Кандидатът за Общинска банка е подал уведомление в КЗК за намерението си

За да започне процедура, на комисията са й необходими предварителен договор за покупка и одобрение от банковия надзор

Още преди да е получил одобрение като купувач, кандидатът за Общинска банка - лихтенщайнският фонд Novito Opportunities Fund AGmvK, е подал и уведомление в Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) за намерение за придобиване на банката. Това става ясно от публикуваното съобщение в интернет страницата на КЗК за образуването на производството. То е с дата 7 декември 2017 г.

За да се занимае с проучване на уведомлението и да вземе решение за разрешение или не на сделката от гледна точка на пазарна концентрация, на КЗК са й необходими предварителен договор за покупка и одобрение от "Банков надзор" на БНБ в случая, тъй като става въпрос за придобиване на банка.

Стъпка по стъпка

Срокът за подаване на оферти беше до края на работния ден на 4 декември. На следващия ден в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции (СОАПИ) отвориха единствената подадена оферта и съобщиха кой е кандидат-купувачът. Това е Novito Opportunities Fund, регистриран в Лихтенщайн и 100% собственост на CAIAC Fund Management AG - управляващо дружество, което предлага инвестиционни фондове за частни инвеститори, попечители, застрахователни компании, банки, доставчици на финансови услуги. Това означава, че може да кандидатства и от името на друго лице.

От информацията на интернет страницата на Асоциацията на инвестиционните фондове в Лихтенщайн, чийто член е управляващото дружество CAIAC, се вижда, че Novito Opportunities е новорегистриран фонд от юли тази година. Проспектът му е от 6 октомври, като в него няма кой знае каква пълнота на информацията. Обявата за решението на Столичния общински съвет за продажба на дела на общината в банката беше публикувана на 3 октомври.

От сайта на асоциацията се вижда още, че Novito Opportunities има набран капитал за 24 450 990 евро, които са записани на 28 ноември 2017 г. Исканата минимална цена за дела на Столичната община в банката (67.65%) е 45.65 млн. лв. До 27 ноември беше срокът, в който одобрените потенциални инвеститори, проявили интерес към мажоритарния пакет в Общинска банка и закупили информационен меморандум, трябваше да изготвят офертите си и да ги подадат до 4 декември.

От информацията за Novito не става ясно кой или кои са инвеститорите във фонда. До края на деня в петък от CAIAC не отговориха на въпросите на "Капитал" за интереса и целта на придобиването в Общинска банка и кои са инвеститорите във фонда, подал оферта за банката. От данните на асоциацията е видно, че самото управляващо дружество CAIAC е средно по големина за пазара в Лихтенщайн, управлява 90 фонда, чиито активи сумарно са оценени на около 1.5 млрд. швейцарски франка и има пазарен дял от 2.8% (50.74% се държат от най-голямото управляващо дружество там LGT Capital Partners (FL) AG).

Избор и критерии

В изискванията за кандидатите в конкурса за банката беше записано, че могат да участват стратегически и финансови инвеститори, чийто краен собственик не може да е регистриран в офшорна зона, както и да има просрочени вземания към държава и община. Лихтенщайн не фигурира в списъците на ЕС с офшорни зони. От началото на 2016 г. отпада и от списък на Министерството на финансите у нас на държавите/териториите, които са юрисдикции с преференциален данъчен режим според Закона за корпоративното подоходно облагане. Дотогава е бил в този списък.

В критериите беше записано още, че стратегическите инвеститори трябва да бъдат български банки или такива от Европейското икономическо пространство с унифициран по скалата на S&P рейтинг минимум ВВ-. Минимален капитал от 20 млн. евро е необходим за финансовите инвеститори, които трябва да докажат и опит в управлението на фондове, финансови активи и акционерни участия.

На този етап конкурсната комисия в СОАПИ трябва да провери дали офертата отговаря на условията на конкурса и да изготви доклад, той ще бъде внесен чрез надзорния съвет на агенцията в Столичния общински съвет (СОС), който упражнява общинския контрол над банката и който трябва да вземе решение ще продава или не. Ако реши, че ще приеме офертата на единствения кандидат, следва проверка от БНБ на кандидата дали отговаря на изискванията на банковото законодателство, дали има достатъчно средства да осигури развитието на банката занапред, да я подкрепи капиталово в бъдеще в случай на нужда и др.

На различните етапи в хода на процедурата от СОАПИ не даваха информация колко и кои компании са проявили интерес, закупили конкурсна документация и информационен меморандум и пр. По време на процедурата имаше неофициална информация, че няма проявен интерес от стратегически инвеститори – български или европейски банки, а само от финансови инвеститори, като има поне един кандидат, закупил информационен меморандум.

След няколко неуспешни опита през годините за приватизация на Общинска банка сега за малко над два месеца от началото на поредната процедура има потенциален купувач.

Интересът към предлаганите по-малки банки в последно време е основно от местни играчи, искащи лиценз, видно от опитите за продажба на банка "Виктория", в конкурсите за която до момента са се включвали в различни конфигурации компании, контролирани от Алексей Петров и Васил Божков.