БНБ пусна витрина на банковите такси

За пръв потребителите могат да направят лесно сравнение в цените на най-ползваните платежни услуги

БНБ е първата институция с интернет секция за сравняване на такси, но други желаещи също могат да предлагат услугата на потребителите
БНБ е първата институция с интернет секция за сравняване на такси, но други желаещи също могат да предлагат услугата на потребителите    ©  Надежда Чипева
БНБ е първата институция с интернет секция за сравняване на такси, но други желаещи също могат да предлагат услугата на потребителите
БНБ е първата институция с интернет секция за сравняване на такси, но други желаещи също могат да предлагат услугата на потребителите    ©  Надежда Чипева

Информационна секция, която дава възможност за сравнение на таксите, които банките и платежните оператори в страната начисляват за най-базисните потребителски услуги, започна да поддържа на сайта си Българската народна банка (БНБ). По този начин лесно и прегледно може да се прави справка за това коя институция предлага най-изгодните условия за различните типове клиенти. Данните ще се опресняват редовно с подавана от самите банки информация при всяка промяна на тарифите, а поводът за тази необичайна досега форма на прозрачност е европейската директива за платежната сметка, чиято цел е да гарантира достъпност на банковите услуги за потребителите.

Цени на показ

В своеобразната "витрина на таксите" са изложени 18 от най-ползваните от потребителите физически лица услуги като например откриване, поддръжка и закриване на банкова сметка, теглене на пари от банкомат, превод на средства към друга сметка, плащане с дебитна и кредитна карта, предварително одобрен заем (овърдрафт). Освен банките в списъка са включени и други технологични компании и картови оператори като "Айкарт", "Изипей", "Пейнетикс" и "Транскарт", които също предлагат платежни услуги на потребителите под надзора на БНБ.

В дебютното издание на сравнителните таблици се виждат значителни разлики в цените на тези базисни услуги при 29-те доставчика на платежни услуги в страната. Така например за поддържане на разплащателна сметка, за което се начислява месечна такса, цените варират от 0 до 2.90 лв. За закриването на сметка пък цената е от 0 до 10 лв. За теглене на пари в брой от банкомат (ATM) само две банки не събират такса, докато при останалите таванът е 80 стотинки или процент от сумата, когато тя надхвърля даден праг. Преводът на пари от една банкова сметка към друга, заявен в офис, варира от 1.80 лв. до 50 лв., а когато нареждането е онлайн - от 50 стотинки до 1.20 лв. през системата БИСЕРА. Прегледът на възможностите за овърдрафт по банкови сметки, по които се превеждат заплати, показва още по-големи разлики между институциите. Най-масово те предлагат предварително одобрени потребителски кредити в размер на до 4 заплати, а лихвите са между 7.07% и 15.20%.

Ще бъде любопитно дали подобна прегледност ще стимулира банките да изгладят най-фрапантните различия по някои услуги през следващите месеци и до какви други ефекти в ценообразуването им ще доведе. Също така ще е интересно и дали леснодостъпните данни и възможността за сравнение и информиран избор ще доведе до пренасочване на клиенти между институциите.

Поискано от Европа

Съгласно правилата, по които БНБ ще поддържа справочната секция оттук нататък, при всяка промяна на тарифите доставчиците на платежни услужи ще трябва да уведомяват институцията, а тя ще ги актуализира в списъка, когато новите такси влязат в сила. Ако интерес към подобна дейност - поддържането на сайт със сравнителна информация за банковите такси - прояви и някой друг, то той трябва да уведоми БНБ, като осигури спазване на правилата за разкриване на такава информация.

Досега подобно сравнение на цените бе труднопостижимо и времеемко, тъй като информацията трябваше да се търси за всяка институция поотделно на сайта й, а тарифите не са еднотипни. Повод за въвеждането на справочника от БНБ бе Директива 2014/92/ЕС на Европейския парламент за стандартизирането на услугите, свързани с платежната сметка, довела до изковаването на Закон за платежните услуги и платежните системи през февруари. Целта на регулацията е да направи достъпни най-основните банкови услуги за потребителите, включително тези в уязвими социални групи. Причината е, че по банков път се превеждат заплати, социални помощи, пенсии, а потребителите досега бяха затруднени в избора кой доставчик предлага най-подходящите за тях условия.

Пощенската кутия за сигнали в КФН става електронна

Комисията за финансов надзор (КФН) обяви, че е създала електронна поща, на която очаква служители в поднадзорни лица да подават сигнали за нередности към регулатора. Това обхваща работещите в публични дружества, листнати на фондовата борса, застрахователни компании и пенсионни фондове, инвестиционни посредници, брокери. Те могат да сезират регулатора за възможни или извършени нарушения на нормативните правила, по които следва да работят съответните компании.

От КФН уверяват, че подаващите сигнали през електронния канал за комуникация се ползват от закрила и ако работодателят им разкрие тази им активност, то това не може да бъде повод за уволнение.

Адресът за сигнали към регулатора е [email protected].