Как ЦКБ се готви за изпит
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Как ЦКБ се готви за изпит

Как ЦКБ се готви за изпит

Банката на "Химимпорт" иска да подобри капиталовите си показатели чрез 45 млн. лв. от конвертиране на облигации от свързани лица

Николай Стоянов
26144 прочитания

© Надежда Чипева


Темата накратко
 • Банката на "Химимпорт" иска да подобри капиталовите си показатели чрез 45 млн. лв. от конвертиране на облигации от свързани лица.
 • Операцията е в ущърб на осигурените в пенсионните фондове на "Съгласие".
 • БНБ одобрява конвертирането, но още не е ясно за коя година ще е валидно увеличението на капитала на ЦКБ.

За да мине една банка успешно проверка, каквито сега прави ЕЦБ в България, има две взаимно допълващи се условия: кредитите й да са добри и капиталът й да е достатъчно. Ако по първия параграф се открият проблеми, то загубите от наложените провизии ще подядат капитала й, но ако той е в излишък, ще остане над минималните нива, изисквани по закон и от регулатора.

Една от шестте институции, които сега са обект на преглед на качеството на активите (AQR), явно се е сетила за това, но малко късно. В края на миналата година Централна кооперативна банка е задействала процедура за превръщане на част от емисията й 36 млн. евро конвертируеми облигации в акции, което би й осигурило 45 млн. лв. допълнително капитал.

Проблемите са по няколко линии. Единият е, че банката явно е позакъсняла, защото увеличението все още не е вписано в Търговския регистър. Вторият е доколко са спазени всички процедури - нещо, за което явно в БНБ няма притеснения, доколкото тя е дала мълчаливо одобрение за конвертирането. И третият е, че парите идват от свързани лица и отчасти от осигурените във фондовете на ПОК "Съгласие" при на вид доста неизгодни нива.

При все това банката явно има намерение допълнителният капитал да се отчете счетоводно към края на 2018 г., като ще е интересно доколко това ще се приеме от регулатора, от одиторите й "Делойт" и "Грант торнтън" и проверяващите я, назначеното от ЕЦБ дружество EY (Ernst & Young).

Едно сбъркано увеличение

Най-голямата грешка, допусната от дъщерната на "Химимпорт" ЦКБ, явно е юридическа. В края на миналата година са проведени общи събрания на облигационерите (15 ноември) и акционерите (27 декември) на банката, които да павират конвертирането. И съответно решенията за увеличението са взети от управителния и надзорния съвет на банката на 28 декември, като, изглежда, се е приемало, че оттук нататък процесът е почти автоматичен.

Реално обаче необходимите промени в устава са вписани чак на 14 януари 2019 г. А след това няколко поредни опита през февруари да се впише самото увеличение получават откази от длъжностните лица към Агенцията по вписванията заради различни пропуски. Така и досега увеличението не е факт.

Това е проблем, защото се преминават през няколко ключови дати. Първо, след като не е финализирано до края на 2018 г., е спорно доколко увеличеният капитал по счетоводните правила може да влезе в годишния отчет на ЦКБ. След това до 31 януари 2019 г. банката трябваше да предаде финансов отчет до БНБ, а като публично дружество и до КФН и инвеститорите. И накрая до 11 февруари тя трябваше да е подала към БНБ и справка за капиталовата си адекватност към края на 2018 г. Изпускането на всички тези срокове прави все по-трудно капиталовата инжекция да мине за факт към края на годината - нещо което явно се цели, тъй като ЕЦБ проверява балансите към 31 декември 2018 г.

От БНБ коментираха пред "Капитал", че конвертирането е получило "мълчаливо одобрение", каквато опция за такъв тип операция е предвидена в Закона за кредитните институции за разлика от стандартните увеличения на капитала, където се изисква изрично одобрение. "Признаването на капиталови инструменти, включително новоемитирани акции, както и неразпределени печалби за регулаторни цели като базов собствен капитал от първи ред по смисъла на Регламент (ЕС) № 575/2013 представлява отделна административна процедура", поясниха от централната банка.

За едни 45 млн. лв. разлика

Такъв опит явно ще има. За това говори и разминаването между различните подадени данни на ЦКБ. В отчетната формата до БНБ собственият й капитал е 478.7 млн. лв. В междинния неодитиран отчет по МСС, подаден със седмица закъснение, на 7 февруари той е 523.7 млн. лв.

Тази разлика от 45 млн. лв. идва именно от конвертираните облигации, които на база на заявленията от притежателите им са осчетоводени като "Други резерви". При тези неконсистентни данни не става ясно кои са меродавните и на база на кои компанията смята капиталовите си показатели. Включването им в капитала по МСС обаче означава, че те ще трябва да бъдат прегледани и от двата одитора на ЦКБ, които с подписа си да удостоверят дали това е счетоводно правилно.

От БНБ обясниха, че при тях са постъпили два неодитирани финансови отчета към 31 декември 2018 г. за надзорни цели, изготвени по МСС/МСФО: един подаден на 15 януари и втори - на 11 февруари.

"Разлики между двата отчета (ако има такива) може да се дължат на отразяване на корекции и събития, настъпили между двете дати на подаване на данните. В резултат на гореописаното, посочената разлика от 45 млн. лв. между отчета, публикуван на сайта на Българска фондова борса (месечен отчет по МСС) и отчета за надзорни цели (форми на финансови отчети, одобрени от съответния регулаторен орган, контролиращ основната дейност на дружеството) към днешна дата не съществува", казаха от БНБ в отговор на пратените въпроси. "Ако въпросът е дали допълнителната сума от 45 млн. лева ще се признава като капитал за регулаторни цели, то това ще бъде обект на отделна административна процедура след постъпване на заявление от страна на банката", обясниха още от регулатора.

От ЦКБ не отговориха на поставените от "Капитал" въпроси по темата.

Помощ от приятел

Около увеличението на капитала има и още един по-скоро концептуален, отколкото законов проблем - парите идват от свързани и близки до групата лица. По-голямата част от новите книжа са записани от застрахователя в групата "Химимпорт" "Армеец". Срещу свои облигации той записва 8.14 млн. акции. Така заедно с вече притежаваните от него 3.85 млн. акции след увеличението делът на "Армеец" ще достигне 9.43% от капитала на ЦКБ или малко под прага от 10%, над който участието се счита за квалифицирано и трябва изрично одобрение от БНБ.

Останалите над 5.83 млн. лв. се записват от универсалния и професионалния фонд на близката до "Химимпорт" пенсионна компания "Съгласие". С тази операция фондовете на "Съгласие" заедно с други формално свързани с тях лица също остава съвсем малко под прага за квалифицирано участие.

Тук обаче възниква и друг проблем. Конверсионната цена, по която облигациите се превръщат в акции, е 3.22 лв. Това означава, че срещу номиналната стойност на облигациите "Армеец" и "Съгласие" получават акции, разделени на 3.22. Или казано по друг начин, сумарно малко над 23 000 облигации с номинал по 1000 евро се превръщат в близо 14 млн. акции, чиято пазарна цена в момента е около 1.50 лв. за брой. Акциите на банката не са се търгували на нива над 3.22 лв. от 2008 г. насам.

Така сделката видимо ощетява новите акционери. Ако за "Армеец", в което загубата е за акционерите (същата група, която контролира ЦКБ), то в "Съгласие" тя е за осигурените лица, чиито спестявания за пенсии управлява компанията. Вместо на падежа на облигации през 2020 г. в универсалния фонд "Съгласие" да влязат 6.856 млн. евро плюс лихвите дотогава, той се сдобива с 4.16 млн. акции с текуща пазарна цена около 6.25 млн. лв. Аналогични са сметките и за професионалния фонд. Изпълнителният директор на "Съгласие" Милен Марков не отговори на изпратените от "Капитал" въпроси за икономическата логика и изгодата на осигурените от решението да се конвертират облигациите.

Фатално ли е

По всичко личи, че рано или късно все пак увеличението ще бъде вписано. Дали капиталът ще бъде признат към края на 2018 г. е важно, но не и ключово. Дори и ЕЦБ да наложи корекции и допълнителни провизии на капитала на ЦКБ и да се стигне до мерки за рекапитализация, банката ще може да заяви, че с допълнителните 45 млн. лв. тя изцяло или частично вече ги е изпълнила. Така че проблемът е по-скоро имиджов - името на банката в заглавия, включващи открита капиталова дупка, не са особено приятни и може да предизвикат притеснение сред вложителите и отлив на средства.

Какви са капиталовите показатели на ЦКБ към края на 2018 г. не се вижда в междинния отчет. Към края на 2017 г. ключовото съотношение на адекватността на базовия капитал от първи ред (CET1), чието подобрение явно се търси, e 14.38%. То е над текущото регулаторно изискване за ЦКБ - 10.5%, но едно от най-ниските в банковата система.

Темата накратко
 • Банката на "Химимпорт" иска да подобри капиталовите си показатели чрез 45 млн. лв. от конвертиране на облигации от свързани лица.
 • Операцията е в ущърб на осигурените в пенсионните фондове на "Съгласие".
 • БНБ одобрява конвертирането, но още не е ясно за коя година ще е валидно увеличението на капитала на ЦКБ.

За да мине една банка успешно проверка, каквито сега прави ЕЦБ в България, има две взаимно допълващи се условия: кредитите й да са добри и капиталът й да е достатъчно. Ако по първия параграф се открият проблеми, то загубите от наложените провизии ще подядат капитала й, но ако той е в излишък, ще остане над минималните нива, изисквани по закон и от регулатора.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

19 коментара
 • 1
  fru10518982 avatar :-|
  dobrev

  Нормално е преди теста на ЕЦБ банките да използват законови механизми за подобряване на представянето си. Нито е странно, нито е нередно, а дали е имиджово - ами, винаги ще се намери някой да се изхрачи, особено в медиите бухалки.

 • 2
  4f4 avatar :-|
  4f4

  До коментар [#1] от "dobrev":

  Нищо не си разбрал, освен опорната точка "медиите бухалки".

  Нека да си правят увеличения на капитала колкото си искат, но не с парите за пенсии, при цена 2.5 пъти над пазарната. Директно ощетяват пенсионерите с милиони. Така смляна тезата по-лесна не би трябвало да ти е трудна за разбиране?
  Сега е момента за нова опорна точка, но пробвай без клишета този път!

 • 3
  crb03521625 avatar :-|
  krasenoFski

  До коментар [#2] от "4f4":

  Ти си по-истерясал и от авторчето.
  Първо, ако беше прочел статията, щеше да видиш, че става въпрос за едва 6-7% от въпросните 75 млн. са от "парите за пенсии".
  Второ, от пенсионните компании се очаква да инвестират и използват парите, а не да ги държат заключени под дюшека, това пенсионерите и НОИ си го могат и сами.
  Трето, това "ощетяват пенсионерите" е адекватно само по митинги на БСП.
  Четвърто - най-важно - ЕЦБ и БНБ са ОК; одиторите са ОК; капитализацията е с 50% повече от нужната, но на теб и автора Ви се привиждат проблеми?

 • 4
  fru10518982 avatar :-|
  dobrev

  До коментар [#2] от "4f4":

  Колега, клишетата ги пишеш ти. От цялата статия, барабар с коментарите само за "медийните бухалки" разбра.
  Що се касае до пенсиите, те са си на мястото и никой не е ощетен. Питай автора на статията, ако искаш. Той да ти обясни.

 • 5
  rpp09573998 avatar :-?
  Стойка Петрова

  От километър си личи провокативния начин, по който е написана статията. И след цялото чете накрая става ясно, че всичко е наред и няма място за притеснения по нито един фронт. Ама нали трябва да се прилъжат хората да четат...

 • 6
  4f4 avatar :-|
  4f4

  До коментар [#4] от "dobrev":

  Ощетени са пенсионерите, но наистина не можете да го разберете.
  Да купиш над 4 млн. акции на ЦКБ на 3.22 лв. при положение че на пазара се търгуват на 1.50 лв. си е над 7 млн. лв. загуба за пенсионерите осигурени в Съгласие. Хахаха, кое не можеш да схванеш. Хахаха!
  Просто няма кой да капитализира банката и датова използват парите на Пенсионните фондове, защото кой друг би дал 3.22 лв. при положение че можеш да си купиш колкото искаш на 1.50 лв.
  Изплашени са и са посегнали на парите, които така или иначе не са техни а са на осигурените!

 • 7
  4f4 avatar :-|
  4f4

  До коментар [#3] от "krasenoFski":

  Какви 6-7 %, 15 млн. лв. са 20% то 75 млн. лв. те са от Съгласие, другите са от Армеец.
  Осатналите 30 млн. са пенсионните на ЦКБ-Сила, те са следващите за конвертиране при зена 3.22 лв. за акция на ЦКБ, просто изчакват да мине процедурата и тогава ще искат конвертиране и ЦКБ-Сила.

 • 8
  filip_kostov81 avatar :-|
  felipeeee

  Материалчето накратко:

  Заглавие: Бомба!
  Подзаглавие: Шок!
  Текст: Бла-бла-бла... бла-бла-бла... бели конци и локуми... бла.. бла
  Заключение: Всичко е точно!

 • 9
  valka3 avatar :-|
  Valeria

  Всички български банки ще минат без проблем. Покрити са всички изисквания на ЕЦБ. Подобни журналистики са малко евтино търсене на новина.
  Всъщност в последния абзац е признато, че "проблемът е (само) в заглавията". Значи гледай колко интересно се получава, притесненият автор пише заглавие, което го притеснява, за да се притеснява, вероятно притеснявайки се, че другите не се притесняват от толкова притеснително заглавие?
  Нямаше ли закон по този въпрос, който да спира излиянията именно на подобни притеснени автори по въпроса за каквито и да е банки?

 • 10
  4f4 avatar :-|
  4f4

  До коментар [#9] от "Valeria":

  Не, автора не е притеснен, просто представя по какъв начин се източват пенсионните фондове и с парите се капитализира банка. На мен не ми изглежда притеснен автора, хаха!


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност.