"Надежда" всяка тука оставете
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

"Надежда" всяка тука оставете

"Надежда" всяка тука оставете

След бърз пробив на италианския пазар малкият застраховател се удари в стена от регулации, която може да му коства лиценза

Гергана Михайлова
14733 прочитания

© Цветелина Белутова


Темата накратко:

- Три седмици след влизането на квестор в "Надежда", проблемите на застрахователя с регулатора не изглеждат изгладени

- Според КФН дружеството има 2.7 млн. лв. капиталов недостиг, отделно трябва да задели 3.2 млн. лв. резерв за бизнеса си в Италия

- Казусът прераства в множество съдебни битки и в упреци, че се прави опит за съсипване на успешен бизнес
Коя е "Надежда"

ЗК "Надежда" е създадена през 2004 г. като здравноосигурителен фонд, а с прелицензирането на компаниите в сектора през 2013 г. става застраховател. Мажоритарен собственик е Виктор Серов, който осъществява контрол през "Ви веста холдинг", държаща 87.21% от капитала. По данни на дружеството негови клиенти в България са армията, НЕК, АЕЦ "Козлодуй", ЧЕЗ. В Италия продуктът "застрахователна гаранция" се предлага от 1 юли 2016 г. За миналата година премийният приход на "Надежда" е нараснал 38 пъти, спрямо предходната година до 8.9 млн. лв., а активите са се увеличили от 9.4 млн. лв. на 14.5 млн. лв.

Преди година застрахователният сектор бе притихнал заради безпрецедентните регулаторни прегледи и стрес тестове. Това бе период, през който никой от големите играчи не смееше да предприема резки ходове, тъй като при евентуален слаб резултат трябваше спешно да набавят капитал. В това време едно от джуджетата в общото застраховане, с едва 0.6% пазарен дял, вършеше чудеса, при това навън.

Разработила продукт в областта на финансовите гаранции, ЗК "Надежда" атакува италианския пазар и неочаквано отхапа апетитно парче от него. За година застраховани по нейните полици станаха правителството на Италия, правителството на Рим, община Милано, Агенцията по приходите и Агенцията по хазарта, министерствата на икономиката, екологията и вътрешните работи, енергийният регулатор, железниците...

Феноменалният възход на "Надежда" обаче вместо овации стана основната причина дружеството да е един от малкото скъсани на теста на Комисията за финансов надзор (КФН), която дори временно пое контрола над него чрез назначаването на квестор. Причината за тези твърди действия е, че след проверките компанията не отговаря на изискванията за платежоспособност, а отделно от това разрастването на бизнеса й в Италия налага поддържането на допълнителни резерви, каквито до този момент не са били заделяни въобще.

И докато тече спорът трябва ли допълнителен капитал за дружеството, колко и как да бъде внесен, "Надежда" не сключва нови договори, а плащанията към застраховани лица се бавят. Това петни репутацията й пред клиентите и я заплашва с изваждане от бизнеса въобще. "Аз нямам логично обяснение (за случващото се - бел. ред.), освен че с успехите си сме станали неудобни за някои и сега, както изглежда, целта е да бъде отнет лицензът на компанията, за да може нейното място да бъде заето от друг", смята Виктор Серов, председател на съвета на директорите на дружеството. "Питам се също дали това не е и начин да се представим по-добре пред европейските институции на фона на острите критики, отправени от тях в последно време", добавя още той.

Със слаб резултат на проверката

Проблемите на регулатора със ЗК "Надежда" добиха видимост през февруари, когато бяха публикувани резултатите от прегледа на балансите в застрахователния сектор по отчетите им към полугодието на миналата година. Конкретно за дружеството, одитирано от френската Mazars (на която през последната година и половина бяха възлагани едни от най-тежките случаи във финансовия сектор), изводът беше, че трябва да се направи значителна корекция на активите с 4.3 млн. лв., което чувствително влошава индикаторите му за платежоспособност, така че те изпадат под изискуемите равнища.

За незапознатите с методологията на прегледа, накратко тя прави актуална оценка на активите и на задълженията, като при съпоставянето им след това трябва да има определено превишение на активите, за да се гарантира, че дружеството е финансово устойчиво. В случая на "Надежда" сметките на Mazars показаха, че превишението не е достатъчно и са нужни още 2.7 млн. лв., за да е покрита границата на платежоспособност по регламента Solvency II.

Заставени да изготвят план за действие в кратък срок, от дружеството преценяват, че нямат време за стандартно увеличение на капитала и затова най-бързото решение е да приемат подчинен срочен дълг, като заемът в размер на 2.7 млн. лв. се предоставя лично от Виктор Серов. Регулаторът обаче не го приема, тъй като договорът за заем има срок и лихва, което противоречи на правилата за включване към капитала от първи ред. Според Серов след констатирането на тези пороци договорът за заем е бил новиран, но въпреки това КФН продължава да не го приема.

Междувременно в сектора започва втора по ред проверка, която цели да удостовери, че застрахователите са отразили забележките на одиторите от първия преглед в отчетите си към 31.12.2016 г. Специално за "Надежда" въпросът е дали компанията е коригирала баланса си с оценките на Mazars, което е възложено за проверка на нов одитор - "БДО България". И тъй като срокът за предаване на докладите изтече в края на май, а този за ЗК "Надежда" се забави, защото дружеството не предоставяло необходимата информация на одитора си, регулаторът назначи квестор в дружеството и му забрани да сключва нови застрахователни договори за период от 30 дни до установяване на актуалното му състояние. Сред причините за тази мярка е притеснение за бизнеса на ЗК "Надежда" в Италия - според регулатора дружеството не заделя резерв за възникнали, но необявени щети, което излага на риск лицата, в чиято полза се сключват застраховките.

Трудният път към Рим

"Притеснителното по отношение на дейността на застрахователя на италианския пазар е фактът, че ЗК "Надежда" е поела задължения да покрие значителни застрахователни рискове за големи по размер застрахователни суми, без по тези рискове да са заделени достатъчни по размер технически резерви и без за тях да е осигурено презастрахователно покритие", обясняват от КФН пред "Капитал". Според изчисленията на регулатора, който е ползвал статистиката за щетимост на италианския пазар, дружеството трябва да задели 3.2 млн. лв. резерв по записаните премии в Италия, още повече че размерът на покрития от него риск към 30.04.2017 г. е за 440 млн. евро.

В компанията обаче не смятат така и настояват, че са измислили уникална застраховка, за която подобно подсигуряване е излишно. "Предлаганият от нас продукт "застрахователна гаранция" представлява застрахователен договор, сключен между нас и контрагента, в полза на трето лице - бенефициент. С тази гаранция нашите контрагенти участват в различни търгове и обществени поръчки. Компанията гарантира точното и в срок изпълнение на поетите от тях ангажименти", обяснява Виктор Серов и посочва, че за първите шест месеца от пускането на застраховката са сключени 292 договора, а към момента броят им е вече 675. Това не е никак малко, имайки предвид, че целият пазар на застрахователни гаранции в Италия за миналата година е за 449 млн. евро, а записаните към този период премии от българското дружество на чуждия пазар са за 7.9 млн. лв.

Според Серов е невъзможно по тези договори да има възникнали, но непредявени претенции, защото характерът на работа е такъв, че възложители са публични институции, които осъществяват строг контрол върху изразходването на предоставените средства от страна на изпълнителя. Надзорът върху него е текущ и постоянен, така че за претенция се узнава най-късно на следващия ден след възникването й. Ето защо заделянето на целеви резерв е ненужно.

Серов обясни още, че с предявяването на претенцията, застрахованото лице губи договора си пред възложителя на обществената поръчка, а с това се прекратява и полицата с "Надежда", респективно отпада ангажиментът й пред бенефициента. В подкрепа на това си мнение от дружеството посочват, че близо година след започване на дейността в Италия нямат нито една възникнала, но непредявена щета.

