"Токуда агро" финансира покупката на семена, торове, препарати, фуражи, горива

Политиката на банката е за минимизиране на таксите и комисионите при отпускане на кредит

Токуда банк
Токуда банк
Токуда банк    ©  Токуда банк
Токуда банк    ©  Токуда банк

"Токуда агро" е краткосрочен кредит за оборотни средства под формата на овърдрафт, кредитна линия или стандартен оборотен кредит с погасителен план. Той е предназначен за регистрирани земеделски производители - физически и юридически лица, които са подали заявление за получаване на финансово подпомагане от еврофондовете за обработваема площ или брой животни/пасища за текущата стопанска година.

От кредита "Токуда агро" могат да се възползват както земеделски производители – физически или юридически лица, които обработват големи площи или отглеждат голям брой животни, така и дребни земеделски стопани.

Предимството на този кредит е, че земеделските производители могат да ползват до 95% от размера на очакваната субсидия авансово и да покрият текущите си разходи за отглеждане на животни и производство на земеделска продукция. По този начин те своевременно осигуряват финансиране за покупката на семена, торове, препарати, фуражи, горива и др., като избират най-подходящия момент и същевременно имат контрол върху момента на продажба на собствената си продукция при най-благоприятни условия.

Отпуснатият кредит е с атрактивен фиксиран годишен лихвен процент. Срокът за погасяването му може да бъде до три години.

"Токуда агро" е в унисон с политиката на банката за минимизиране на таксите и комисионите към клиентите. Кредитът е без такса за проучване и обработка на документи, такса ангажимент, такса за учредяване на обезпеченията от страна на банката и такса предсрочно погасяване.

Процедурата за одобрение на кредита е максимално облекчена с ясни условия. След посещение в банката и предварителен разговор с кредитен специалист земеделските стопани подават искане за кредит, придружено с необходимите документи. Одобрение се получава след предварителна оценка от страна на консултантите на Токуда банк.

За повече информация: на сайта или в офисите на банката

Офис Благоевград

Благоевград, ул. "Христо Татарчев" 17

тел.: (073) 500 415; (073) 833 553; (073) 500 411

[email protected]

Офис Генерал Тошево

Генерал Тошево, ул. "3 март" 25

тел.: (05731) 39 87

[email protected]

Офис Добрич

Добрич, ул. "Д-р Иван Пенаков" 15А

тел.: (058) 600 435

[email protected]

Офис Разград

Разград, бул. "Априлско въстание" 25

тел.: (084) 621 273

[email protected]

Офис Плевен

Плевен, ул. "Данаил Попов" 6

тел.: (064) 901 223; (064) 901 222

Офис Пловдив

Пловдив, ул. "Христо Ботев" 91

тел.: (032) 502 923

[email protected]

Офис Стара Загора

Стара Загора, бул. "Митрополит Методий Кусев" 5

тел.: (042) 656 277

[email protected]

Офис Русе

Русе, ул. "Александровска" 94

тел.: (082) 824 593

[email protected]

Вижте всички офиси на Токуда банк в страната тук