По пътя към първия милиард

Раздвижване и сериозни ръстове за 2017 г. са прогнозите за продажбата на корпоративни обезпечени дългове

Първата сделка с корпоративни обезпечени портфейли беше в началото на годината, когато Уникредит Булбанк продаде на Агенция за събиране на вземания пакет заеми за 93 млн. евро
Първата сделка с корпоративни обезпечени портфейли беше в началото на годината, когато Уникредит Булбанк продаде на Агенция за събиране на вземания пакет заеми за 93 млн. евро    ©  НАДЕЖДА ЧИПЕВА
Първата сделка с корпоративни обезпечени портфейли беше в началото на годината, когато Уникредит Булбанк продаде на Агенция за събиране на вземания пакет заеми за 93 млн. евро
Първата сделка с корпоративни обезпечени портфейли беше в началото на годината, когато Уникредит Булбанк продаде на Агенция за събиране на вземания пакет заеми за 93 млн. евро    ©  НАДЕЖДА ЧИПЕВА
Този текст е част от класацията на "Капитал" К10, която подрежда най-добрите банки в България. Абонатите на Капитал ще получат изданието заедно със своя вестник на 5 май или ще го намерят онлайн в бизнес зона K:PRO. (Станете абонат на Капитал)

Всички останали читатели ще могат да намерят класацията в търговската мрежа или да си я поръчат онлайн тук.

Нова ниша, динамично развиваща се, с потенциал и определено заявен интерес за търсене. Това е пазарът на дългове в България и по-конкретно на корпоративни обезпечени портфейли. Предлагането на такъв тип кредити е нов етап в развитието на пазара на необслужвани дългове. Дебютът беше в началото на тази година със сделка за 93 млн. евро корпоративни заеми, продадени в пакет от Уникредит Булбанк на Агенция за събиране на вземания. Очакванията на колекторските компании за тази година са за поне още две-три такива сделки.

Досега банките продаваха основно потребителски кредити, като за "почистването" на корпоративните си портфейли се грижеха сами, тъй като всеки е със своите особености и по-трудно се пакетират. Предлагането вече и на този тип заеми за продажба към колекторски компании може да се разглежда като стъпка от естествената еволюция на пазара на дългове в България. В началото се събираха просрочени вземания основно от доставчици на комунални услуги, а банките трябваше да преодолеят усещането за стигма, че, предлагайки необслужвани дългове, показват слабост. Отне време да се промени настройката и да се изгради мантрата "Няма лошо да продаваш лоши кредити" и да последват сделки за портфейли от потребителски заеми и задължения по кредитни карти, за да се стигне и до пакети корпоративни кредити.

Узряването на пазара

Очакванията са продажбата на необслужвани кредити за тази година да е между 1 млрд. и 2 млрд. лв.

Необходимостите за по-активно почистване на портфейлите стимулира банките да излязат на пазара и на корпоративни обезпечени дългове. Това става бавно, но се случва като резултат на естествени пазарни процеси. От другата страна стои апетитът на колекторските фирми, като възможностите им за поемане на такива дългове се подкрепят от навлизането на международни компании като собственици в бранша.

Според Мартин Питлик, изпълнителен директор на Райфайзенбанк с ресор "Риск и финанси", банките сега преоценяват активите си много по-реално, отколкото преди няколко години. "Когато оценката на активите е реална, те могат да се продадат по-лесно. След прегледа на качеството на активите през 2016 г. необходимостта от намаляване на необслужваните кредити стана още по-осезателна и някои от банките трябваше да предприемат действия в тази насока", коментира Питлик.

"Ръстовете, реализирани от компаниите в бранша, и навлизането на чуждестранни стратегически инвеститори ясно показват, че това е един от най-динамично развиващите се пазари в България."

Нина Станчева, изпълнителен директор на "Агенция за събирания на вземания"

Като цяло пазарът на дългове в България се разглежда като перспективен. "Ръстовете, реализирани от компаниите в бранша, и навлизането на чуждестранни стратегически инвеститори ясно показват, че това е един от най-динамично развиващите се пазари в България, който предоставя перспективи за солиден растеж и през следващите години", коментира Нина Станчева, изпълнителен директор на АСВ. От миналата година компанията е собственост на норвежката B2Holding, която по думите на Станчева определя България като един от най-перспективните пазари за своя бизнес в региона.

