Инерцията на силната 2018 г.

Уникредит Булбанк стана първата българска банка с над 20 млрд. лв. активи, след като порасна със 730 млн. лв. през първите три месеца на 2019 г.

Инерцията на силната 2018 г.

Банковият сектор продължава със стабилните си резултати и през първото тримесечие на 2019 г.

Николай Стоянов
9335 прочитания

Уникредит Булбанк стана първата българска банка с над 20 млрд. лв. активи, след като порасна със 730 млн. лв. през първите три месеца на 2019 г.

© Цветелина Белутова


Темата накратко
 • Банковият сектор продължава със стабилните си резултати и през първото тримесечие на 2019 г.
 • Основното притеснение е бързият ръст, особено при заемите за домакинства.
 • Най-големият губещ е Инвестбанк, която получи сериозен репутационен удар покрай намесването й в скандал с пране на пари от Венецуела.

След изпълнената с рекорди 2018 г. банките започват със солидно представяне и в първото тримесечие на 2019 г. Ръстове и подобрения се виждат по почти всички ключови показатели за сектора, движени от продължаващото, макар и забавящо се, оживление в икономиката. Сумарният ефект от всичко това е 309 млн. лв. печалба - с около 40 млн. лв. повече от постигнатата година по-рано. При това засега, без тя видимо да е подклаждана от еднократни ефекти.

Всъщност основните притеснения на ниво система при отчетените данни от началото на годината са по-скоро за прекомерни ръстове и прегряване, особено при кредитирането на дребно. Под натиска на свръхликвидността и отрицателните лихви и доходности банките са стимулирани да залагат на агресивни стратегии, а конкуренцията ги принуждава да занижават стандартите си и изпилява и маржовете им. От повече от година и банкери, и БНБ алармират за трупането на рискове по тази линия, които при следваща криза могат да доведат до резки загуби.

А на индивидуално ниво големият губещ през тримесечието е Инвестбанк, която страда от силен отлив на корпоративни клиенти. Тя понесе голям репутационен удар покрай намесването на името й в обвинения за пране на венецуелски пари през нейни сметки.

Печалба по всички параграфи

Реално всички основни пера, формиращи финансовия резултат в сектора, се подобряват. Основният приходоизточник за банките - нетният лихвен доход, е 685 млн. лв., или около 33 млн. лв. на нивото отпреди година. Тук трябва да се отбележи, че спрямо първото тримесечие на 2018 г. има една допълнителна банка - клонът на BNP Paribas Personal Finance (която допреди това оперираше чрез небанково дружество). Но дори и да се елиминира тя от сметките, има около 2.5% ръст на нетния лихвен доход. Нетният доход от такси също добавя около 20 млн. лв. до ниво 265 млн. лв.

Аналогичен ефект върху резултата имат и по-ниските разходи за обезценка, които спадат от 106 на 86 млн. лв. Това е продължение на вече устойчива тенденция по разчистване на балансите на банките от лошите кредити в наследство на предишната криза, съчетано и с добрата конюнктура в момента. По-изненадващ е спадът при административните разходи с почти 15 млн. лв. - досега за сектора те се покачваха най-вече заради общия ръст на заплатите в икономиката. Възможно е ефектите от консолидацията в сектора и икономиите от мащаба и дигитализацията да започват да дават ефект, макар и от едно тримесечие да е рано за изводи.

Най-голямата печалба за първото тримесечие отчита ДСК - 66.5 млн. лв., като петте най-големи банки сумарно отговарят за 60% от финансовия резултат в сектора. Показателно е и че от 25-те кредитни институции в статистиката на БНБ едва две отчитат загуба, като те определено не са сред системно важните. Това са една от най-малките на пазара - Токуда банк, и вторият клон на групата BNP Paribas в България, занимаващ се с корпоративно банкиране.

Първата двайсетмилиардна банка

Активите на ниво система са с двуцифрен годишен ръст за пръв път от над десет години - 10.8% до 108.2 млрд. лв. Тук освен споменатия ефект BNP Paribas има и още един: двойно броене вследствие на придобиването на Експресбанк от ДСК. В баланса на последната инвестицията в дъщерни дружества скача до над 1.1 млрд. лв. след сделката. При елиминирането на тези необичайни събития ръстът пада леко, но остава на внушителното ниво от около 9%.

Друг постигнат рекорд е първата българска банка с балансово число над 20 млрд. лв. - Уникредит Булбанк е преминал тази граница. Лидерът на пазара е добавил 730 млн. лв. към активите си само в рамките на тримесечието.

Повечето от другите големи банки с чуждестранни централи също растат с темп от порядъка на 3-4% през тримесечието и така реално не се стига до почти никакви размествания в класацията по размер. Най-високо разположеното разместване е за 13-ото място, което Инвестбанк губи за сметка на Общинска банка.

Бягството на бизнеса от Инвестбанк

Най-драматичните размествания се виждат именно в баланса на контролираната от Петя Славова банка. Привлечените средства от фирми намаляват за тримесечието с над 170 млн. лв., или почти 40%. През февруари Инвестбанк се сдоби с проверка от ДАНС по сигнал от САЩ за трансфери от държавната петролна компания Petróleos de Venezuela (PDVSA) по адвокатска сметка в нея. Освен това банката в момента минава и през преглед на качеството на активите и стрес тест от ЕЦБ, след като през 2016 г. беше сред институциите с най-много открити пропуски при аналогичната проверка от БНБ.

Не е ясно дали този голям спад се дължи на притеснения в други клиенти на Инвестбанк или на счетоводно отписване на блокираните по венецуелската сметка суми, които по различни източници са били от порядъка на 60 - 80 млн. долара. Донякъде отливът на частни клиенти е компенсиран с над 60 млн. лв. новопривлечени средства от сектор "Държавно управление". Същевременно обаче банката губи не само корпоративни вложители, а и кредитополучатели - за тримесечието кредитният й портфейл се е свил с 65 млн. лв. (близо 10%) до под 600 млн. лв. А на годишна база спадът е 140 млн. лв. (19%).

В резултат на тези трансформации банката губи съществени приходи както от лихви, така и от такси, като финансовият й резултат се свива драстично с над 80% спрямо отчетения януари - март 2018 г., но остава положителен - 587 хил. лв.

Кой расте и кой се свива

Данните на БНБ показват продължаващ ръст в кредитирането през първото тримесечие на 2019 г. както при нефинансовите предприятия - с 505 млн. лв. (1.4%), така и при домакинства - с 346 млн. лв. (1.6%). По отношение на фирмите най-голямо увеличение има при държавната ББР - 160 млн. лв., която продължава да завзема позиции при големите корпоративни клиенти. Реално около половината от тази сума за нея се дължи на една сделка - финансирането на реструктурирането на автобусните гиганти "Юнион Ивкони" и "Груп плюс" под шапката на новия им собственик "Транспект". В началото на годината банката е изкупила и задължения на "Булсатком" за десетки милиони левове. Извън ББР най-големи увеличения има при Уникредит Булбанк, Райфайзенбанк и Пощенска банка. Най-голямо свиване се наблюдава пък при Експресбанк - 134 млн. лв. То е до известна степен очаквано предвид смяната в собствеността на банката, която от френската Societe Generale премина в групата на унгарската OTP Group, а с това изгуби и няколко степени от рейтинга си.

При домакинствата най-големи ръстове от по над 100 млн. лв. отчитат ДСК и Райфайзенбанк. Любопитно е, че Пощенска има по-голям ръст при жилищните кредити - 145 млн. лв., и още 29 млн. лв. при потребителските, който обаче предвид по-слабото покачване при общо заемите за домакинства (55 млн. лв.) вероятно се дължи на счетоводно рекласифициране в нейните портфейли. Най-голям спад при заемите за домакинства отчита ББР, което се дължи на разплащането на готови обекти по програмата за безплатно саниране на блокове, което се обслужваше през държавната банка.

В процентно изражение най-агресивни ръстове при потребителските кредити отчитат БАКБ и малката Тексимбанк, чиито портфейли растат с по около 10% за тримесечието, а при БАКБ на годишна база покачването е с над 50%. Контролираната от Цветелина Бориславова банка е и сред най-бурно растящите при жилищното кредитиране, където е изпреварена единствено от Пощенска банка. На годишна база при почти всички банки вече ръстът в този сегмент е двуцифрен, като при свързаните с групата "Химимпорт" се достигат най-високи нива от порядъка на 60 - 70%.

На депозитния фронт голямата част от ресурса на домакинствата (почти 900 млн. лв.) продължава да се акумулира в големите банки с чужда собственост, следвани от местните институции, предлагащи леко по-високи лихви. При фирмените влогове ръстът почти напълно стагнира до 14 млн. лв., така че по-скоро се наблюдава преразпределение. Най-големи ръстове бележат Пощенска банка, ББР, Уникредит Булбанк и ПИБ, докато губещите корпоративни клиенти (освен споменатата Инвестбанк) са Райфайзенбанк, ОББ и двете банки на OTP - ДСК и Експресбанк.

Темата накратко
 • Банковият сектор продължава със стабилните си резултати и през първото тримесечие на 2019 г.
 • Основното притеснение е бързият ръст, особено при заемите за домакинства.
 • Най-големият губещ е Инвестбанк, която получи сериозен репутационен удар покрай намесването й в скандал с пране на пари от Венецуела.

След изпълнената с рекорди 2018 г. банките започват със солидно представяне и в първото тримесечие на 2019 г. Ръстове и подобрения се виждат по почти всички ключови показатели за сектора, движени от продължаващото, макар и забавящо се, оживление в икономиката. Сумарният ефект от всичко това е 309 млн. лв. печалба - с около 40 млн. лв. повече от постигнатата година по-рано. При това засега, без тя видимо да е подклаждана от еднократни ефекти.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.

Влезте в профила си

Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.

Вижте абонаментните планове
mb-3
Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


5 коментара
 • 1
  eqd1463548217497162 avatar :-|
  Васил Рангелов

  Асдасд

 • 2
  rrj04579546 avatar :-|
  damyanov_ivan

  Георги Георгиев- изнася информация за клиенти от Токуда, внимавайте с този човек

 • 3
  xlr28588192 avatar :-|
  Maria Damianova

  Има служител на име Георги Георгиев, който се занимава само и конкретно с измами и кражби. Вкарва клиентите си в дългове и затруднения, а после им иска рушвети.

 • 4
  bsn45579546 avatar :-|
  samuil.kostov.129

  Здравейте, искам да се оплача от въпросният господин Георгиев, подхлъзна ме точно по описаният по-горе начин. Явно да изнудва хора е често срещана практика при него. Надявам се да се вземат мерки.

 • 5
  rsx10579546 avatar :-|
  Дилян Пеев

  До кога Г.Георгиев ще продължава да злоупотребява с пациенти? Явно има доста потърпвши.


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход