Супер печалба. За последно
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Супер печалба. За последно

Супер печалба. За последно

Банките в България приключват 2017 г. с рекордно добър финансов резултат, по-здрави портфейли и съживено кредитиране. Но новата година идва с нови регулаторни тежести

Валентина Илиева
16774 прочитания

© Цветелина Белутова


- Плюсът от 1.2 млрд. лв. реално е рекорд за последните девет години, ако се премахне еднократна сделка от 2016 г.

- В края на годината таксите спират да растат, но повишени заплати вероятно вдигат разходите на банките

- За първа година след кризата има видим ръст на кредитирането, особено при жилищните заеми.

Тази година активите на банките, а и БВП на България, ще прескочат за пръв път ключовия праг от 100 млрд. лв. Рекордът идва след поредица от силни сезони за банките, най-добрият от които, изглежда, е 2017 г. През годината и кредитирането се съживи, и портфейлите са по-изчистени. Което в комбинация с повишаване на таксите води до рекордна печалба.

Но щастието едва ли ще е вечно, тъй като тази година влизат в сила нови регулаторни тежести. Очакват се и още сливания. Сянка върху здравето на сектора внася и бързата сделка за Общинска банка, където неяснотите около купувача носят асоциации за ново КТБ.

Скритият рекорд

Ако от финансовия резултат на системата за 2016 г. се извади еднократният бонус от продажбата на банковите дялове в международния картов оператор Visa Europe от 186 млн. лв., печалбата за 2017 г. от 1.2 млрд. лв. дори излиза с 9% по-висока. И това въпреки предизвикателната среда на отрицателни лихви, в която банките работят.

От 27-те банки и клонове на чуждестранни банки в страната реално на загуба приключват само три клона на чужди банки – БНП Париба, Иш банк, ИНГ банк. При ОББ загубата е резултат на ударните обезценки, които бяха направени след сделката, но реално набелязани още при финансовото проучване. Загубата от 81 млн. лв. се показа през третото тримесечие, а към края на годината тя е свита до малко над 56 млн. лв.

В годината на по-ниските лихви и отписвания

Очаквано нетният лихвен доход се свива. Вече около година и половина лихвите по депозити са около нулата. В същото време банките имат свръхликвидност, която трябва да пласират. А конкуренцията се изостря в среда на активизиране на кредитирането, особено отчетливо през последното тримесечие най-вече в ипотечния сегмент. Двата фактора натискат лихвите по заемите надолу. Така спечеленото от лихви за годината се свива с 4.64% до 2.7 млрд. лв.

Банка по банка картината е с известни нюанси. По-силна е тенденцията при институциите с българска собственост, особено през последното тримесечие на годината. Такава е ситуацията при Централна кооперативна банка, Инвестбанк, Първа инвестиционна банка, Общинска банка. Съизмеримо свиване на лихвения доход има и при ОББ и Райфайзенбанк.

Расте обаче другият, макар и по-малък, източник на приходи - таксите. За годината този показател се покачва с над 8%, като почти докосва 1 млрд. лв. Темпът на растеж обаче се забавя, като през последното тримесечие ръстът почти спира до скромния 1%.

В същото време опитите на банките да подобрят рентабилността си сякаш не са много резултатни в края на годината. Ако при административните разходи до третото тримесечие се наблюдаваше понижение, макар и много плавно, то сега има значителен ръст от 9.77% спрямо предходното. Тук обясненията са две - опит за оптимизация, който в началото носи разходи, или покачващи се заплати в общия ход на икономическото съживяване. На практика свиване има само при две банки – ОББ и ПИБ. При първата явно е икономия след сделката, а при втората - оптимизация в навечерието на продажбата.

През тази година на банките със сигурност ще им се наложи да акцентират върху разходите си заради струпването на няколкото нови регулации, които директно ще ангажират средства - новият международен счетоводен стандарт за отчетност 9 (правила за провизиране), новите стандарти за необслужваните кредити, както и правила за пазарите на финансови инструменти.

Голяма част от тези изменения ще засилят натиска за обезценки, които директно влияят на финансовия резултат на банките. През 2017 г. тези разходи се свиваха в сравнение с предходната година, когато банките се готвеха за стрес тестовете и проверката на активите. Изключение са вече споменатите отписвания в ОББ (81 млн. евро) през септември. В края на 2017 г. обезценките намаляват с 9.6% до 730 млн. лв. при 807 млн. лв. за предходната година.

Сред банките с двойно и повече обезценки през тримесечието като сума спрямо предходното се открояват Българска банка за развитие (24.8 млн. лв.) и ЦКБ (30.7 млн. лв.), както и някои от по-малките, като Ти Би Ай Банк (14.2 млн. лв), Токуда банк (2.1 млн. лв.).

Да влязат желаещите заеми

Макар и с по-малко обезценки и с по-бавни темпове, банките продължиха и тази година с чистенето на портфейлите си, което открои и по-отчетлив кредитен ръст. И данните показват, и банкерите го казват, че чистенето се случва повече и по-бързо в портфейла на домакинствата (11.3% дял на необслужваните заеми) и все още по-бавно в корпоративния (18% дял на необслужваните заеми). Трендът се вижда и през ръстовете. През последните три месеца на годината увеличението в кредитирането на домакинствата мина 6% на годишна база, като към края на годината в жилищното кредитиране е 7.85% до 9.5 млрд. лв. За това фактор са и поскъпналите имоти. При потребителските заеми ръстът за година е 5.5% до 9.2 млрд. лв. Заемите за корпоративния сектор отчитат леко свиване - с 0.06% до 33.2 млрд. лв. Понижение при тях има и на тримесечна база с 0.9%.

В заемите за домакинствата състезанието е при жилищните. През последното тримесечие скок от 25% прави Societe Generale Експресбанк. В този период банката предложи ипотечен заем с лихва 2.99% за първоначален период от срока на кредита, като беше втората след Банка Пиреос с такава лихва. Други банки с двуцифрен растеж за периода са ЦКБ (12.37%) и Интернешънъл асет банк (14.41%). При повечето институции годишните ръстове в този сегмент са двуцифрени, като гигантите с по-големите портфейли остават встрани от това.

При потребителското кредитиране навлизането с двуцифрени годишни темпове на растеж на по-малките банки остава видимо, като покачването е от порядъка на 40-50%. Това е и сегментът с най-високи лихви, което позволява поддържането на прилични спредове предвид почти нулевите лихви по депозити.

Активна конкуренция има и за корпоративните клиенти, като там дори лихвите са под 2% за добри клиенти. От данните се вижда как, след като през миналото тримесечие Пощенска банка показа агресивно навлизане във фирменото кредитиране, сега затвърждава тази си стратегия и расте с двуцифрен темп (19.25% годишно). Обичайният лидер в този сегмент Уникредит Булбанк сега е със спад от 9%, а Банка ДСК, която традиционно е възприемана като водеща в банкирането на дребно, е с такъв ръст в корпоративното кредитиране. При първата спадът може да е резултат на отписвания и продажба на портфейли (за миналата година банката продаде два големи, вторият от които в началото на ноември). Това може да е източникът на спадове и при други банки както в корпоративния, така и в сегмента на домакинствата.

Банкери отбелязват, че при фирменото кредитиране по-големите компании нямат апетит към заеми, тъй като разполагат с висока собствена ликвидност. А резултатът е оферти с още по-ниски лихви.

Скокообразните ръстове в кредитирането при ниски лихви са риск при очакванията за обръщане на цикъла и поскъпване на ресурса.

Още една спестовна година

Ръстът на депозитите се запазва, макар и със забавящ се темп на годишна база до 4.79% от 5.1% за предходното тримесечие. Обемът на спестяванията на домакинствата в банковата система е почти 50 млрд. лв. Лидери по привлечени средства от граждани през последното тримесечие на годината остават Банка ДСК и Уникредит Булбанк с по около 360 млн. лв. номинално нарастване. Продължава отливът на депозити от ПИБ. До неотдавна тя и други по-малки банки с българска собственост привличаха клиенти с по-високи лихви от средните за пазара, но през втората половина на миналата година постепенно и при тях лихвите се понижиха. Фирмените депозити растат още по-осезаемо от тези на домакинствата, като запазват двуцифрения си темп на растеж (13.17%) и достигат 24.2 млрд. лв. През тримесечието се наблюдава известна динамика, като приливът отново е към банките с чужда собственост, като Уникредит Булбанк привлича най-много. По-съществен отлив има при Банка ДСК (намаление от 130 млн. лв.). Особеност на сегашната ситуация при фирмените сметки е, че при тях реално банките начисляват и отрицателни лихви, особено след решението на БНБ да таксува свръхрезервите на банките от началото на октомври с -0.6% (от -0.4%).

Ръстът на депозитите на местния пазар продължава да бъде основният източник на увеличението на балансовото число на банките, което достига рекордните 97.8 млрд. лв.

- Плюсът от 1.2 млрд. лв. реално е рекорд за последните девет години, ако се премахне еднократна сделка от 2016 г.

- В края на годината таксите спират да растат, но повишени заплати вероятно вдигат разходите на банките

- За първа година след кризата има видим ръст на кредитирането, особено при жилищните заеми.

Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

9 коментара
 • 1
  hrist0 avatar :-|
  Hristo Hristov

  Аз не съм много съгласен, че това са печалби като за последно. Реално тази година имахме голяма обезценка от ОББ за около 200 млн. лв., което натежа на печалбата. Следващата година няма да я имаме. Кредитирането видимо се съживи, а прогнозите в Бюджет 2018 г. са то да запази темпове на ръст около 5% на годишна база. С други думи ще имаме увеличение на приходите. Очаква се лихвите да започнат плавно да се покачват, от тук отново можем да очакваме ръст в приходите от лихви. Добрата икономическа среда, в която оперират банките пък автоматично отслабва натискът в количествата от средства, които отделят за обезценки (просто по-малко вероятно е да отпуснатите кредити да се влошат), а средствата тук отиват директно към печалбите. Консолидацията в сектора отново ще окаже ефект в посока намаляване на разходите. Да прибавим и придобитите активи през кризата, които ще намират по-лесно пазар и ще подкрепят директно печалбите. Така че, по-скоро смятам, че нивата на печалби, които виждаме ще се запазят през следващите години.

 • 2
  labybamapa avatar :-?
  Labybamapa

  До коментар [#1] от "Hristo Hristov":

  Моето мнение е точно обратното, че печалбите предстои да падат оттук нататък.

  1. Обезценките за ОББ са били планирани още при решението банката да бъде купена от КВС, така че е било въпрос на време кога ще бъдат показани. Ефекта наистина е значителен по размер дори и на ниво банкова система и на ниво система спада е 7%, така че тук надали има резерви за намаляне на обезценките. Като вземем предвид факта, че т.нар.лоши кредити все още са близо 11% и са два пъти по-високи от средните за еврозоната, то нивото на обезценки и по-вероятно да се запази. Ако БНБ съблюдава за спазването на новите регулации за обезценки, още по-малка ще е възможността да редукция на обезценките. Няма как дори и кредитирането да расте, всички кредити да се обслужват редовно.

  2. Ако не стане някакъв голям пазарен катаклизъм или "революционно" вдигане лихвите на ЕЦБ, то плавно вдигане на лихвите е желание и коментар от страна на мениджърите на банките, отколкото реалност. Конкуренцията между банките за клиенти - фирмени и частни лица е толкова голяма, че в най-лошия случай ще има задържане на лихвите поне и през цялата 2018г. В нетния лихвен доход и тази година ще се наблюдава спад, дори и при 5% ръст на кредитирането. Най-просто казано - текущи клиенти ще предоговарят стари кредити на по-ниски цени, а новоотпуснатите ще продължат да са ниски - въпреки относителността на определението нисък.

  3. Ръст повече от ясно ще има в перото приходи от такси и комисионни без съмнение. Икономии от мащаба все още е рано да се очакват на ниво банкова система, тъй като няма ясно следвана посока от големите банки за редукция на физически локации и административните разходи. Точно обратното - натиска върху административните разходи /основно за възнаграждение/ ще засяга все повече и банките, като играч на пазара на труда и нуждата да се конкурират с други фирми, а не само с други банки.

  4. Придобитите активи през кризата нямат голям потенциал да генерират печалби за банките. Един от сценариите е да са придобите на цени по-високи от пазарните в момента, за да не заделя банката провизии при покупката /замяна дълг срещу собственост без да се налага да оправдаваш цената/. Втори сценарии е тези активи да са обезценени след 5 годишен "престой" в балансите на банките и в момента малката цена, която получат да генерира извънреден приход. Но надали тук обемите дори са съществени, за да генерират значителен еднократен ефект.

  Поздрави,

 • 3
  hrist0 avatar :-|
  Hristo Hristov

  До коментар [#2] от "Labybamapa":

  1) 200 млн. лв. обезценки на ОББ са си едни 15% както и да го ледаш, така че ефектът не е толкова малък. Именно, защото той беше планиран и с еднократен характер следващата година няма да го има. При фунционираща икономика, имаш значително по-малко фирми, които имат възможност да спрат да си изпращат кредитите. Тук сложи и по-малък брой рискови кредити. От БНБ вече тактично казаха, че нямат намерение да разхлабват политиката си. Тук мога да се съглася, че нивото на обезценките е възможно да се запази или да има по-малък спад.

  2) Банките задържаха много средства в себе си, за да се подготвят за стрестестовете. Когато минаха тези средства трябваше вече да започнат да работят и да носят приходи, защото трупаха само разходи. Според мен това доведе до силната конкуренция в лихвите и ги натисна, което означава и че ще видим корекция на нивата, след като се пласира кешът. Банките все пак имат разходи както по дейността си, така и от гледна точка на вноски, които правят към ФГВБ и към новия фонд за преструктуриране, който БНБ въведе. ЕЦБ е въпрос на време да вдигне основната си лихва по подобие на ФЕД. От миналата година вече се говори за това и очакванията са това да се случи втората половина на тази.

  3) Всичко върви към дигитализация. Това е глобалната тенденция, ние малко бавно я въвеждаме главно поради законови ограничения в определени аспекти и слаба финансова култура. Но посоката е ясна. За възнагражденията съм съгласен, че рано или късно всички ще се осъзнаят, че не са конкурентни на в съвременния бизнес и моментната политика ги превръща просто във ферма за кадри. Но това увеличение не мисля, че ще окаже особено голям натиск върху печалбите. Все пак едва ли ще видим 100% ръст на възнагражденията.

  4) За 10 години всичко трябва да е провизирано. С други думи на колкото и да го продадат днес, това си е чиста печалба. А цените и търсенето на недвижими имоти е много по-благоприятно.

  След 3 месеца ще видим какви ще са първите индикации за посоката :)

 • 4
  pavel_p avatar :-|
  pavel_p

  "Расте обаче другият, макар и по-малък, източник на приходи - таксите. За годината този показател се покачва с над 8%, като почти докосва 1 млрд. лв. Очаквано нетният лихвен доход се свива. Вече около година и половина лихвите по депозити са около нулата"............... Хиляда МИЛИОНАА ЛЕВА, ограбени от нас под формата на ТАКСИ и КОМИСИОННИ.....После се оплакваме че, сме били най-бедната страна в Европа........ Има накъде още да обедняваме....... И всичко това при Нулеви лихви за 70млд. лева Депозити.........

 • 5
  hrist0 avatar :-|
  Hristo Hristov

  До коментар [#4] от "pavel_p":

  Не е точно така: (Разходи за лихви) 367 818 хил. лв. :-)

 • 6
  chichka avatar :-|
  chichka

  Още миналата пролет писах, че с новите такси и промени в законодателството печалбите на банковия сектор ще прехвърли 1 млрд. Е, прехвърли. Мантри сега как това щяло да е за последно ме карат да виждам как усладилата се лесна печалба ще накара лобито да изрови нови вратички и тази година печалбата ще гони 2 млрд!

 • 7
  labybamapa avatar :-|
  Labybamapa

  До коментар [#3] от "Hristo Hristov":

  По отношение на т.2 от аргумента ти, съм и съгласен и не. Съгласен съм, че това тласна лихвите еднопосочно надолу и вече има преложения за жилищни кредити под 3%, с ГПР - малко над 3%. Това е обаче като бумеранг - само ще побутне допълнително тенденцията за спад на лихвите, респ.лихвените приходи на банките през цялата година. Още веднъж не мисля, че едноцифрени ръстове, могат да компенсират спада, най-много да го забавят. Не съм съгласен, защото ликвидността в системата се увеличава постоянно - за справка от 04.2018г.Уникредит въвежда отрицателна лихва за салда над 3млн.лв. Това разбира се е първата стъпка към големите фирми, и евентуално в края на годината може да видим падане на прага.

  По отношение т.3 дигитализация - отново не съм готов да се съглася - 5% от частните клиенти ползват интернет банкиране, докато средото за ЕС е 50%, т.е. с подобни числа гонещи 50% вече може да се реализират икономии от клонове мрежа, респ.административни разходи да паднат и да подпомогнат печалбите. Освен това на 100 000 човека в България има най-много клонове. Аз поне не виждам клоновата мрежа на банките да уредява, така че тук след 2 години можем да търсим резерви.

  По отношение на т.4 - тук вече е разтегливо понятие къде се намират тези имоти и по-важният въпрос е дали и на колко % са провизирани, защото до момента имаше възможност да се разтягат локуми с различни модели и да не се начисляват провизии.

  Равносметката ми до момента, е че засега печелиш ти, въпреки аргументите ми, защото печалбата за Януари 2018г., е по-голяма от Януари 2017г. И все пак годината е млада и пилците се броят наесен.

 • 8
  labybamapa avatar :-|
  Labybamapa

  До коментар [#3] от "Hristo Hristov": https://www.capital.bg/biznes/finansi/2018/04/01/3156429_pechalbata_na_bankite_prez_fevruari_spada_do_189_mln_lv/ - засега "мача" е 0:0 си мисля, и точно това е причината поради която съм скептичен, че печалбите ще надминат тези през 2017г.

 • 9
  labybamapa avatar :-P
  Labybamapa

  До коментар [#1] от "Hristo Hristov":

  https://www.dnevnik.bg/biznes/2018/06/04/3189277_pechalbata_na_bankite_spada/?ref=home_main_news

  До 30-тата минута вода с 1:0 мисля ;). Да видим как ще завърши "първото" полувреме.


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност.