Петър Славов: В банковия сектор ще останат най-стабилните и сигурни участници
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал
Новият брой: Новите визи

Петър Славов: В банковия сектор ще останат най-стабилните и сигурни участници

Петър Славов: В банковия сектор ще останат най-стабилните и сигурни участници

Председателят на надзорния съвет на Прокредит банк (България) пред "Капитал"

11768 прочитания

Този текст е част от класацията на "Капитал" К10, която подрежда най-добрите банки в България. Абонатите на Капитал ще получат изданието заедно със своя вестник на 5 май или ще го намерят онлайн в бизнес зона K:PRO. (Станете абонат на Капитал)

Всички останали читатели ще могат да намерят класацията в търговската мрежа или да си я поръчат онлайн тук.
№ 3

№3 Стабилност и риск

№6 Ефективност и рентабилност

№1 Устойчивост и динамика

№13 Размер

Визитка

Петър Славов е председател на надзорния съвет на "Прокредит банк (България)" ЕАД и член на надзорния съвет на "Прокредит холдинг AG & Co. KGaA". Той работи като изпълнителен директор и член на управителния съвет на Прокредит банк от самото й създаване през 2001 г., а през 2008 г. става председател на управителния съвет на банката.

Как изглежда банковият сектор в България след преминаването през прегледите и стрес тестовете през 2016 г.?

Проведените от БНБ преглед на качеството на активите и стрес тестове са важни показатели за банковата система. Независимо че резултатите показаха, че тя е достатъчно капитализирана, някои бан­ки трябваше да заделят допълнително провизии и/или капитал. За Прокредит банк публикуваните резултати от проверката показ­аха, че капиталът на банката, предоставен от нейния немски акционер "Прокредит холдинг", е напълно достатъчен за покриване на евентуални рискове, които биха възникнали при негативна про­мяна на икономическата среда, както и че не се налага допъл­нително заделяне на провизии. С други думи, независимата оценка на качеството на активите отразява адекватните управленски решения за развитието на банката. Това доказва стабилността и устой­чивостта на Прокредит банк, адекватната политика за оценка и управление на кредитния портфейл, както и консервативното и професионално поведение от страна на ръководството, насочени преди всичко към запазване интересите на вложители, клиенти, акционери и развитие на бъл­гарската икономика.

Какви са новите пазарни и регулаторни предизвикателства пред банките и как ще се справяте с тях?

Предизвикателство пред банките е подготовката за въвеждането на МСФО 9. Съгласно новата методология се променя концепцията за заделяне на разходи за провизии по кредити на клиенти. До момента банките заделяха тези разходи на база реализирани загуби, докато в бъдеще се въвежда понятието очаквани загуби. Очакваните загуби ще отразяват оценката на риска и вътрешния кредитен рейтинг на всяка финансова институция. За повечето банки преминаването към този модел за изчисление на разходите за обезценка, базиран на очаквани загуби, най-вероятно ще доведе до по-ранно признаване на кредитни загуби.

За въвеждането на МСФО 9 "Прокредит холдинг" координира и управлява проект, чрез който се създава модел за оценка на кредитните загуби, като събира данни от всички банки от групата и извършва тяхната обработка и валидация.

0.25% е цената на финансирането за банката, втората най-ниска в България.

Началото на дългоочакваната консолидация в сектора беше зададено със сделката за ОББ. Какви са очакванията ви за този процес през тази и следващите години?

От прегледа на качеството на активите в банковата система се видя, че има банки с недобри показатели за капиталова адекватност. Напълно е възможно при тези участници, които не могат да останат конкурентни на пазара, да настъпи процес на сливания и продажби. Но това не трябва да се приема и оценява като негативна тенденция. Напротив - това ще доведе до оптимизиране на банковия сектор. Банките ще трябва да преосмислят всичките си процеси в стремежа си да запазят текущите и да привлекат нови клиенти. В банковия сектор ще останат най-стабилните и сигурни участници, тези, които имат иновативен подход и предлагат адекватни услуги, които отговарят на пазарните тенденции.

Кога очаквате периодът на рекордно ниски лихви да стигне своя край и как могат клиентите да се подготвят за това?

Относително слабата активност на кредитния пазар, съчетана с високата ликвидност в системата, продължава да оказва натиск върху лихвените проценти по кредитите. Тенденцията за спада на лихвите по кредитите продължи и през изминалата година. Това, разбира се, доведе до раздвижване на пазара и до повишаване на търсенето, от една страна, а от друга, до засилване на конкуренцията сред банките.

Търсенето на финансиране от страна на бизнеса се влияе и от политическата обстановка в страната. След като България направи своя политически избор, бизнесът отново ще се насочи към дългосрочно инвестиционно планиране. Ако погледнем в световен мащаб, лихвите за финансиране започнаха да се повишават, което неминуемо ще засегне и нашия пазар като част от международната икономика.

Независимо какви промени ще настъпят в цената на финансиране, бизнесът трябва приоритетно да планира и инвестира в проекти, които ще му дадат конкурентно предимство и ще доведат до развитие на българската икономика в дългосрочен аспект.

Кои други тенденции ще характеризират развитието на сектора през 2017 г.?

Основният акцент в сектора ще е върху кредитирането. Банковата система е стабилна, а икономиката се нуждае от раздвижване. Това, което й трябва, за да работи, е тласъкът от търсенето на възможности за инвестиции на бизнеса.

И през 2017 г. ще продължат да работят отворените програми за финансиране на Европейския съюз. Очаква се възстановяващата се икономическа ситуация в еврозоната да окаже позитивно влияние.

Характерно ще бъде и навлизането на новите технологии във финансовия сектор и дигитализацията на банките. Чрез съвкупност от канали и технологични решения банките ще търсят директен и персонален достъп до клиентите, като им предлагат дистанционно обслужване, без да се налага те да посещават банковите офиси. Този нов начин на банкиране постепенно ще измести традиционното такова, а банките, които се ориентират първи към него, ще имат предимство пред останалите.

Какви са очакванията ви за икономиката на страната и кои ще са двигателите на растежа?

Наблюдава се нарастваща тенденция много малките и средните фирми да инвестират, за да осъществят идеите си за модернизиране на производството или да излязат на нови международни пазари. Очаквам икономиката да расте с бавен темп и както досега развитието частично да се дължи на износа. Основният стимул за него обаче трябва да дойде от потреблението, за да се запази дългосрочната стабилност на растежа.

Вярвам, че инвестициите в съвременни технологии, новаторското мислене и насочеността към околната среда са ключови фактори за бъдещото развитие на стабилни и конкурентоспособни предприятия в международен план.

Какъв е фокусът в дейността на Прокредит банк за тази година?

Модернизирането на банковите услуги и развитието на дистанционното банкиране е активен процес в банковия сектор. Услугите на финансовите институции стават все по-удобни, сигурни и достъпни през всякакъв вид електронни устройства. През последните години банката направи значителни инвестиции за установяването на нов, модерен модел на обслужване, различен от това, което предлагат традиционните банки. Чрез своите електронни услуги - интернет банкиране и телефонен център - Прокредит банк модернизира своите процеси в стремежа си да улесни клиентите, като им предоставя възможност да управляват средствата си по най-ефективен начин - сигурно и дистанционно, спестявайки време и пари. Клиентите посещават банков клон единствено и само за да обсъдят с банков експерт важни финансови решения относно инвестиционни планове и проекти.

Този модел, при който клиентите оперират безкасово, има и социален аспект за българската икономика и осигуряването на благоприятстваща бизнес среда за нейното развитие. Нашата политика към безналични плащания е насочена към предотвратяване на опитите за избягване на данъчни задължения, нелегални практики или корупционни схеми, както и пране на пари.

Фокусът ни ще бъде съсредоточен в предлагане на услуги за малките и средните фирми, така че да се превърнем в тяхна основна обслужваща банка. Все повече наши клиенти търсят бизнес със съседните ни страни, където Прокредит банк също е представена. В тази връзка ние им предлагаме адекватни банкови услуги, за да могат да работят свободно и най-вече изгодно със своите партньори зад граница. Това ще помогне и на тях, и на развитието на нашата икономика.

Услугите на Прокредит банк за частни лица също следват нашето разбиране за предлагане на услуги, предоставящи лесно и достъпно банкиране без необходимост от посещение на банков офис - т.нар. директно банкиране. Ние искаме да бъдем първи избор за клиенти, които ценят времето си и ще се срещнат с банков служител в наш офис едва тогава, когато е настъпил моментът за вземане на важно решение, например покупка за жилище, подобрение на енергийната ефективност на дома и т.н.

За банката

Прокредит банк (България) е основана през 2001 г. от група международни инвеститори начело с германския Procredit Holding, който в момента е неин едноличен собственик. С активите си от 1.85 млрд. лв. към края на 2016 г. банката се нарежда сред сравнително неголемите играчи на местния банков пазар – на 13-о място по показателя. Подобно на германската си компания майка, българската кредитна институция също специализира във финансирането на микро-, малки и средни предприятия.

В общото класиране на "Капитал" Прокредит банк заема третата позиция, значително подобрение, след като три поредни години бе на шесто място. Както през миналата година и сега институцията е начело на подреждането в категорията "Устойчивост и динамика", но има солидни позиции и в другите категории. Банката е една от петте, които не се нуждаеха от корекции при прегледа на качеството на активите, а освен това зае второ място по показателя "Цена на финансиране" и е трета в измерителите за възвращаемост.
А ето и очакванията на останалите банкери от К10:

Левон Хампарцумян, Уникредит Булбанк: Икономията от мащаба във финансовите услуги ще има все по-голямо значение

Виолина Маринова, Банка ДСК: Периодът на рекорно ниски лихви е в самия си край

Стилиян Вътев, ОББ: Банките се надпреварват да предлагат лихви по кредити доста под разумните нива


Aрно Льоклер, Сосиете женерал Експресбанк: На пазара ще има не повече от пет референтни банки

Валентин Гълъбов, Ти Би Ай банк: Не размерът ще определя банките на утрешния ден

Оливер Рьогл, Райфайзенбанк България: Сега е добър период за инвестиции при фиксирани лихви

Петя Димитрова, Пощенска банка: Регулациите продължават да бъдат едно от най-сериозните предизвикателства

Петър Андронов, Сибанк: Предизвикателството в момента са все още намаляващите лихвени маржове

Георги Заманов, Алианц банк България: Икономически ръст от 3% е недостатъчен за България

Интервюто взе Николай Нейчев

"Дистанционното обслужване на клиенти извън офисите ще даде предимство на банките, които първи го възприемат."
Фотограф: АНЕЛИЯ НИКОЛОВА
Този текст е част от класацията на "Капитал" К10, която подрежда най-добрите банки в България. Абонатите на Капитал ще получат изданието заедно със своя вестник на 5 май или ще го намерят онлайн в бизнес зона K:PRO. (Станете абонат на Капитал)

Всички останали читатели ще могат да намерят класацията в търговската мрежа или да си я поръчат онлайн тук.
№ 3

№3 Стабилност и риск

№6 Ефективност и рентабилност

№1 Устойчивост и динамика

№13 Размер

Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

0 коментара

Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. OK