Новата дигитална епоха на платежния надзор
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Новата дигитална епоха на платежния надзор

Shutterstock

Новата дигитална епоха на платежния надзор

Иновациите и обемите на електронната търговия наложиха пренаписването на законите в ЕС и в България

Валентина Илиева
8839 прочитания

Shutterstock

© Shutterstock


Темата накратко:

- Новият Закон за платежните услуги и платежните системи, който влиза в сила от 2018 г., внася редица промени и за доставчиците на услуги, и за потребителите

- Клиентите на банките ще могат да сравняват таксите по основни услуги на специална интернет страница, поддържана от БНБ

- В централната банка вече има запитвания за възможностите за предлагане на два вида нови услуги

Банкерите имат смесени чувства към дигитализацията. От една страна, технологиите са приятел и помагат да се намалят административни разходи, да се оптимизират и така да се постигне повече печалба. От друга обаче, те създават изцяло нови конкуренти, които отхапват част от бизнеса - малки, агресивни и често напълно нерегулирани. Това най-силно се усеща при платежните услуги и логично дигитализацията и нарастването на обемите на електронната търговия водят до развитие и на правилата, при които да се предлагат и използват възможностите им.

Мащабите – като обеми и териториално, и темповете, с които се случват плащанията в интернет среда, доведоха до ревизиране на директивата за платежните услуги в Европейския съюз (ЕС) и до написването на изцяло нов Закон за платежните услуги и платежните системи у нас, който ще влезе в сила от 13 януари 2018 г. Промените засягат дейността на т. нар. доставчици на платежни услуги (в основната си част за пазара в България това са банките) и естествено потребителите.

Пряк резултат е въвеждането на правна регламентация за два вида нови услуги, извършвани изцяло в интернет среда. Една от големите теми е сигурността. Във връзка с нея са засегнати изискванията, най-общо казано, за контрол – лицензиране, участие в капитала, информационни изисквания, права и задължения на доставчиците на платежни услуги. Повишава се и защитата на потребителите в няколко посоки, включително и по отношение на най-следеното от тях - таксите.

Колко плащаш, за да си платиш

Нововъведенията в закона (според директивата) при цената на услугите са няколко, като те не засягат пазарния принцип при определяне на таксите. При прекратяване на договор за платежни услуги, който е бил в сила повече от 6 месеца след сключването му, на потребителя не могат да се начисляват такси и неустойки. В сега действащия закон този срок е 12 месеца. Така се съкращава срокът, в който клиентът може да се откаже и да иска прекратяване на договора, без да дължи такси и неустойки. Това означава, че ако си закривате сметка в банка поне шест месеца след откриването й, банката не може да ви начисли такса за закриване. Друга новост е, че когато има промяна на такси и комисионни в посока понижаване, не е необходимо да се изчаква двумесечно предизвестие, за да влезе в сила. Логиката е, че тъй като е в полза на потребителите, промяната влиза в сила по-бързо.

Клиентите на банките вече ще могат да сравняват таксите по основни услуги. БНБ ще поддържа интернет страница на цените на т. нар. най-представителни платежни услуги. Тези услуги ще бъдат определени в документ на Европейската комисия – делегиран регламент, който тя ще издаде. Те ще са еднакви за целия ЕС и ще има стандартизиран терминологичен речник. Очаква се сайтът, който ще поддържа БНБ, да започне да работи през 2018 г. Това би трябвало да даде по-добра сравнимост за клиентите и по-добра ориентация за цените на платежните услуги, начислявани от доставчиците. Така, когато някой си открива сметка или ползва дадена услуга, ще може да прецени къде му е най-изгодно да го направи.

Таксите за преводите в евро - кредитен превод и директен дебит, вече ще бъдат обозначени като отделен вид услуга в тарифите на банките. В момента са в една графа с другите валутни преводи. "В тарифите на повечето банки всички тези услуги бяха доскоро под общо наименование преводи във валута, което според нас не позволява да се отличат преводите в евро от тези в друга валута и евентуално да имат едно по-благоприятно таксуване в бъдеще", коментира Нина Стоянова, подуправител на БНБ, ръководещ управление "Банково". "С тези предложения се цели услугите по кредитен превод и директен дебит в евро, попадащи в обхвата на SEPA Регламента, да бъдат откроени и по-лесно видими в тарифите на банките. Така клиентите ще могат да се ориентират по-добре относно тяхното ценообразуване, което ще ги улесни и при съпоставяне на таксите. Ще бъде по-информативно за клиентите и по-конкурентно за банките. Изискванията вече са факт от юли 2017 г. в Наредба № 3 на БНБ. Проследяваме в момента тяхното въвеждане и същевременно ги възпроизвеждаме на по-високото законово ниво", обясни тя.

Освен това при извършване на превод през SWIFT (за валутните преводи) банките вече ще трябва да предоставят една обща такса за тази услуга. Това означава, че когато се извършва превод във валута и има други, технически свързани с него услуги, без които преводът не може да протече и не са избор на клиента да ги ползва или не, независимо че са представени като отделни позиции, целият превод ще бъде с една такса. В момента част от банките имат отделна такса за SWIFT, което води до впечатление у потребителите, че услугата им се таксува два пъти или че им се налага допълнителна такса.

Новите онлайн услуги

На пазара на дигиталните канали за продажба се появяват два вида нови (поне за българския пазар) онлайн услуги. По думите на Стоянова в БНБ вече има запитвания относно възможностите за предлагане на тези два вида услуги, така че скоро могат да се появят и реални нови участници

При едната услуга – предоставяне на информация за сметка, потребителите могат да следят какво става със своите средства в различни банки на едно място, вместо да се обикаля онлайн банкирането на всяка от тях. Тези компании ще бъдат на регистрационен режим към БНБ и задължително трябва да имат застраховка "Професионална отговорност". При доставчиците на тази услуга обаче не можете извършвате банкови операции.

Ако искате да банкирате, може да ползвате другата услуга - по иницииране на плащане. Тя обслужва онлайн търговията и представлява посредничество между интернeт страницата на търговеца и платформата за онлайн банкиране на банката. Потребителят нарежда плащане за стока или услуга чрез онлайн платформа по сметка, поддържана в банка, без платежна карта, която сега е единственият начин за пазаруване онлайн. Доставчиците на тази услуга ще се лицензират от БНБ, като ще трябва да отговарят на заложени в закона изисквания за капитал, квалификация на органи на управление, дейност, стандарти и изисквания за запазване на данните на потребителите и пр. Те ще имат достъп до банковата инфраструктура и информация, чрез която да бъде инициирано плащането. Тези компании се явяват един вид посредници, които обаче ще боравят с лични данни и съответно има завишени изисквания за опазването им.

"Директивата регламентира тези услуги, като поставя сериозни и високи технически изисквания и въвежда съответните стандарти, които обезпечават сигурността на плащанията и защитата на информацията", посочи Нина Стоянова.

Когато се стигне до спор

Има няколко важни промени и за потребителите, независимо дали са фирми или физически лица. Законът не прави разделение в това отношение освен в случаите, в които става въпрос конкретно за физически лица. От 300 лв. на 100 лв. е намален размерът на отговорността, която платецът носи при неразрешени операции, свързани със загубена или открадната платежна карта. Над него банката поема щетите.

Тук обаче си остава проблемът, че клиентът трябва да докаже пред банката, че той е спазил всички изисквания добросъвестно и не е допуснал груба небрежност при запазването на защитата на картата си. Според Нина Стоянова "помирителната комисия за платежни спорове е изградила в дейността си през годините определена консистентна практика". "Другият фактор, който оказва голямо влияние, са увеличените технически изисквания и в частност миграцията към EMV стандарта по отношение на банковите карти и терминалните устройства, което направи доста трудно скимирането на картите и тяхното възпроизвеждане, когато тези стандарти се спазват", коментира още тя.

Чисто пазарен фактор е и това, че фокусът вече е изместен от скимирането на карти на банкомат като най-честа злоупотреба към интернет разплащанията.

Друга форма на защита на потребителите е намаляването и по-ясното регламентиране на максималния срок, в който доставчикът на платежни услуги трябва да разгледа жалба по повод на платежна услуга. Той е регламентиран на 15 работни дни. Само в случаи, в които по независещи от доставчика причини или други обстоятелства той не може да спази този срок, трябва да уведоми клиента за това, като възможното максимално удължаване е до 35 работни дни.

Важно е и да е сигурно

На сигурността на разплащанията в интернет среда е отделено немалко място в закона. Предвидени са повече мерки за осигуряване на защитена среда за платежните операции, свързани основно със задълбоченото установяване на идентичността на платеца. Освен това доставчиците на платежни услуги ще трябва да докладват измами по съответни критерии с цел поддържане на статистика за измами.

Идентичността ще се проверява чрез едновременното спазване на поне две от три характеристики. Това са знанието – нещо, което само платецът знае, притежанието – нещо, което той притежава, и характерна особеност – нещо, което го отличава. В първата графа попадат традиционните пароли за достъп. Втората са динамичните кодове, които се предоставят на платеца чрез sms, електронна поща или специално устройство и които за всяко едно плащане са различни и се генерират в момента. И досега повечето институции залагат на комбинирана защита от първите две. Най-новата част е прилагането на характерни особености - най-вече биометрични данни, което все още не се ползва от банки в България, но има възможност за развитие, с новите смартфони с датчици за отпечатъци, снимка на ириса на окото и др.

Задълбочено установяване на идентичността на платеца ще се прилага, когато той ползва платежната си сметка онлайн, инициира електронна платежна операция или извършва друго действие от разстояние, при което би могло да възникне риск от измама при плащането или друга злоупотреба, обясниха от БНБ. В тази област ще бъдат приети технически стандарти от Европейската комисия, които ще съдържат и изключения по отношение на задължението на доставчиците на платежни услуги да прилагат тези изисквания, в зависимост от нивото на риск, сумата и честотата на операцията, канала за плащане.

Що се отнася до докладването на "съществени инциденти", това ще се определя на база набор от критерии, които ще бъдат еднакви за целия ЕС. Те са свързани с броя и стойността на засегнатите платежни операции, броя на засегнатите клиенти, времето, за което дадената услуга не е налична, и др. В случай на значим инцидент доставчикът на платежни услуги ще уведомява незабавно БНБ, която от своя страна ще изпраща информацията на Европейския банков орган (ЕБО) и ЕЦБ. В края на юли ЕБО е публикувал насоки в тази област.

По втората платежна директива, както е известна в банковите среди, се очаква издаването на немалко допълнителни стандарти от европейските органи, които към момента се разработват. Затова и в закона е предвиден 18-месечен срок, в който се очаква те да бъдат факт и доставчиците на платежни услуги да имат време да осигурят спазването им. Това време ще е необходимо, защото според Нина Стоянова подходът в БНБ е бил не да се търси само въвеждането на директиви, а задълбочен цялостен преглед на нормативната уредба в областта на платежните услуги.

"По наша инициатива с новия проект на законово ниво са въведени "Принципите за инфраструктурите на финансовите пазари", приети от Банката за международни разплащания и от Международната организация на комисиите по ценни книжа. Така ще се постигне по-добра ефективност и хармонизиране с най-добрите практики както по отношение на платежните системи, които БНБ оперира, така и за платежните системи, които тя надзирава. БНБ ще следи за прилагането на по-високи стандарти, които ще зададат и по-високи изисквания при упражняване на надзора над платежните системи", каза подуправителят на БНБ.

Според Петър Андронов, председател на Асоциацията на банките в България и кънтри мениджър на KBC за България, новата директива за платежните услуги е една мащабна промяна, която въвежда редица нови правила на работа. Целият банков сектор на ЕС все още няма готови отговори на ключови моменти, за които предстои издаване на съответните регламенти, посочи още той.

Нина Стоянова, подуправител на БНБ, управление "Банково":

Клиентите ще имат по-голям избор и по-сигурни плащания


На какви нови условия ще трябва да отговарят доставчиците на платежни услуги? Увеличават ли се изискванията към тях?

- Важна новост е това, че при придобиване на квалифицирано дялово участие в капитала на платежна институция или дружество за електронни пари – над 10%, или при прехвърляне на квалифицирано дялово участие, ще се изисква спазване на определени изисквания, свързани с финансовата стабилност и репутацията на заявителя, като и за квалификация, професионален опит, надеждност и пригодност на членовете на органите му за управление и надзор. Ще се издава предварително одобрение от БНБ за това, подобно на режима, приложим за кредитните институции.

Новата директива изисква платежна институция или дружество за електронни пари да има свое централно управление и да извършва поне част от дейността си в държавата по регистрация. За България това не стои като въпрос, тъй като лицензираните в страната институции работят тук, както и чрез представители, когато желаят това по съответния ред в други държави - членки на ЕС. Предвидено в директивата, това изискване цели да се предотврати възможността за избор на компетентен орган, при който да се лицензират доставчиците на платежни услуги и който да ги надзирава в рамките на ЕС. Това може да се разглежда като мярка за избягване на т. нар. надзорен арбитраж.

Доставчиците на платежни услуги ще трябва да докладват за измами, свързани с плащания по съответни правила, с цел поддържане на статистически данни за тях, както и за възникнали значими операционни или свързани със сигурността инциденти.

Какво ще трябва да предприемат банките във връзка с новия закон?

- Новите изисквания за сигурност при идентифициране на платеца, за смекчаване и контрол на оперативните рискове и за докладване на инциденти ще наложат вероятно доработване на информационните системи и приложения, които използват банките и другите доставчици на платежни услуги. Инвестициите в това ще доведат до по-голяма сигурност и защита на потребителите, което е наложително предвид нарастването на електронната търговия и на интернет разплащанията.

Какво ще се промени за потребителите?

- Те ще имат по-голям избор на платежни услуги, ще имат по-сигурни плащания, извършвани в интернет или чрез друг дистанционен способ, съобразно защитите и мерките, които законът предвижда. Въвежда се по-добра съпоставимост на таксите по платежни услуги, осигурявана чрез интернет страница, която предстои да бъде разработена от БНБ през следващата година. Постига се по-прецизно регламентиране на максималния срок, в който доставчикът на платежни услуги трябва да разгледа жалба на потребител по повод на платежна услуга. Намалява се размерът на отговорността, която платецът носи при неразрешени операции, свързани със загубена или открадната платежна карта, от 300 лв. на 100 лв.

За фирмите конкретно като потребители на платежни услуги ще се промени ли нещо или то е в контекста на промените, засягащи общо потребителите?

- Спрямо фирмите се запазва разпоредбата, която регламентира, че ако ползвателят на платежна услуги не е потребител, между него и доставчикът може да се договори, че някои от изискванията, свързани с информационните и други задължения няма да бъдат прилагани. Като цяло няма нови правила, приложими само за юридическите лица. По-скоро, ако има някакви изисквания, които са приложими само за потребителите физически лица, като например откриването на платежна сметка за основни операции, се разработват специални разпоредби. В общия случай законът не разделя ползвателите в зависимост от това дали са юридически или физически лица.

Новият закон ще направи по-скъпи или по-евтини плащанията?

- Зависи от конкурентната среда и от политиката на всяка една банка. Няма как това да бъде регламентирано по административен начин. По силата на икономическата логика по-голямата информираност на клиентите, повечето доставчици на платежни услуги, в това число и небанкови, и по-голямата конкуренция би трябвало да доведат и до по-достъпни услуги.
Темата накратко:

- Новият Закон за платежните услуги и платежните системи, който влиза в сила от 2018 г., внася редица промени и за доставчиците на услуги, и за потребителите

- Клиентите на банките ще могат да сравняват таксите по основни услуги на специална интернет страница, поддържана от БНБ

- В централната банка вече има запитвания за възможностите за предлагане на два вида нови услуги

Банкерите имат смесени чувства към дигитализацията. От една страна, технологиите са приятел и помагат да се намалят административни разходи, да се оптимизират и така да се постигне повече печалба. От друга обаче, те създават изцяло нови конкуренти, които отхапват част от бизнеса - малки, агресивни и често напълно нерегулирани. Това най-силно се усеща при платежните услуги и логично дигитализацията и нарастването на обемите на електронната търговия водят до развитие и на правилата, при които да се предлагат и използват възможностите им.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

0 коментара

Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. OK