Питър Барон: Програмният код ще е новият задължителен чужд език за банковите служители

Управляващият директор на собственика на Ти Би Ай банк - TBIF Financial Services, пред "Капитал"

Статията е част от класацията "К10: Най-добрите банки в България". Поръчайте списанието на хартия или в pdf формат на www.capital.bg/k10/buy/.
#9 в общото класиране

#19 Стабилност и риск

#1 Ефективност и рентабилност

#1 Устойчивост и динамика

#17 Размер

Визитка

Питър Барон е управляващ директор на TBIF Financial Services, собственик на Ти Би Ай банк. За повече от 16 години професионална кариера участва в бордовете на множество мултинационални и местни компании в Обединеното кралство, Русия, Македония, по-късно и в Украйна, където заема позиции като главен изпълнителен директор на VAB Bank и VAB Group, член на TBIF Financial Services (TBIF), като успешно управлява трансформацията на корпоративната идентичност и създаването на първия украински финансов супермаркет в областта на финансовите услуги на дребно. От 2012 г. поема поста вицепрезидент "Стратегия" за TBIF, като съветник на управляващия директор по банковите и небанковите операции на групата в Централна и Източна Европа, подпомага 4finance Group в разработването на банкова стратегия и цели за придобиване. От 2016 г. Питър Барон е управляващ директор на TBIF, а наскоро е назначен за член на изпълнителния комитет на 4finance Group.

К10 е изданието на Капитал, което за седма поредна година класира най-добрите банки в България. Изданието съдържа и интервюта с висшите мениджъри на 10-те водещи финансови институции в страната, в които те отговарят на въпроси за:

● Банковия сектор през изминалата година и за очакванията им за тази

● Основните пазарни и регулаторни предизвикателства, пред които са изправени ● Ниските лихви ● Необслужваните кредити
● Очакванията за икономиката на страната и двигателите на растежа

● Фокуса на развитие на всяка банка за тази година.

Ето отговорите на Питър Барон, управляващ директор на собственика на Ти Би Ай банк - TBIF Financial Services

Как оценявате банковия сектор в България през 2017 г. и какви са очакванията ви за развитието му през 2018 г.?

Миналата година беше много добра за България като цяло – безработицата се понижи, а брутният вътрешен продукт продължава да расте. Това положително развитие се усеща и в банковия сектор. За TBI Bank например 2017 г. беше най-успешната от нейното съществуване – достигнахме най-голям обем нови отпуснати кредити и до най-голям брой клиенти. Освен това ние сме най-ефективната банка според възвращаемост на капитала и активите. Няма да бъде лесно да подобрим това постижение и през 2018 г. Ние обаче сме тук не за да поставяме едногодишни рекорди, а за да изградим устойчив бизнес. Имаме намерение да растем не само откъм брой хора, които работят за нас, но и откъм уменията, които те са усвоили. Наскоро четох интервю с вече бившия главен изпълнителен директор на Deutsche Bank. Той каза: "Всички бъдещи служители трябва да знаят поне английски и да могат да пишат програмен код." И аз вярвам в тези думи. Дори и да не си програмист на пълен работен ден, тези способности ще ти дадат по-ясна представа кое как работи, дори и в банкирането. Банките и fintech компаниите вече са толкова интегрирани, че скоро ще бъде трудно да се открие разликата между двете. Това е и посоката за развитие на сектора през 2018 г.

Какви са новите пазарни и регулаторни предизвикателства пред банките и как ще се справяте с тях?

Новата парична директива PSD2 със сигурност ще "промени играта" в индустрията дългосрочно, но не мисля, че в краткосрочен период ще се усети в България. Тепърва ще се изчистват стандартите, а и на клиентите ще им трябва още доста време, докато осъзнаят какви са новите възможности пред тях. Банките от своя страна дотолкова са свикнали единствени да притежават данните на клиентите си, че са станали неефективни в използването им. Сега онези компании, които успеят да докажат едновременно, че може да им се вярва и в същото време могат да предоставят добавена стойност на услугите си, ще бъдат основните печеливши от PSD2. И виждаме как, от една страна, банките се пробуждат за тези идеи, а от друга, fintech компаниите, които или си партнират с тях, или отхапват част от техния пазар.

Що се отнася до GDPR – от събитията около Facebook стана ясно, че технологиите се развиват доста по-бързо от регулациите. GDPR връща контрола обратно в ръцете на потребителя. Не става въпрос само за България – въпреки че влизането му в сила е скоро, все още има толкова много въпроси, че е видно, че прилагането на GDPR ще бъде дълъг обучителен процес за всякакъв тип компании. Ще отнеме години да се създадат не само процесите, но и културата на опазване на лични данни. Така че мисля, че това ще бъде основен въпрос през следващото десетилетие за всички компании, които оперират с лични данни, но сме на прав път.

TBI Bank е сред най-активните банки в България по отношение на отпуснатите потребителски кредити, защото сме физически там, където потребителят има нужда. Ние се целим в онези "недообслужени" от традиционните банки клиенти. Това означава, че ние сме много отговорни по отношение на техните данни, но от друга страна се опитваме да разбираме потребностите на клиентите си по-добре, за да можем да сме насреща, когато им потрябваме.

Всеобщото очакване е, че идва краят на рекордно ниските лихви. Какви са вашите очаквания и как подготвяте вашата институция и вашите клиенти за предстоящото покачване?

