"ДаллБогг" застрахователен проблем

Две застрахователни дружества са уличени в нарушения по линия на системата "Зелена карта", по която се изплащат щети от катастрофи в чужбина

Преди да навлезе в застраховането, Тихомир Каменов основа бизнеси във фармацията и медицината
Преди да навлезе в застраховането, Тихомир Каменов основа бизнеси във фармацията и медицината    ©  Валентина Петрова
Преди да навлезе в застраховането, Тихомир Каменов основа бизнеси във фармацията и медицината
Преди да навлезе в застраховането, Тихомир Каменов основа бизнеси във фармацията и медицината    ©  Валентина Петрова

Темата накратко

- Два застрахователя - "ДаллБогг: Живот и здраве" и "Лев инс", имат задължения по зелена карта за над 60 млн. евро за щети в Европа.

- В официално писмо от международната застрахователна организация плашат с мониторинг и дори изключване на България от системата.

- Срокът за реакция е до януари, а влизането в процедурата ще значи разходи за всички застрахователи, а оттам и за клиентите.

Прикачен файл

Застраховката "Гражданска отговорност" е задължителна по-една проста причина - иначе никой не би я сключвал. За отделния шофьор тя не носи ползи, а защитава евентуалните жертви на предизвикани от него катастрофи. Затова и при нея на неразвития български пазар си има вродени дефекти - потребителите логично са водени в избора си почти само от най-ниската цена, а компаниите в съревнование за пазарен дял са склонни да я свалят. Те традиционно продават полиците под себестойност и са на загуба от тях с идеята да я покрият с печалбата по други доходоносни застраховки като "Каско".

Тези проблеми се мултиплицират, когато се премине границата на България, и закономерно създават изкушения за измами от всички по веригата. Потребители от други държави, където застраховката е в пъти по-скъпа, са склонни в нарушение на правилата (и обикновено с невалидни или фалшиви документи) да прибегнат до застрахователен туризъм - сключват застраховка в България за 200 лв. и карат в страната си с т.нар. зелена карта, която урежда щетите в чужбина. (В тази връзка в редакцията на "Капитал" беше получено право на отговор от "Лев инс", с което можете да се запознаете тук.) А като има търсене, се ражда и предлагане, като се появяват компании, които неофициално специализират в този рисков сегмент и скоростно растат. Същевременно там и предявяваните, и присъжданите (особено при телесни повреди и смърт) обезщетения са в пъти по-големи и достигат и милиони. Така се поражда и следващото изкушение - с всякакви похвати да се минимизират, отлагат или напълно откажат плащания на обезщетения и така да се предотвратят загуби.

Според Съвета на бюрата "Зелена карта" има съмнения, че тази тревожна практика се прилага от два български застрахователя - "ДаллБогг: Живот и здраве" и "Лев инс", които сумарно държат около 1/3 от пазара. Неспособността на българските институции да се справят с проблема може да доведе до мониторинг на българското бюро и дори в краен случай до изключване на страната от системата, което би означавало повече разходи за местните застрахователи и по-скъпи полици за всички. А самите засегнати обяснят действията си с борба с измами и виждат в острата реакция срещу себе си злонамерена кампания от конкуренти и заговор за дискредитиране на България преди европредседателството.

Краят на търпението

За набъбването на кризата се знае от години, а за ескалирането й около агресивния ръст на "ДаллБогг" до 10% дял при гражданска - от месеци. Още през септември компанията е поставена под мониторинг от българското бюро, а проблемът е поставен и ребром преди дни - на 10 ноември, с рязко писмо от президента на Съвета на бюрата "Зелена карта", адресирано не само до пряко отговорните български и европейски институции, но и до Европейската комисия и премиера Бойко Борисов. В него практиките на двете български компании по няколко параграфа неколкократно са окачествени като "неприемливи" и водещи до рискове за функционирането на системата "Зелена карта" в България. Конкретният повод е, че с инструкции от август 2017 г. "ДаллБогг" оказва натиск върху представители и кореспонденти как да изплащат обезщетения от негово име и да коригират сумите за пострадали. В резултат много от тях са прекратили взаимоотношенията си със застрахователя, като той няма представители в 25 членки на системата, което е основно изискване. А може би най-сериозното обвинение е, че в офертите си за попълване на тези дупки "ДаллБогг" предлага бонуси при изплащане на по-ниски компенсации на пострадали. Освен това застрахователят е обявил за невалидни 800 полици, по някои от които вече има настъпили и заведени щети, като отказва да признае покритие и бави плащания към кореспонденти с ненужни допълнителни изисквания.

Другата поименно спомената компания в писмото е лидерът в автомобилното застраховане в България "Лев инс" с 23.5% пазарен дял. При него проблемът е по-стар и броят на липсващи кореспонденти - по-малък, едва 5. Но сумите са чувствително по-големи. Според данни на Съвета на бюрата само от 7 държави задълженията на "Лев инс" към кореспонденти и национални бюра са 51 млн. евро, а за "ДаллБогг" събраните от 36 държави данни показват 13.4 млн. евро задължения. (Вижте опровержението на тези данни от "Лев инс" тук)

Колко точно е голям проблемът е невъзможно да се прецени. Засега дори и критиците на "ДаллБогг" не отричат, че застрахователят е отговорил на поисканото от него вдигане на гаранционния депозит до 1.2 млн. евро, като когато бюрото изплати обезщетения от него, той се попълва своевременно. Компанията има и презастрахователен договор, така че неясно каква част от разходите й за щети са покрити. Обикновено покритието е за обезщетения над определена сума, така че тук голямата неяснота е дали цитираните от съвета суми са за много на брой малки щети или за няколко големи присъдени суми.

Така или иначе "ДаллБогг" отхвърля всички твърдения, като на свой ред в писмо до същите институции от 16 ноември обвинява Съвета на бюрата и ръководството на българското бюро в защита на корпоративни интереси, лобиране и плаши със съд авторите на писмото. "Българското бюро не признава надлежно упражнени погасителни способи от "ДаллБогг" и незаконно и неоснователно отправя искания за гаранция с цел "ДаллБогг" да плаща два пъти. Нещо повече, в правова държава, каквато е България, ръководството на бюрото не зачита ефекта и последиците от влезли в сила съдебни решения", казват от компанията в отговорите си на въпросите на "Капитал", като виждат в поставянето си под мониторинг "отмъщение за нашите усилия да се борим срещу застрахователните измами".

Когато проблемът става общ

Макар българският пазар на ГО да е нищожна част от европейския, проблемът за Съвета на бюрата е по-скоро принципен. Допускането на подобни практики за тях подкопава базови устои в системата и създава опасност те да се разпространят и затова институцията предупреждава, че ако не се намери решение, може да постави българското бюро под мониторинг. Това ще изисква банкова гаранция в полза на другите национални бюра, а също и стриктни изисквания за презастраховане на целия пазар. Или в превод, това значи повече разходи за всички български застрахователи, което ще се пренесе в по-скъпи полици за всички български граждани.

Но ръководството на международната организация вече е получило карт бланш да наложи мониторингова процедура на България във всеки един момент. През януари предстои общо събрание на Съвета на бюрата "Зелена карта", на което има вероятност да бъде взето именно такова неблагоприятно решение.

Случи ли се това, българското бюро ще трябва премине от индивидуален подход в работата си към солидарен. Това означава, че както в момента всеки застраховател държи определена сума на депозит, с която гарантира плащания по щети с негови автомобили в чужбина, при мониторинг тази гаранция ще е обща и ще се поема от общ депозит. В него всички застрахователи, предлагащи "Гражданска отговорност", ще трябва да внасят и поддържат определените им от Съвета на бюрата суми, които ще са различни в зависимост от пазарния им дял. На този етап може само да се гадае за размера на наложения общ депозит, но прогнозите на специалистите варират от 5 до 50 млн. евро, а и нагоре. Което значи, че ако се върви към най-лошия сценарий, може да има застрахователи, които да не могат да осигурят средства за участие в системата и да трябва да се откажат да предлагат ГО или напълно да излязат от пазара.

"Не изключваме възможността за по-сериозни санкции в бъдеще... като суспендиране на членството на българското бюро в системата "Зелена карта", казват още от съвета. Последното е драстична мярка и означава край на свободното придвижване на български автомобили в чужбина, която според експертите, до които "Капитал" се допита, на този етап не стои като реална заплаха.

Пазарът не харесва това

Пред угрозата да плащат чужди сметки застрахователите в България и местното бюро "Зелена карта" са търсили варианти за овладяване на проблема, но действията им не дават резултат. Показателно за липсата на диалог е, че преди седмица на общо събрание на браншовата асоциация кандидатурата на "ДаллБогг" за член бе отхвърлена с 28 на нула гласа против, с което бизнесът ясно демонстрира негативно отношение. Самата реакция на компанията също прави трудно да се смекчи тонът и да се търси конструктивно решение. В нейния анотиран отговор, в който с различен цвят и шрифт вмъква своите тълкувания на твърденията на Съвета на бюрата, тя внася редица контраобвинения в агресивен стил.

"ДаллБогг" е едно от най-младите на пазара дружества, появило се покрай прелицензирането на здравните фондове в застрахователи. Компанията е под контрола на Тихомир Каменов, чийто основен бизнес е във фармацията и дистрибуцията на лекарства: "Чайкафарма: висококачествените лекарства", "Търговска лига: национален аптечен център", клиники по кардиохирургия. Първоначалният му интерес е в здравното осигуряване, но стъпвайки на застрахователния пазар, бързо се ориентира към най-динамичния му сегмент - автомобилните застраховки. За последните три години растежът му там е повече от феноменален (виж графиката). Това със сигурност събужда професионална завист, но едва ли е основната причина за мразовитото отношение към компанията, както твърдят оттам.

По-вероятна причина са опитите на компанията да избегне плащания, при което щетите излизат на сметката на солидарните фондовете. Пример за това е практиката по анулиране на полици, тъй като застраховките били сключени с подадени неверни данни за собственика. Това е стара схема, при която с фалшив или стар (на предишния собственик) талон се застраховат евтино автомобили, карани в чужбина. Практиката е толкова честа, че в бранша жаргонно наричат тези полици "румънки", макар да се прилага и от шофьори в Италия, Гърция и други държави. Правният спор в случая е дали застрахователят може да се възползва от по-общи разпоредби в Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), с което да избяга от абсолютните си задължения по Кодекса за застраховането. За целта "ДаллБогг" води дела в различни местни съдилища с променлив успех. Но на база на тях компанията твърди, че не дължи обезщетение, тъй като договорите му за тези автомобили са развалени през съда. Така препраща ангажимента към Гаранционния фонд, който пък може да се изправи пред необходимостта от допълнително капитализиране, за да посрещне тези немалки плащания. В сектора са убедени, че освен клиенти, опитващи измами, има и застрахователи, целенасочено специализирани в продажба на "румънки".

Къде е регулаторът

Засега действията на КФН спрямо "ДаллБогг" са по-скоро меки и изчаквателни. Компанията мина сравнително безпроблемно прегледа на балансите миналата година. По информация на "Капитал" повторните проверки в сектора също не достигат до някакви заключения за подценяване на резервите и капиталов недостиг или ликвидни трудности, което евентуално би могло да обясни опитите за избягване на плащания по щети. През тази година компанията вдигна няколко пъти капитала си, което също създава впечатление, че акционерите й са способни да осигурят финансова подкрепа. Споровете с бюро "Зелена карта" биха могли да доведат до по-задълбочена тематична проверка на регулатора, която обаче би отнела време.

По друга линия може да се действа и по-бързо - липсата на представителства или кореспонденти в държави от системата "Зелена карта", макар двете компании да твърдят, че прекратяването на договорите е по тяхна инициатива, защото не са доволни от работата им. Регулаторът е определил срок до 12 декември "ДаллБогг" и "Лев инс" да запълнят дупките, така че ако не успеят, това би могло да се превърне в основание за частично или пълно отнемане на лицензи. За да се стигне до такава крайна мярка обаче, е нужна политическа воля, която на този етап не се вижда.

Междувременно остава надеждата, че покрай желанието на управляващите да няма шумни провали навръх европредседателството ще се намери начин за избягване на мониторинговата процедура за България. В комплекта аргументи може да се включи задействаната онлайн връзка между застрахователите и МВР, която работи отскоро и доказано елиминира възможността за сключване на "Гражданска отговорност" за автомобили с фалшив талон. Само в първите дни системата е отхвърлила стотици заявки. Освен това предстоящото стартиране на системата "бонус-малус" ще е още един стимул българи да не стават подставени собственици на автомобили, карани в чужбина - при произшествия това ще се отразява на цената на полиците по колите, които реално карат. Но това, което би помогнало най-много и не само в този казус, е българските институции да покажат, че могат да действат адекватно и навременно и най-вече преди проблемите да им бъдат посочени отвън.

"ДаллБогг: Живот и здраве":

"Отхвърляме фабрикуваните обвинения като неоснователни и недоказани"

Съветът на бюрата, подстрекаван от клика в България, инсценира този сигнал до Европейската комисия с цел да стресира България преди председателството на ЕС и да очерни неоснователно и безпочвено "ДаллБогг". Няма неплатени обезщетения, има нормална комуникация с кореспонденти и национални бюра. "ДаллБогг" смени част от своите представители и кореспонденти поради несъвършенства в тяхната работа – това е разрешено и е нормална практика. Няма нищо сензационно в това. Ще посочим новите си представители срочно.

Ръководството на бюрото и Гаранционният фонд избягват отговорности, възложени им със закон, европейска директива и вътрешните правила. Поставянето на "ДаллБогг" под мониторинг е резултат от неизпълнение на задълженията на Националното бюро да откаже двойните плащания и като "отмъщение" за нашите усилия да се борим срещу застрахователните измами.

Причина за ръста ни са високият професионализъм, извънредно стабилното финансово състояние и постигнатата блестяща репутация на модерен застраховател. Клиентите ни обичат. Ние полагаме постоянна усилия да работим с грижа и професионално, затова задоволството на застрахованите в "ДаллБогг" расте и затова е тази кампания сега. Интригата и опитите за насъскване на сектора срещу "ДаллБогг", който просто спазва законите и защитава правата си, е кампания, провеждана от Орлин Пенев и клика. Ако България пострада, то ще бъде заради бездействието на българското бюро срещу застрахователните измами и лошото управление на бюрото като цяло.
"Лев инс":

"Своевременното обезщетяване на пострадалите лица е основен приоритет в работата ни"

През годините сме имали и негативен опит с кореспонденти, в работата на които е липсвало качество и капацитет за обработка на обема щети. По тази причина "Лев инс" е прекратявала своевременно партньорството си с тях. В подкрепа на казаното представяме статистически данни за сравнение между предишния и настоящия кореспондент на територията на Италия. Съотношението е приблизително 3 към 1.

Бихме искали да засегнем и проблема за използването на български застраховки "Гражданска отговорност" за чуждестранни автомобили, чието постоянно местопребиваване е в държави, различни от България. Това явление представлява изнасянето на застрахователния риск на териториите на държави, за които българската застрахователна премия по никакъв начин не кореспондира с размерите на обезщетенията там. Поради тази причина при сключване на нови полици "Лев инс" е въвела мерки за проверка на действителния собственик и ползвател на автомобила, както и система за проверка на предходна щетимост по аналогия на международно утвърдения стандарт "бонус-малус".


Орлин Пенев, Национално бюро на българските автомобилни застрахователи:

"Бюрото е платило изцяло предявените гаранционни искания"

"ДаллБогг: Живот и здраве" и "Лев инс" са членове на НББАЗ, които съгласно устава на НББАЗ са поставени в т.нар. процедура по мониторинг поради отправени гаранционни искания от национални бюра от системата "Зелена карта". Процедурата по мониторинг е вътрешна за членовете на НББАЗ и тя не е новост за пазара. В предходни години е давала резултат, на което се надяваме към днешна дата.


Светла Несторова, председател на Асоциацията на българските застрахователи

"Рискът е за всички застрахователи и клиенти"

Рискът от мониторинг и изключване е огромен. Финансовите последици също биха били много сериозни.


Карина Караиванова, председател на Комисията за финансов надзор:

"Не е редно КФН да коментира отношения между застрахователите и бюрото"

От гледна точка на нашите задължения като регулатор дължим да ви уверим, че са предприети всички мерки по отношение на платежоспособността и финансовото състояние на споменатите две компании. Всички жалби срещу тях се разглеждат с необходимата сериозност и се постановяват решения съобразно закона.

Прикачен файл