По думите му рискът за компанията е да плати най-много по един етап от неизпълнената поръчка, което е покрито от допълнителни гаранции, издавани от собствениците на компаниите клиенти. "Италианското законодателство ни позволява в случай на застрахователно събитие да се обръщаме директно към контрагента и гарантите по застрахователните договори, включително като запорираме техни имоти и банкови сметки. Така създадената от нас организация намалява поетия риск до възможния минимум и ни позволява да гарантираме поетите от нас ангажименти", настоява Серов.

Въпреки това от компанията са търсили начин да се подсигурят срещу подобни случаи, като хеджират риска през американския Capital Growth Fund. До окончателно споразумение обаче не се е стигнало, като според регулатора причината е, че фондът се е оттеглил от сделката, тъй като я е преценил като твърде рискова. Според собствения му анализ близо 50% от общата застахователна сума на издадените полици ще се превърнат в претенции, което прави около 120 - 130 млн. евро.

За честта на един регулатор

Освен българския регулатор с анализа са запознати и властите в Италия, които са информирани, че българското дружество не заделя резерви по застраховките, продавани на публични институции там. Това е причината КФН да е особено внимателна с дружеството, което освен това не е единственото създаващо проблеми в сектора в момента. Подобна мярка бе наложена и на СИВЗК заради недостигащ 15 млн. лв. капитал. Квестурата в двете компании ще продължи до 16 юли, след което регулаторът ще трябва да вземе решение как продължава нататък. Сред палитрата от опции е отнемането на лицензи (пълно или частично) заради неспазване на минималното капиталово изискване.

Възможно е, за да запази бизнеса си, "Надежда" да се мобилизира и да изпълни изискваното от регулатора въпреки несъгласията си. До този момент споровете с КФН имат вида на 8 съдебни дела. На отделен фронт дружеството се разправя с одитора си "БДО България" за забавения доклад от прегледа на балансите. По информация на "Капитал" за това е сезирана и Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, още повече че по информация от КФН има забавени доклади и за други дружества. Като за капак "Надежда" бе уличена за нарушител и от Комисията за защита на конкуренцията, според която компанията не позволявала на застрахователните брокери да правят отбив от цената за сметка на собствената им комисиона.

А това отново поражда възможност за двояко тълкуване - още едно доказателство за лоши практики или целенасочена кампания.

Темата накратко:

- Три седмици след влизането на квестор в "Надежда", проблемите на застрахователя с регулатора не изглеждат изгладени

- Според КФН дружеството има 2.7 млн. лв. капиталов недостиг, отделно трябва да задели 3.2 млн. лв. резерв за бизнеса си в Италия

- Казусът прераства в множество съдебни битки и в упреци, че се прави опит за съсипване на успешен бизнес
Коя е "Надежда"

ЗК "Надежда" е създадена през 2004 г. като здравноосигурителен фонд, а с прелицензирането на компаниите в сектора през 2013 г. става застраховател. Мажоритарен собственик е Виктор Серов, който осъществява контрол през "Ви веста холдинг", държаща 87.21% от капитала. По данни на дружеството негови клиенти в България са армията, НЕК, АЕЦ "Козлодуй", ЧЕЗ. В Италия продуктът "застрахователна гаранция" се предлага от 1 юли 2016 г. За миналата година премийният приход на "Надежда" е нараснал 38 пъти, спрямо предходната година до 8.9 млн. лв., а активите са се увеличили от 9.4 млн. лв. на 14.5 млн. лв.

Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

1 коментар
  • 1
    drilldo avatar :-|
    Георги Георгиев

    "Предлаганият от нас продукт "застрахователна гаранция" представлява застрахователен договор, сключен между нас и контрагента, в полза на трето лице - бенефициент. С тази гаранция нашите контрагенти участват в различни търгове и обществени поръчки. Компанията гарантира точното и в срок изпълнение на поетите от тях ангажименти"

    Това ако е нов продукт... Банкови гаранции за същото се издават от десетилетия. Не виждам защо за тази застраховка да не се заделят резерви. Рискът си го има както при всички останали. Въпросът е колко резерви трябва да се заделят. Ако не се заделят никакви (или не се презастрахова), очевадно има проблем.


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. OK