KBC придобива и останалите 40% от "ОББ-Метлайф"

Сделката ще бъде приключена през второто тримесечие на 2018 г.

Белгийската банково-застрахователна група KBC плати 610 млн. евро за ОББ и още няколко компании през юни 2017 г. Петър Андронов е кънтри мениджър на групата за България
Белгийската банково-застрахователна група KBC плати 610 млн. евро за ОББ и още няколко компании през юни 2017 г. Петър Андронов е кънтри мениджър на групата за България    ©  Надежда Чипева
Белгийската банково-застрахователна група KBC плати 610 млн. евро за ОББ и още няколко компании през юни 2017 г. Петър Андронов е кънтри мениджър на групата за България
Белгийската банково-застрахователна група KBC плати 610 млн. евро за ОББ и още няколко компании през юни 2017 г. Петър Андронов е кънтри мениджър на групата за България    ©  Надежда Чипева
Комбинирано ДЗИ и "ОББ-Метлайф" ще имат 21% пазарен дял на българския животозастрахователен пазар

Собственикът на ОББ, белгийската банково-застрахователна група KBC, придобива оставащите 40% от животозастрахователя "ОББ-Метлайф", съобщиха от банката.

Споразумението между Metlife и KBC е постигнато на 29 декември 2017 г. Белгийската група ще придобие дела на Metlife чрез своето българско застрахователно дружество ДЗИ. Цена на сделката не се съобщава. Посочва се само, че "финансовото въздействие на тази сделка върху KBC и Metlife е незначително". В съобщението се казва още, че сделката все още е предмет на регулаторно одобрение и се очаква да бъде приключена през второто тримесечие на 2018 г.

KBC придоби 60% от "ОББ-Метлайф" при покупката на ОББ и другите дружества, собственост на гръцката NBG през 2017 г. Цената, която плати за банката и другите компании, беше 610 млн. евро. Останалите 40% от смесеното животозастрахователно дружество не бяха обект на сделката от миналата година, като за тях остана отделно договаряне със собственика им застрахователя Metlife. Сега 60-те процента от "ОББ-Метлайф" ще преминат към ДЗИ заедно с новопридобитите 40%. Така ДЗИ придобива 100% от собствеността върху "ОББ-Метлайф" и продуктите ще се предлагат от ДЗИ. След като сделката бъде приключена, KBC чрез ДЗИ ще обслужва застрахователните полици на съществуващите клиенти на "ОББ-Метлайф" до тяхното изтичане.

Животозастрахователните продукти на "ОББ-Метлайф" се продават само в клоновете на ОББ. Компанията има 10% пазарен дял на българския животозастрахователен пазар и предлага пълен набор от животозастрахователни продукти. Комбинирано ДЗИ и "ОББ-Метлайф" ще имат 21% пазарен дял на българския животозастрахователен пазар.

В съобщението се посочва, че българският пазар е един от основните пазари за KBC. Главният изпълнителен директор на KBC Group Йохан Тейс коментира, че сделката затвърждава позициите й на местния пазар.