Новият финансов мост

Основатели на алтернативния фонд са консултантът Виктор Манев (вдясно) и дългогодишният мениджър на инвестиционен посредник Николай Мартинов

Новият финансов мост

Инвестиционна схема ще набира средства от големите инвеститори като пенсионните фондове и ще купува дялове в компании

Гергана Михайлова
11740 прочитания

Основатели на алтернативния фонд са консултантът Виктор Манев (вдясно) и дългогодишният мениджър на инвестиционен посредник Николай Мартинов

© Цветелина Белутова


Темата накратко
  • Инвестиционна схема ще набира средства от големите инвеститори като пенсионните фондове и ще купува дялове в компании.
  • Алтернативният механизъм за дялови инвестиции ще е под някаква форма на контрол от КФН, но няма да се търгува на борсата.
  • Компаниите, които получат финансиране срещу миноритарен дял, вероятно след години ще станат публични дружества

1.48 трлн. евро активи управляват алтернативните инвестиционни фондове в Европа по данни на индустрията за 2017 г.

Кои са мениджърите основатели

Виктор Манев е финансист с кариера в консултирането и инвестициите както на български, така и на чуждестранни компании. Участвал е в създаването на първия пенсионен фонд в България и е активен в изграждането на браншова организация на управленските консултанти.

Николай Мартинов е известен на капиталовия пазар като дългогодишен ръководител на инвестиционния посредник "Карол" и един от ранните инвеститори в "Инвестор.Бг". Той стои зад първото IPO (първично публично предлагане) на Българската фондова борса (БФБ) и зад въвеждането на COBOS като първата електронна платформа за търговия на фондовия пазар.

На българската борса от години е пусто - с миниатюрно предлагане и слаб интерес от купувачи. Междувременно много млади компании растат, а пенсионните фондове трупат милиарди, без да могат да инвестират в тях. Един вид мост, който да ги свърже, предлага нов за България, но не и за Европа инвестиционен фонд. Той е основан от консултанта Виктор Манев и дългогодишния мениджър на инвестиционен посредник Николай Мартинов.

Оферта към големите

Новият фонд е създаден през юни с 2.5 млн. лв. учредителен капитал. Средствата са набрани от десетки дребни инвеститори, сред които има както физически, така и юридически лица. От списъка на записалите акции при учредяването е видно, че отделните акционери са влагали различни по размер суми - от хиляда до 200 хил. лв., като основателите от "Импетус Капитал" Николай Мартинов и Виктор Манев имат миноритарно участие от около 13% лично или чрез свои дружества.

Според устава на "ИмВенчър II" фондът ще има 10-годишен хоризонт на дейност с възможност за удължаване на живота му с още две години. Таванът на ресурса, който може да набере и инвестира, е 50 млн. лв. и ще бъде получаван с процедури по увеличение на капитала, но не през борсата. Първата от тях може да се проведе още тази година, ако бъдат успешни преговорите с потенциалните нови инвеститори, обясни Николай Мартинов.

"Фондът е ориентиран към професионални инвеститори - това са по-големите институционални инвеститори - пенсионните фондове, договорните фондове, които в момента оперират с близка до нулевата доходност, с отчитане на инфлацията. По принцип те имат лимит за инвестиране на 1% от активите си в алтернативни инвестиционни фондове, който не са използвали до момента", обяснява Николай Мартинов, като обръща внимание, че по света тази възможност активно се експлоатира.

Той добавя, че при водените досега разговори с представители на индустрията е имало "топлина в погледа", но за да бъдат спечелени такъв тип инвеститори, ще има път за извървяване. "За да постигнем желания размер на фонда, е необходимо поне три институционални инвеститора едновременно да вземат по 20%. Обичайното изречение, което чуваме от играчите, е, че всеки иска да е трети. Причината е, че не са склонни да носят риск", пояснява Виктор Манев, според когото това може да се промени предвид необходимостта за този клас инвеститори да постигат доходност за клиентите си.

За да се стартира фондът, дружеството "Импетус Капитал" е получило разрешение от Комисията за финансов надзор (КФН) да управлява алтернативна инвестиционна схема и е вписано в публичния регистър. В момента тече изясняване на нормативната уредба, за да се отговори на въпроса по какъв начин и с каква периодичност ще бъде разкривана информация до инвеститорите. От "Импетус" обясниха, че имат готовност да публикуват нетна стойност на дяловете, когато дейността на фонда бъде задвижена, както и друга информация, която би била полезна за инвеститорите.

"Ние таргетираме над 15% възвращаемост. Имаме и мотив да постигнем тази доходност - три четвърти от възнаграждението при нас идва, след като разпределим доход на инвеститорите. Алтернативните фондове на световно ниво от 2007 г. насам носят доходност от над 10% годишно", посочва Николай Мартинов. Спокойствие на основателите дава следната статистика: "Има над 10 400 компании в България, които растат двуцифрено като приходи от продажби и печалби", изтъква Николай Мартинов, според когото като дялов инвеститор в такива компании "ИмВенчър II" би могъл да постигне целите си. Естествено, гаранция няма.

Тази група фирми е недостъпна за големите инвеститори, тъй като са непублични. Пенсионните фондове не могат да влагат ресурс в такъв тип компании. "Ще ви дам пример - ние инвестирахме в "Алтерко", когато беше непублична. Направихме я публична и сега вече пенсионните фондове инвестират в нея", посочва Мартинов.

Трамплин към борсата

Помощта, която "ИмВенчър II" ще оказва за бизнесите, ще е основно финансова, но не само. "Ние ще бъдем в компаниите между 7 и 9 години. Целта ни е да подкрепим плановете им за растеж, като едновременно ги направим по-банкируеми и инвестируеми. Ще ги качваме на борсата, след което ще търсим изход."

Когато набере необходимия капацитет с увеличенията на капитала, фондът ще може да предоставя финансиране между 1 млн. и 3 млн. лв. Получатели ще са средни по размер компании, които имат приходи над 1 млн. лв. за последните 12 месеца. Срещу финансирането те ще се разделят с до 30% от собствеността в компанията в полза на "ИмВенчър II". Същественото миноритарно участие ще дава възможност на представител на фонда да участва в управлението на дружеството и това ще е гаранция, че то следва бизнес плана си и едновременно с това се осигурява защита за инвеститорите.

"Ние договаряме един бизнес план, в който определяме етапи на развитие - т.нар. milestones, през които компанията ще премине във времето. И когато тя изпълни своята част от плана, ние изпълняваме своята част от финансирането. То няма да се предоставя наведнъж. По този начин ограничаваме риска за инвеститорите", обяснява Мартинов. Според него, ако "ИмВенчър I" има 8 компании в портфейла си, то "ИмВенчър II" може да ги удвои.

На въпрос дали ще може ресурсът от новия фонд да се насочва към компании, към които вече има експозици, като например "Алтерко", "Дискордиа" или "Ексайтъл", предприемачите отговарят, че това е "част от стратегията, тъй като пазарът е изключително гладен за пари".

В добър момент

Според Виктор Манев инвеститорите във фонда не бива да се притесняват от риска, че след дългия период на икономически възход скоро може да последва охлаждане и това да попари очакванията за доходност в близко бъдеще. "Инвестираме в иновативни компании. Това, което видяхме при последните кризи, е как тя отсява ефективните от тези, които не са. Да, възможно е една криза да смачка печалбата. Да, ако икономиката спадне от 3% на 1.5%, то за бизнеса двоен спад значи понижение в ръста на приходите от 30% на 15%", разсъждава Манев.

Очакванията на предприемача са, че много скоро на пазара в България ще се появат и други алтернативни инвестиционни фондове, което не би било притеснително, предвид голямата нужда от финансови инжекции за бизнеса, особено в сегмента над 5 млн. лв. Прогнозата на Манев е, че през следващите три години ще има пик на вложенията в стартъпи заради ресурса, който предстои да се излезе през Фонда на фондовете. Екипът на "Импетус" опита да стане мениджър на един от тези нови фондове, но провалът на процедурата в държавната структура не увенча с успех усилията. Набраната инерция обаче се е оказала плодотворна и подготовката е дала импулс за създаването на новия алтернативен фонд..

Q&A

Каква е историята на фонда?

Виктор Манев:

"Ние бяхме тръгнали в тази посока: бяхме събрали екип, имахме модел. След като вече бяхме създали първия подобен инструмент с "ИмВенчър I", чийто капитал от 3.6 млн. лв. е вложен изцяло, стартирахме и втория инструмент. Той е във вида командитно дружество, което предполага, че нашите инвеститори ни имат доверие.

Николай Мартинов:

Една от трите големи причини за пропадане на компаниите е липсата на финансиране. Особено във фазата първоначално набиране на капитал (seed). Там се дават едни малки суми, компаниите започват да работят, доказват идеята си и на следващото ниво няма кой да ги финансира. Ние решихме да се фокусираме основно върху растежа, понеже тук имаме най-големи умения и можем да разгърнем пълния си капацитет.

Каква е ролята на фондовата борса във вашия модел?

Виктор Манев:

"Ще търсим изход от дружествата, в които инвестираме, през фондовата борса, което означава, че ще търсим варианти да ги качваме на борсата. Начинът за достигане на този пазар е труден. Той е свръхрегулиран и очакванията към една малка компания са високи.

В същото време живеем в XXI век и скоростта е от голямо значение. Клиентите много бързо мигрират от една платформа на друга и ако ти забавиш с шест месеца една компания по пътя й на развитие чрез блокиране на достъпа до финансиране с някаква административна спънка, то я хвърляш в сериозно предизвикателство."
Темата накратко
  • Инвестиционна схема ще набира средства от големите инвеститори като пенсионните фондове и ще купува дялове в компании.
  • Алтернативният механизъм за дялови инвестиции ще е под някаква форма на контрол от КФН, но няма да се търгува на борсата.
  • Компаниите, които получат финансиране срещу миноритарен дял, вероятно след години ще станат публични дружества

1.48 трлн. евро активи управляват алтернативните инвестиционни фондове в Европа по данни на индустрията за 2017 г.

Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.

Влезте в профила си

Всеки потребител може да чете до 5 статии месечно без да има абонамент за Капитал.

Вижте абонаментните планове
Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


0 коментара

Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход