Amundi: Европейските акции имат потенциал за поскъпване през тази година

Политиките на централните банки създават условия за раздуване на балони

Дидие Боровски, Amundi
Дидие Боровски, Amundi    ©  Надежда Чипева
Дидие Боровски, Amundi
Дидие Боровски, Amundi    ©  Надежда Чипева

Европейските акции имат потенциал за поскъпване покрай очакваното подобрение на корпоративните печалби, докато в САЩ активите се доближават до исторически високи нива и това ги прави по-малко привлекателни. Перспективите за доходност от инструменти на паричните пазари са в границите на 0.8%, а при държавните облигации са съответно 2.6% за 10-годишните американски бондове и 1.2% годишно за европейските с аналогичен матуритет.

Такава е прогнозата на най-големият фонд за управление на активи в Европа Amundi Asset Management. Той управлява инвестиции за 1.4 трлн. евро и е лидер на българския пазар с 435 млн. евро. активи на местни инвеститори, след обединението с фондовете на Pioneer от миналата година.

Прогнозата в детайли

Според главния макроикономист на Amundi Дидие Боровски, вероятността от продължение на икономическия растеж през тази година е 75%, като очакванията са темповете на възстановяване да се запазят заради подобрението в световната търговия. Той подчертава, че има структурно забавяне на инфлацията поради голямото предлагане на стоки и услуги. "В промишленото производство инфлацията е постоянно ниска и продължава да намалява заради голямата световна конкуренция", обясняват от компанията.

Ситуацията на синхронен икономически ръст в глобален план и ниска инфлация е необичайна за централните банки, които продължават с монетарните си политики от последните години. Прогнозите са, че федералният резерв на САЩ ще повиши основният лихвен процент два пъти през 2018 година, докато централната банка на еврозоната ЕЦБ ще намали с 30 млрд. евро обемът на изкупени облигации през тази година, с продължение на програмата до септември. "До края на 2018 г. не очакваме увеличение на лихвените нива", посочва анализът на Amundi.

Според компанията тази политика на централните банки създава рискове от балонни цени на активите, в момент, когато глобалният дълг достига исторически върхове. "Най-големият глобален риск би бил провал в монетарната и фискална политика. По отношение на често цитираните рискови фактори смятаме, че рецесия в САЩ и "твърдо приземяване" в Китай е малко вероятно да се случи между 2018 и 2019 година", посочва Дидие Боровски.

Очакванията по региони

Според Amundi потенциалният ръст на БВП на САЩ за тази и следващата година е 2%, като няма индикации за рецесия. Ефектът от данъчните реформи на Тръмп върху икономиката се очаква да е в диапазона 0.1 - 0.5%.

В еврозоната предвижданията са за своеобразен ренесанс, благодарение на стабилната парична политика и кредитните условия. Най-значимият напредък може да бъде постигнат когато се осъществяват реформи на равнище ЕС и същевременно на национално равнище, където са налице повечето макроикономически дисбаланси, изтъкват от Amundi. Въпреки че някои местни рискове се запазват, политическата стабилност се подобри и несигурността в ЕС намаля. Европейските граждани са по-оптимистични за ЕС и еврото като единна валута, добавят още от компанията.

В същото време рискът от труден Брекзит без споразумение се увеличава. Въпреки това излизането на Великобритания няма да забави процесът на възстановяване в еврозоната. Негативен ефект от това ще има върху инвестиционните решения на фирмите и домакинствата, особено в сектора на недвижимите имоти.

Amundi са позитивни за перспективите пред Япония заради силното вътрешно търсене и развитието на световната търговия. Китай също показва стабилен ръст и балансирани реформи, което дава шансове за постигане на най-дългия период на икономически растеж от Втората световна война насам. Позитивни са перспективите и пред развиващите се пазари, които в краткосрочен план може да показват нестабилност, но средносрочните перспективи са положителни заради високия ръст и силното вътрешно търсене.