Сред движещите фактори според нея за развитието на пазара са по-високият дял на необслужваните заеми в България в сравнение с останалата част на ЕС, желанието на кредиторите да отпишат лошите си вземания по-бързо от своите портфейли, промяна в културата на бизнеса в страната, генериращ просрочени вземания. Освен това и проникването на услугите на колекторските компании в секторите, които генерират необслужвани задължения, се оценява все още в пъти по-ниско от средното за развитите европейски страни.

Спецификите при просрочените обезпечени фирмени заеми са, че са предоставяни на предприятия с различен размер – малки, средни и големи, с различна степен на просрочие и с различно ниво на обезпечение. Някои от тези кредити не са обслужвани за доста дълъг период от време - повече от една година, и обезпечението по тях често трудно покрива дълга, обясни Нина Станчева.

"Банките, а и останалите финансови институции, все повече се обръщат към колекторски агенции. Определено смятаме, че този пазар има неизползван потенциал и това предстои да се развие."

Милена Виденова, управител на "Кофас" за България

Те са по-сложни за реализация поради естеството на самите кредитни сделки, като отнема време и подготовката и реализацията на продажбата – средно около шест месеца по оценка на експертите в бранша.

По думите на Станчева събирането на приходи по този тип заеми е сложен процес, отнемащ дълго време. Пакетирайки такъв тип непогасени кредити и продавайки ги на колекторски компании, банките получават ликвидност и подобряват текущата си рентабилност. Освен това могат да оптимизират и административните си разходи, като намалят звената, занимаващи се с такива несвойствени дейности, и се фокусират в отпускането на кредити.

Очаквания

С две думи – сериозни ръстове. Такива са очакванията за изкупуването на дългове за тази година. Оценките са за сделки между 1 млрд. и 2 млрд. лв. Именно на необсужваните кредити с обезпечение – фирмени и ипотечни, се залага като на основни носители на ръста. Банките ще останат двигател на пазара, доколкото процесът на прочистване на активите при тях продължава, посочи Нина Станчева. По думите й продажбата на проблемни фирмени кредити се предвижда да генерира 20% до 30% от общия обем изтъргувани дългове през годината."Банките, а и останалите финансови институции, все повече се обръщат към колекторски агенции. Определено смятаме, че този пазар има неизползван потенциал и това предстои да се развие."
Милена Виденова, управител на "Кофас" за България

В банковия сектор също прогнозите са за раздвижване. Според Мартин Питлик до момента вторичният пазар за изкупуване на корпоративни експозиции бе слабо развит, само с епизодични сделки. "През тази година поради продължаващия стремеж на банките за намаляване на лошите кредити, както и заради по-високия апетит от страна на колекторските фирми, очакваме да има раздвижване и в този сегмент, като е вероятно да се предлагат предимно съдебни обезпечени кредити. За разлика от пазара на корпоративни дългове, в ритейл сегмента той е доста по-добре развит."

И според Милена Виденова, управител на "Кофас" за България, тенденцията е ясно очертана - банките, а и останалите финансови институции, все повече да се обръщат към колекторски агенции за събирането на вземания. Определено смятаме, че този пазар има неизползван към момента потенциал и това предстои да се развие, посочи тя.

"След продажбата на обезпечения корпоративен портфейл от страна на Уникредит Булбанк в началото на годината имаме информация за още няколко големи банки, които са в подготовка на търгове за продажби на подобни портфейли. Това са Пощенска банка, Societe Generale и Райфайзенбанк (България). Очаква се и втори портфейл да бъде пуснат за продажба от страна на Уникедит Булбанк. Вероятно ще последват и още – това зависи от успеха на досегашните", коментира Виденова. По думите й очакванията са пазарът на корпоративни обезпечени портфейли през 2017 г. да достигне до 1 млрд. лв., като при него продавачи са главно банките, но и други финансови институции като лизингодатели.