В САЩ лихвите вече започнаха да се повишават, което за мен означава, че този процес ще се пренесе и в Европа. Не мисля, че ще се случи много бързо, но в момента, в който банките усетят необходимост да се конкурират за депозити, ще започнат да повишават лихвите. Очаквам да започнем да виждаме сигнали за това в България през втората половина на 2018 г. Някои български банки вече предлагат по-високи лихви на депозитите в сравнение със средните за сектора – TBI Bank е сред лидерите в това отношение. Заради нашата малка клонова мрежа и ефективна бизнес структура ние можем да прехвърлим спестеното към нашите клиенти под формата на по-високи лихви по депозити.

От години в сектора се говори за консолидация, но вече има реални сделки. Какво може да ускори този процес и вашата банка има ли конкретни интереси за участие в придобивания и сливания?

Сливанията правят пазара по-ефективен, което е положителната страна на процеса. Негативната е, че обикновено отнема години, за да се преодолеят всички трудности при интегрирането на системите. Разбирам защо по-големите банкови групи го правят, но ние виждаме много възможности за органичен ръст и в предоставянето на нови услуги на нашите клиенти. Смятам, че всяко сливане ще ни забави, защото ние сме банка, която разчупва парадигмите. Генерално обаче процесът по консолидация ще продължи – това е типичен подход на традиционните банки.

Ще има ли допълнителна активизация на банките да продават необслужвани кредити и какви нива очаквате в края на годината?

Очаквам, че през 2018 г. необслужваните кредити ще продължат да намаляват. Подобрението в икономическите условия и ръста в цените на активите, които ще срещнат очакванията на продавачи и купувачи, помагат за това. Освен това Европейският банков орган и БНБ дават ясна индикация, че ще увеличат капиталовите изисквания за институциите с голям дял лоши кредити. Самите банкови институции също имат интерес да се освободят от неработещите активи, които не генерират доход. На пазара с необслужвани кредити в България навлизат все повече международни компании, специализирани в събирането им. Това създава силно конкурентна среда и добра възможност за кредиторите да постигнат добри условия при продажба на лоши дългове, без това да оказва допълнителен натиск върху разходите им за обезценка. Очакваме в края на годината нивата на необслужваните кредити на фирми и домакинства да спаднат от сегашните около 15.5% до под 10%. На нетна база, отчитайки и натрупаните обезценки, лошите кредити едва ли ще надвишават 5%.

Какъв е фокусът в дейността на вашата банка за тази година?

Ще продължим да развиваме дигиталното си портфолио, за да предоставяме по-добри услуги на клиентите си. Искаме да се позиционираме в средата – ние сме банка, която спазва всички регулации и имаме 17 години опит в България. В същото време сме част от групата 4finance, което ни дава уникална експертиза във fintech практиките. Създаваме продукт, с който финансирането да бъде оставено директно в ръцете на потребителите чрез мобилно приложение. Също така той трябва да дава възможност за гъвкавост – например да се уреди един месец гратис от погасяването на даден кредит или дори да се разсрочи заем – също чрез мобилно приложение. Ние вече въведохме няколко дигитални решения в Румъния – платформи за онлайн депозити и кредитиране на бизнес клиенти. Създадохме и инструмент за кредитиране на онлайн покупки за потребителите. В следващите няколко месеца ще приложим тези решения и в България. В същото време разработваме допълнителни дигитални инструменти, които дават повече контрол в ръцете на потребителите. Това е най-голямата промяна, която като бизнес организация искаме да постигнем – да слезем от високата планина, от която традиционно банкерите гледат клиентите си, и да бъдем близо до тях, когато те имат нужда.

Цялостната посока на банкирането е неминуемо към дигитализация, но всяко общество има своите нюанси. Интернет банкирането в България например има най-ниско проникване сред страните от ЕС. Това позволява по-бързото преминаване от традиционното директно към мобилно банкиране и в нашия случай кредитиране. От друга страна офлайн и онлайн обслужването ще продължат да съществуват едновременно още доста време.

За банката

Ти Би Ай банк е една от по-малките на пазара с активи под 700 млн. лв. към края на 2017 г. През 2016 г. банката бе продадена за 69 млн. евро на регистрирания в Люксембург холдинг 4finance Holding, който развива бизнес с потребителски кредити в 15 държави. До голяма степен профилът на банката в банкирането на дребно и финансиране на микро-, макро- и средни предприятия бе предопределен през 2012 г., роля, която и новият собственик преследва, като активно обръща внимание на цифровизацията.

В класацията на "Капитал" Ти Би Ай банк е на девета позиция. Тази година банката е класирана на първо място в два от основните показатели - както по "Ефективност и рентабилност", така и по "Устойчивост и динамика". През 2017 г. тя успя да постигне нетен лихвен марж от 20%, значително повече от всички останали играчи на пазара, а също така е най-добра по възвращаемост на активите (ROA) и капитала (ROE). Банката също така постигна най-голям ръст на активите (33%) през последните три години. Въпреки постигнатия висок лихвен марж TBI Bank продължава да е банката, която се финансира най-скъпо (1.44%) на българския пазар, което е сред причините да изостава по показателя "Стабилност и риск".

Интервюто взе Николай НейчевК10 - класация на най-добрите банки в България
- Кои са топ 10 на най-добрите банки в България
- Как техните мениджъри виждат бъдещето
- Класация на финансовите институции по показатели:
- - Размер
- - Стабилност и риск
- - Ефективност и рентабилност
- - Устойчивост и динамика


Изданието е подарък за всички абонати Капитал PRO.
Всички останали читатели могат да го намерят онлайн или в търговската мрежа - централните търговски обекти за вестници, магазините Inmedio, Relay, One Minute, както и във веригите OMV, Фантастико, Кауфланд.

Вижте още »Поръчайте изданието »