Кандидатът за Общинска банка заобиколи изискването да покаже собственика си

В четвъртък общинският съвет се очаква да одобри сделката и да прехвърли топката по разкриването му на БНБ

Столичната община е на път да продаде дела си в Общинска банка, без да й е ясно кой е купувачът. На снимката: председателят на Столичния общински съвет Елен Герджиков и кметът на София Йорданка Фандъкова
Столичната община е на път да продаде дела си в Общинска банка, без да й е ясно кой е купувачът. На снимката: председателят на Столичния общински съвет Елен Герджиков и кметът на София Йорданка Фандъкова    ©  Юлия Лазарова
Столичната община е на път да продаде дела си в Общинска банка, без да й е ясно кой е купувачът. На снимката: председателят на Столичния общински съвет Елен Герджиков и кметът на София Йорданка Фандъкова
Столичната община е на път да продаде дела си в Общинска банка, без да й е ясно кой е купувачът. На снимката: председателят на Столичния общински съвет Елен Герджиков и кметът на София Йорданка Фандъкова    ©  Юлия Лазарова
Формално предоставената информация от кандидата отговаря на условията в процедурата, на практика има заобикаляне на оповестяването на реалния собственик.

Кандидатът за Общинска банка Novito Opportunities на практика е заобиколил изискването да разкрие реалните си собственици пред Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции (СОАПИ). В доклада на конкурсната комисия към агенцията, който във вторник беше приет без въпроси в постоянната общинска комисия по финанси, акционер е посочено управляващото дружество, структурирало фонда, но към дата преди последния да набере нужните за сделката 46 млн. лв. капитал. В четвъртък се очаква докладът да мине и през Столичния общински съвет и предвижданията са кандидатът да бъде приет. След това офертата ще се отправи към БНБ, в която се оказва "топката" да се произнесе окончателно с "да" или "не" за разрешение за покупката на 67.65% в Общинска банка.

Формално казано

В доклада на СОАПИ е посочено, че собствеността в Novito е ясна и тя е на три физически лица, австрийски граждани - Раймонд Шустер, Роланд Мюлер и Томас Ян. Те са акционери в CAIAC Fund Management - управляващо дружество, чийто основен бизнес е да структурира фондове по поръчка за клиенти.

За установяването на контрола са представени документи за "легитимация" на фонда, "както и доказващи структурата на капитала до физическо лице – краен собствени (собственици)", се посочва в доклада. Изброените такива документи са извлечение от Търговския регистър на Лихтенщайн на Novito Opportunities, устав на фонда, акционерна книга, заверена от Държавния съд на княжеството. От нея било видно, че всички 100 броя поименни акции (всяка с номинална стойност 1000 евро) от капитала на Novito (100 000 евро) са собственост на CAIAC Fund Management AG, както и сертификат за притежавани акции, издаден в полза на CAIAC и заверен от Държавния съд на Лихтенщайн.

Самото управляващо дружество управлява 70 фонда с 1.6 млрд. франка активи и така покрива изискванията за финансов кандидат за банката за минимум 20 млн. евро активи. CAIAC е с 1 млн. швейцарски франка акционерен капитал, разпределени в 1000 броя поименни акции, притежавани от Раймонд Шустер (250 броя акции), Роланд Мюлер (100 броя) и "Греко Стема фондация" (650 броя акции) и декларация от фондацията, в която се посочвало, че крайният действителен неин собственик е Томас Ян. Пълномощник на Раймонд Шустер и Михаел Видерин като представляващи CAIAC е адвокатска кантора "Станков, Тодоров, Хинков и Спасов" и конкретно Михаил Станков. На въпроса на "Капитал" има ли информация кой/кои са инвеститорите във фонда Михаил Станков отговори, че е подписал договор за неразпространение на информация и не може да коментира.

Реално недоказано

Всички тези документи, удостоверяващи собствености и капитал, обаче са към месец октомври 2017 г. Посочените дати са между 20 и 27 октомври. Същественият момент е, че финансирането за предложените от Novito 46 млн. лв. за Общинска банка са набрани от фонда на 28 ноември 2017 г. Това е видно и от интернет страницата на Асоциацията на инвестиционните фондове в Лихтенщайн – тогава са набрани и записани средствата. Там не е посочено кой или кои са инвеститорите. Това не е посочено и в доклада на СОАПИ. Там е посочено, че Novito Opportunities е представил "извлечение от банкова сметка от дата 28.11.2017 г. (в оригинал), издадено от Kaiser Partner Privatbnank - депозитарната банка на фонда. От нея "е видно, че по сметката на "Новито опортюнитис" има набрана сума в размер на 24 499 990 евро", пише в доклада. Освен това се посочва и че има представена в оригинал банкова референция от дата 29.11.2017 г. от същата банка, с която удостоверявала, че към същата дата по банковата сметка на Novito има сума в размер на 24 450 990 евро (след приспадане на такси и разходи).

Така реално към датата на офертата, а и към днешна дата Novito има различна собственост. Никъде обаче не е посочено искани ли са и предоставени ли са документи кой или кои са новите инвеститорите във фонда, чиито средства ще бъдат използвани за придобиване на мажоритарния дял в банката. Така на практика общинарите ще трябва да гласуват утре за неизвестен кандидат за банката.

Формално предоставената информация в СОАПИ от кандидата отговаря на поставените условия в процедурата. На практика обаче има фино заобикаляне и избягване на оповестяването на реалния/реалните собственици във фонда. Ако това е достатъчно за СОАПИ и СОС обаче, БНБ има изискване по закон, а и устойчива практика да е по-бдителна при разкриването на реалните собственици при лицензиране или продажба на банки. Така че приложеният модел трудно би минал през регулатора, който има богат инструментариум да изиска пълна информация.

Информация - колкото, толкова

От информацията на интернет страницата на Асоциацията на инвестиционните фондове в Лихтенщайн, чийто член е управляващото дружество CAIAC, се вижда, че Novito Opportunities е новорегистриран фонд от юли тази година. Проспектът му е от 6 октомври, като в него няма кой знае каква пълнота на информацията. Обявата за решението на Столичния общински съвет за продажба на дела на общината в банката беше публикувана на 3 октомври. Исканата минимална цена за дела на Столичната община е 45.65 млн. лв. Кандидат-купувачът е предложил 46 млн. лв.

На различните етапи в хода на процедурата от СОАПИ не даваха информация колко и кои компании са проявили интерес, закупили конкурсна документация и информационен меморандум и пр. По време на процедурата имаше неофициална информация, че няма проявен интерес от стратегически инвеститори – български или европейски банки, а само от финансови инвеститори.

Според доклада на агенцията кандидатът е поел ангажимент за капиталова подкрепа при нужда, а бизнес планът му не включва съществена промяна на сегашния модел на банката.