Питър Барон: България може само да спечели от еврото

Изпълнителният директор на TBIF Financial Services (Ти Би Ай банк) след конференцията "Банките и бизнесът" на "Капитал"

Питър Барон, изпълнителен директор на TBIF Financial Services (Ти Би Ай банк)
Питър Барон, изпълнителен директор на TBIF Financial Services (Ти Би Ай банк)    ©  Надежда Чипева
Питър Барон, изпълнителен директор на TBIF Financial Services (Ти Би Ай банк)
Питър Барон, изпълнителен директор на TBIF Financial Services (Ти Би Ай банк)    ©  Надежда Чипева

Какви възможности отваря новият AQR за онези институции, които няма да бъдат обхванати от нея?

Българските банки вече преминаха през един AQR през 2016 г. Ти Би Ай банк се представи изключително добре в него, така че вече сме преминали през такава проверка и знаем от собствен опит какво коства тя. Вторият AQR ще обхване само системно важните банки, някои от най-големите на пазара, така че ще има и банки, които ще останат извън проверката. Аз обаче не вярвам, че това ще окаже ефект върху проверяваните банки от гледна точка на тяхната конкурентоспособност. Не вярвам, че това би забавило бизнеса им или че би дало някакво съществено конкурентно предимство за другите.

Като международен играч какви предизвикателства виждате пред България при постигане на целта за приемане на еврото?

Аз вярвам, че, бидейки част от еврото и валутния съюз, България би спечелила много, би получила конкурентно предимство като интегрирана в по-големия европейски пазар. Това ще даде възможности за българските компании да растат и европейските инвеститори да започнат да виждат България като много по-жизнеспособна дестинация за техните преки инвестиции. В дългосрочен план България може само да спечели от това.

Идва ли краят на ниските лихви? Подготвени ли са банките и потребителите за това?

Смятам, че вече сме в края на цикъла. Някои колеги смятат, че покачването на лихвите ще започне скоро, а аз съм на мнение че това ще стане бавно. Не виждам никакви признаци това покачване на лихвите да започне да се случва със скоростта, с която Федералният резерв на САЩ повишава лихвите. Европа е много далеч от този темп. Когато покачването започне, тъй като тръгваме от много ниска база, дори и вдигане с 1-1.5% би дало незначителен ефект за потребителите.

Интервюто взе Гергана Михайлова