Голямото домашно за БНБ
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Голямото домашно за БНБ

Голямото домашно за БНБ

МВФ и Световната банка оцениха финансовия сектор в България, посочиха като проблеми лошите заеми и концентрацията на кредити към свързани лица в някои местни институции

Гергана Михайлова
13115 прочитания

© Надежда Чипева


Темата накратко:

- МВФ и Световната банка оцениха финансовия сектор в България

- Изводите от проверката FSAP са, че системата е стабилна, но рисковете остават, а проблемите са ясно назовани: лоши кредити и концентрацията на кредити към свързани лица в някои местни институции.

- Препоръките са за приоритетна работа с банките с идентифицирани проблеми, усъвършенстване на нормативната рамка и създаването на нов фонд за спасяване на системата от ликвидни кризи.

Докато през лятото на миналата година армия от независими външни одитори бе окупирала българските банки в търсене на "второ КТБ", един доста по-скромен по численост екип бе командирован в София с подобна задача. Създаден от Международния валутен фонд (МВФ) и Световната банка по спешност в разгара на азиатската финансова криза от края на 90-те години, той е изпращан по невралгични точки на света да напипва бързо слабости във финансовия сектор и да помага на местните власти да ги отстраняват.

Фалитът на четвъртата по големина банка в страната преди две години бе формалният повод за покана към екшън екипа да посети и България и резултатът от работата му на терен вече е налице. Оценката (FSAP) до голяма степен повтаря констатациите на одиторите и БНБ, че банковият сектор е принципно стабилен, но с проблеми на места, като рисковете остават и има още много работа за вършене. Източник на притеснения са високото ниво на лошите кредити, проблемите в банките, където бе констатиран капиталов недостиг, недовършената правната рамка и липсата на финансов ресурс за спасителни операции в бъдеще.

Тонът, макар и критичен, не стига до крайните оценки на Европейската комисия (ЕК) в последния й доклад за макроикономическите дисбаланси, където имаше неприкрито неудовлетворение от проверките на БНБ. С доклада на МВФ и Световната банка обаче външният натиск за изчистване на хроничните проблеми от финансовия сектор в България се засилва, а списъкът със задачи за домашно на централната банка се удължава. Листът с конкретни препоръки е внушителен, а срещу много стои срок за изпълнение "Незабавно", което в жаргона на FSAP означава до една година. Тук влиза проследяването на предписанията след миналогодишната проверка и справяне с "пропуснатия" при нея ключов проблем - заобикалянето на ограниченията за кредитиране на свързани лица.

Повторно стресирани

FSAP (от англ. Financial Sector Assessment Programme) се провежда по единна методология, като за пръв път се прави в България. През 2015 г. в спешен порядък МВФ и Световната банка изготвиха само един от компонентите - прегледът на банковия надзор и на база на тогавашния им доклад започна реформирането на БНБ. Сега институциите са готови с цялостния преглед на финансовия сектор, като се отчита и свършеното от централната банка да укрепи надзора си и извършените от нея преглед на качеството на активите и стрес тестове.

Любопитен детайл е, че екипът на МВФ и Световната банка е правил свой собствен стрес тест за устойчивостта на финансовата система, който е по-различен от този на БНБ от миналото лято. Той обхваща 17 банки и стъпва на данни от БНБ, но МВФ залага свои правила и макроикономически очаквания и се базира не на статични, а на динамични баланси. Подходът е различен и защото условията не са еднакви за всички - например банките с местни собственици са тествани допълнително и срещу масиран отлив на депозити.

Констатациите са в същите посоки като тези на БНБ, но пробойните са по-дълбоки. Това кореспондира и със забележките на ЕК и с неофициалната информация, че БНБ леко е ретуширала финалните резултати от своята проверка. Дори при негативния сценарий на стрес теста на МВФ и Световната банка на ниво система базовият капитал от първи ред (CET1) пада до 15% - далеч над регулаторния минимум от 4.5%. Тогава обаче би имало пет банки под този праг, от които три "в технически фалит", което ще рече с отрицателен капитал. За разлика негативният сценарий на БНБ показваше такъв риск за две банки, а регулаторът прие подход да приеме стрес тестовете само за сведение и да не налага мерки заради тях, а само за констатиран при преглед капиталов недостиг.

Препоръката на FSAP е с набелязаните от БНБ мерки към най-проблемните банки да се действа по-експедитивно и приоритетно, като се цитира поставен от самата централна банка срок до средата на 2017 г. ПИБ и Инвестбанк, където бяха най-съществените наложени корекции и нужди от капитал, вече декларираха, че са преизпълнили предписанията, въпреки че през 2016 г. регулаторът искаше от тях и набиране на свеж капитал, каквото досега няма. Експертите на МВФ и Световната банка заявяват, че очакват да видят реалистични планове за рекапитализация и че БНБ трябва да действа навременно, ако банките не изпълняват ангажиментите си към нея.

На битка със свързаните лица

Друг ключов момент е, че за разлика от проверката на БНБ тази на МВФ и Световната банка не пропуска да забележи слона в банковите трезори - свързаните лица. Проблемната тема не само че не е пропусната, но и е със специален фокус. В прав текст се посочват проблеми на контролираните от местни лица институции - концентрации на кредитен риск към свързани лица, което значи, че при изпадане в просрочие на някой от тези кредити могат да следват значителни загуби, по-големи от предвидените в AQR. Съветът е големите експозиции да се следят от "Банков надзор" индивидуално. Също така от доклада става ясно и че БНБ работи по подобряване на нормативната база в тази област - подготвя се наредба към Закона за кредитните институции, която да включи стандартните схеми за заобикаляне на ограниченията. Там трябва да се разпишат процедури за идентифицирането на крайния реален собственик на фирма кредитополучател, ще изисква и поддържането на регистри на свързани лица.

От регулатора се изисква да изглади различията между чужди и местни банки по отношение на корпоративното управление. Макар и разписано на хартия, то е проблем за местните банки, където, въпреки че има формално разделение на изпълнителното бюро и надзора, де факто мениджърските решения са силно повлияни от контролиращия акционер. Необходимо е да се гарантира независимост на одита и риск мениджмънта, посочват от МВФ и Световната банка. За да постигне желаното затягане на надзора, БНБ трябва да увеличи до адекватна численост собствения си персонал и да подобри юридическата защита на кадрите си.

Международните институции са получили уверения, че надзорния план на БНБ за 2017 г. ще бъде използван чрез инспекции на място да се проследят мерките, наложени след AQR, "включително и риска от концентрация и кредитиране на свързани лица". За тях ключово за постигане на целите (особено при банките с установен капиталов недостиг) ще е надзорът да наложи добре калибрирани допълнителни капиталови изисквания и по-високи провизии и отписвания на лоши кредити.

Последните очаквано са посочени като системен проблем. Нивото им към средата на миналата година е 13.7% при средното за ЕС равнище от 5.5%. Освен че връзва ръцете на банките да кредитират по-свободно, ако не бъдат поизчистени, лошите кредити могат да се превърнат в източник на допълнителни загуби още от следващата година, тъй като тогава влиза в сила нов счетоводен стандарт - IFRS 9. Той ще изисква заделянето на по-големи провизии при просрочени заеми, като оценките са ръст с 18 до 33%.

За да бъде по-мек ударът от всичко това, се препоръчва още през тази година активно прочистване на портфейлите от проблемни задължения, като БНБ трябва да има по-активна роля и дори стратегия за направляване на процеса. Експертите препоръчват да се подобри процесът на подаване на навременна стандартизирана информация за просрочията. Освен това, тъй като най-много лоши заеми произвеждат строителният и имотният сектор, се препоръчва еднакъв за всички банки стандарт в оценяването на обезпеченията по такива обезпечени с ипотеки заеми. Сред мерките, които следва да се предприемат, е също премахването на юридическите спънки по отчуждаване на обезпечения по проблемни кредити, както и обогатяването на възможностите за съдебни и извънсъдебни споразумения по такива казуси между кредитор и кредитополучател.

Частен кредитор от последна инстанция

Друга задача, която според препоръката следва да се изпълни в краткосрочен план, е създаване на нов фонд за ликвидна подкрепа, който да финансира действия при кризи в банковата система. Причината е, че в България има валутен борд и централната банка е ограничена да влиза в ролята на кредитор от последна инстанция, а прибягването до парите на данъкоплатците по новите европейски правила трябва да дойде чак след като се използват всички опции за пазарно решение. Така идеята на експертите е да се създаде още един фонд, финансиран с вноски от самите банки по подобие на Фонда за гарантиране на влоговете в банките и Фонда за възстановяване и реструктуриране на банки. Те, както посочват и имената им, са за конкретни цели и не могат да се ползват за ликвидна подкрепа. Освен това първият след КТБ е изчерпан, а вторият е новосъздаден и още няма натрупвания, като се очаква до 2024 г. сумарно да покрият 3% от депозитите.

