа на качеството на активите като една от малкото без наложени от регулатора никакви корекции. Това, както и евтиното й финансиране, помага за силното класиране на банката в категорията за стабилност и риск, където е пета. Изпреварващият ръст в последните години и стабилните показатели я извеждат и до номер шест по устойчивост и динамика. Показателите за ефективност са тези, които я теглят надолу в класирането.
А ето и очакванията на останалите банкери от К10:

Левон Хампарцумян, Уникредит Булбанк: Икономията от мащаба във финансовите услуги ще има все по-голямо значение

Виолина Маринова, Банка ДСК: Периодът на рекорно ниски лихви е в самия си край

Петър Славов, Прокредит банк: В банковия сектор ще останат най-стабилните и сигурни участници

Стилиян Вътев, ОББ: Банките се надпреварват да предлагат лихви по кредити доста под разумните нива


Aрно Льоклер, Сосиете женерал Експресбанк: На пазара ще има не повече от пет референтни банки

Валентин Гълъбов, Ти Би Ай банк: Не размерът ще определя банките на утрешния ден

Оливер Рьогл, Райфайзенбанк България: Сега е добър период за инвестиции при фиксирани лихви

Петя Димитрова, Пощенска банка: Регулациите продължават да бъдат едно от най-сериозните предизвикателства

Георги Заманов, Алианц банк България: Икономически ръст от 3% е недостатъчен за България

Интервюто взе Валентина Илиева