Ефектът от прилагането на финансовите ни инструменти става все по-осезаем

Интервю с Александър Георгиев, изпълнителен директор и зам.-председател на УС на Фонд на фондовете

Ефектът от прилагането на финансовите ни инструменти става все по-осезаем
Ефектът от прилагането на финансовите ни инструменти става все по-осезаем
Бюлетин Вечерни новини Вечерни новини

Всяка делнична вечер получавате трите най-четени статии от деня, заедно с още три, препоръчани от редакторите на "Капитал"

Визитка

Александър Георгиев има богат професионален опит, придобит на експертни и ръководни длъжности в сферата на застраховането и финансите. Бил е член на Съвета на директорите и прокурист на Национален гаранционен фонд, където е участвал в създаването и управлението на финансови инструменти, както и в консултативните комитети за прилагането им по различни оперативни програми.


Възползвайте се от специалната ни оферта за пробен абонамент

2 лв. / седмица за 12 седмици Към офертата

Вижте абонаментните планове

Визитка

Александър Георгиев има богат професионален опит, придобит на експертни и ръководни длъжности в сферата на застраховането и финансите. Бил е член на Съвета на директорите и прокурист на Национален гаранционен фонд, където е участвал в създаването и управлението на финансови инструменти, както и в консултативните комитети за прилагането им по различни оперативни програми.

След успешната за Фонд на фондовете 2018 г., каква е 2019 г.?

- Още по-успешна. Индикации за това имаше още в края на 2018 г., когато бяха сключени споразумения с Фондовете за градско развитие, активни на пазара в момента. Подписахме и договор по първия ни фонд за дялово инвестиране с NEVEQ. Още тогава си говорехме с колегите, че 2019 г. ще бъде годината на ОПИК, така и стана. Концентрирахме усилията си основно върху разработването и стартирането на дялови инструменти – шест алтернативни инвестиционни фонда с многосекторно покритие. Пет от тях са структурирани така, че да инвестират в компании на различен етап от тяхното развитие, докато последния – Фонд за технологичен трансфер, осигурява достъп както на несъздадени или създаващи се компании, така и на големи фирми с история. Отделно стартирахме още един инструмент за микрокредитиране по ОП "Развитие на човешките ресурси". Доволни сме, че сред посредниците се появи и банка. По тази причина очакваме силно навлизане на продукта като, разбира се, ние винаги съдействаме както на финансовите мениджъри, така и на крайните получатели в посока улесняване достъпа до финансиране.

Какво показва анализът Ви – в кои сектори има най-голям ефект от финансовите инструменти?

- Текущо около 55% от ресурса ни е насочен към проекти, свързани с инфраструктура, а останалите - към предприемачество, иновации и бизнес. Все пак е рано да правим по-мащабни изводи. Знаете, че Фондът бе създаден през 2015 г. В началото имахме работа по изграждане на капацитет. Това продължава и в момента, докато структурираме финансовите инструменти. На финала сме на втория етап – реализацията им на пазара. Последният етап е да започнат да се забелязват проектите, финансирани с ресурси на Фонда и да се оцени техния дългосрочен ефект, както и рециклираните средства да започнат да се реинвестират.

Инструментите ни все повече дават резултат. Причината е, че вече учредихме първия алтернативен инвестиционен фонд - NV3. Те очакват до края на годината да влязат в три компании. До началото на 2020 г. още два фонда ще бъдат учредени фактически и ще могат да осигуряват средства. Досега сме финансирали над 20 проекта по фондовете за градско развитие, които вероятно са най-видими. Така че мащабът на инвестициите ни и тяхната полза ще се видят ясно следващата година.

Какъв е размерът на привлечения до момента частен ресурс?

- Ако някой ви каже твърдо число, то няма да е вярно, защото привличането на този ресурс зависи от много фактори, сред които е видът на инструмента, режимът на държавни помощи, които се ползват в конкретния случай и пр. Стартирането на финансов инструмент е придружено с инвестиционна стратегия и бизнес план, в който се залага определен размер на средства, които трябва да се привлекат извън нашия ресурс, и ние го спазваме. Не слагаме пред инвеститора ограничение на вложения от него частен капитал извън изискуемия от нас минимум. На база на това приблизителната сума за привлечен капитал трябва да достигне поне 500 млн. лв. Идеята е публичните средства, подобно на Плана Юнкер, да предхождат и допълнително да стимулират частните инвестиции. Институционалното присъствие прави този процес по-сигурен.

През следващата година завършва настоящият програмен период. Времето в каква степен Ви притиска, има ли опасност от загуба на средства?

- Ние работим по правилото n+3, което означава, че продуктите ни ще бъдат във фаза на инвестиране до 31 декември 2023 г. Планираме следващата година да приключим с пускането на пазара на всички инструменти и затова сме спокойни, че посредниците ни ще имат достатъчно време, да пласират ресурсите до техните крайни получатели. Тази оставаща година е много важна за нас с оглед на това каква ще е ролята на Фонд на фондовете и как ще изглеждат финансовите инструменти през следващия програмен период. Министерство на финансите вече обяви процедура за възлагане на т. нар. предварителни оценки – по същество това е подход, който идентифицира пазарните несъвършенства, сферите където има недостиг на финансиране и по този начин служи за основа за разработка на бъдещите инструменти. Ние очакваме да играем важна роля в този процес.

Какви нови инструменти планирате да пуснете през следващата година?

- Това, което ни остава, са микрокредитите по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" (ОПИК). Друго интересно е инструментът ни за сектор "Отпадъци". По предварителна оценка е заложено по него да се предоставят кредити на стойност 50 млн. лв. и да се привлече ресурс от бъдещите ни финансови посредници от минимум 10 %. Нашите средства ще са без лихви, такси и комисионни. Очакваме Европейската комисия (ЕК) да одобри промяна в оперативната програма, с което да бъдат допуснати за финансиране нови дейности. Догодина ще заработи и Фондът за технологичен трансфер, по който скоро започна процедурата по избор на фонд мениджър. На път сме да обявим процедурата за портфейлна гаранция по ОПИК, насочена към иновации и енергийна ефективност. До ресурсът ще имат достъп малки, средни и големи предприятия. Гаранцията ще е безплатна за банките и крайните получатели, и ще поемаме до 80% от риска. Една от целите ни през 2020 г. е да разширим палитрата от инструменти с ресурс по други програми. Пред подписване сме на договори с Министерството на земеделието, храните и горите за кредитиране на земеделски стопани. Работим и с управляващия орган по Програмата за морско дело и рибарство.

Колко време минава от пускането на инструментите до реалното възползване на ресурсите по тях?

- Ние имаме две основни задачи – да структурираме инструменти и да ги правим работещи за реалния пазар. Често сме обвинявани, че се бавим, но всъщност работим доста бързо. С оглед на факта, че прилагаме Закона за обществени поръчки (ЗОП), процесите изискват технологично време, но ние правим всичко по силите си да намалим максимално сроковете без да нарушим правилата за конкуренция, прозрачност и равно третиране. Още повече, че сме единственият възложител в България, който провежда състезателна процедура с договаряне. Считаме, че това е добрият начин за постигане на изгодни условия за управлението на публичните средства. Освен това, при структурирането на инструмента, трябва да преценяваме каква ще е пазарната ситуация не само в момента, но и през целия инвестиционен период, в който средствата достигат до крайните получатели. Като пример мога да посоча работата на алтернативните инвестиционни фондове. Ние ги учредяваме за 10 г. Време, в което те могат да правят многократни инвестиции в собствеността на компаниите.

Средно, структурирането на един финансов инструмент ни отнема между 7 и 9 месеца, като през това време се изготвят и инвестиционна стратегия, бизнес план, техническа спецификация. След това започваме пазарни консултации с потенциалните посредници. Получаваме от тях важна информация, която ни помага практически да подобрим параметрите на даден продукт. На база обратната връзка, разписваме бъдещия договор с финансовия посредник. Целият пакет от документи се съгласува с управляващия орган на съответната програма и Министерство на финансите и чак тогава се стига до обявяването на обществена поръчка за избор на финансов посредник.

До колко компании и с какъв ефект вече е достигало финансиране?

- Предлагам да продължите да следите с интерес работата на Фонда на фондовете, както досега. Този разговор на проектно ниво е по-логично да водим след половин година. В момента стартират множество градски проекти, силни бизнес начинания, микро-инициативи. Фокусът за нас е да сме възложили ресурса на най-подходящите и компетентни посредници и да следим тяхното изпълнение. Влагаме сериозни усилия за това, а в същото време мислим за следващия програмен период. Работим и по визията на ЕК за това как ще изглеждат финансовите инструменти в новия програмен период 2021-2027 г. Имаме големи планове и се надяваме с помощта на институциите и правителството да продължим да разширяваме кръга от възможностите за достъпно и едновременно устойчиво финансиране.

За повече информация посетете сайта на Фонд на фондовете: http://www.fmfib.bg/