Според МВФ и Световната банка самата БНБ, която в дейността си формира печалба, също би могла да насочи част от нея към фонда. Очертан е и възможен механизъм да се добавят и излишъците от международните валутни резерви, така че да не се погазят правилата на валутния борд. А иначе очаквано от МВФ, която е сред институциите, участвала във въвеждането му, самият борд е оценен като основна котва за финансова стабилност, въпреки че ограничава възможността на БНБ да оказва ликвидна подкрепа. И макар и да го няма разписано черно на бяло, списъкът със задачи показва ясно колко работа предстои до официално желаното от всички влизане в еврозоната, което би минимализирало много от тези рискове.

Димитър Радев, гуверньор на БНБ:

Работим за намаляване на лошите кредити


"Следим за стриктното изпълнение на мерките, произтичащи от прегледа на качеството на активите, с фокус върху изпълнението на плановете за възстановяване на капиталовите буфери за тези банки, на които това беше предписано. Приехме пакет от мерки, с които да направим вече изградената система за възстановяване и преструктуриране на банки напълно функционираща. В тази сфера приоритизираме две групи от мерки: одобряването на планове за преструктуриране на системно важните местни банки - нещо, което вече направихме за дъщерните дружества на европейските банки; и разработването съвместно с МФ на възможности от страна на БНБ за ликвидна подкрепа. Внимателно анализираме ситуацията с необслужваните кредити на ниво банкова система и в отделните банки и сме в процес на разработване на комплексни мерки, които биха създали условия за намаляване на тези кредити, в т.ч. чрез увеличение на провизиите, повишено отписване на несъбираеми кредити, усъвършенстване оценяването на обезпеченията и по-добри практики на оповестяване и събиране на данни."

Темата накратко:

- МВФ и Световната банка оцениха финансовия сектор в България

- Изводите от проверката FSAP са, че системата е стабилна, но рисковете остават, а проблемите са ясно назовани: лоши кредити и концентрацията на кредити към свързани лица в някои местни институции.

- Препоръките са за приоритетна работа с банките с идентифицирани проблеми, усъвършенстване на нормативната рамка и създаването на нов фонд за спасяване на системата от ликвидни кризи.

Докато през лятото на миналата година армия от независими външни одитори бе окупирала българските банки в търсене на "второ КТБ", един доста по-скромен по численост екип бе командирован в София с подобна задача. Създаден от Международния валутен фонд (МВФ) и Световната банка по спешност в разгара на азиатската финансова криза от края на 90-те години, той е изпращан по невралгични точки на света да напипва бързо слабости във финансовия сектор и да помага на местните власти да ги отстраняват.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

2 коментара
 • 1
  plebs avatar :-|
  plebs

  Капиталци, нормални са критиките, ясен е въпроса с кредитите към свързани лица и т.н. Това не са проблеми, които да се решат със един замах. Пропуснали сте обаче редица стабилизиращи фактори. Без да навлизам в сферата на професионалистите, фискален резерв и т.н., веднага се сещам поне за два политически стабилизиращи фактора:
  1. "Спасителите на банковата система", Виденов, Станишев и партията им е дистанцирана от властта.
  2. В момента няма натиск на Газпром за придобиване на газова инфраструктура у нас, а и двата фалита на банки , странно или не, силно корелират с такива щения:
  97-ма: "Имаше една фирма, наречена "Топенерджи", която в крайна сметка се оказа, че е чисто руска собственост и която искаше да сложи ръка върху цялата българска газопреносна мрежа."
  КТБ: ""В момента се решават нещата с "Южен поток" и е напълно възможно някой да си мисли, че ако унищожим "тези плебеи, наречени българи, които не искат да ни се подчиняват", ще се случи това, което искаме."
  http://www.dnevnik.bg/biznes/2014/06/28/2332983_georgi_ganev_za_panikata_s_bankite_ne_izkljuchvam/


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност.