КФН отне лиценза на "Юроамерикан" заради липса на дейност и сериозни нарушения

Малко преди решението на КФН Борислав Богоев напуска ръководството на "Юроамерикан", но е акционер с 9% дял

КФН отне лиценза на "Юроамерикан" заради липса на дейност и сериозни нарушения

Последните пет месеца застрахователната компания се управляваше от бившия зам.-председател на регулатора Борислав Богоев

Николай Стоянов
5895 прочитания

Малко преди решението на КФН Борислав Богоев напуска ръководството на "Юроамерикан", но е акционер с 9% дял

© Георги Кожухаров


Комисията за финансов надзор (КФН) е взела решение да отнеме лиценза на малкия здравен застраховател "Юроамерикан" и да назначи квестор в компанията. Основанията са липса на дейност в период от повече от шест месеца, както и сериозни нарушения на Кодекса за застраховането и изискванията на евродирективата "Платежоспособност II".

Предвид малкия брой сключени полици в последните години и скромните активи на "Юроамерикан" вероятно щетите за клиентите на компанията ще са минимални. Въпреки това казусът е любопитен по няколко линии:

 • КФН беше констатирала проблеми в застрахователя още през 2017 г. при предишните му собственици (част от тях лица, станали популярни около опита да бъде придобита пенсионната компания "Доверие" през 2013 г.) и мениджмънт. Тогава също бяха назначени квестори в "Юроамерикан" и свързания с нея инвестиционен посредник "Бета корп", но се стигна до отнемане на лиценза само на последния.
 • В последните месеци буквално до ден преди решението на регулатора председател на борда и изпълнителен директор на компанията беше Борислав Богоев. Той е бивш зам.-председател на КФН, отговарящ за застрахователната дейност, а понастоящем е председател на Националното бюро на българските автомобилни застрахователи. Така излиза, че надзорът обвинява в съществени нарушения човека, от когото в голяма степен зависи справянето на сектора с един от най-съществените си финансови и репутационни проблеми. А именно наложеният мониторинг от международната система на бюрата "Зелена карта" и нуждата от сключване на общ презастрахователен договор за милиони евро от всички компании, предлагащи полица "Гражданска отговорност". Преди Богоев компанията е управлявана и от Румен Гълъбинов, който също има опит начело на застрахователния надзор отпреди създаването на КФН през 2003 г.
 • Дни преди решението на КФН акционерите на застрахователя (сред които и Богоев с 9%) са решили капиталът му да се увеличи с 3 млн. лв. като парите в голямата си част трябва да дойдат от три компании с не особено ясна собственост. А също така и са възложили и на ръководството му до края на януари да кандидатства пред КФН за разширяване на обхвата на лиценза с нови видове полици.

Борислав Богоев не бе открит за коментар на мобилния си телефон

Мотивите на регулатора

Основанията, които КФН посочва за отнемане на лиценза, са три. На първо място е липсата на дейност. От предоставяните от "Юроамерикан" финансови справки и отчети става ясно, че през януари-август 2018 г. компанията не е имала сключени застрахователни договори, а след това до края на годината са сключени едва 9 такива. През 2019 г. отново до август не е имало нови продадени полици, нито претенции по действащи застраховки. "На 01.09.2019 г. застрахователят е сключил три броя застрахователни договора, които обаче са сключени с лица, които са акционери на "ЗК Юроамерикан" АД, като две от застрахованите лица са и служители на застрахователната компания", пише в прессъобщението на КФН.

Второто основание е липсата на "система на управление с адекватна, ефективна и прозрачна организационна структура, която да осигурява надеждно и разумно управление на дейността на дружеството".

При проверката на регулатора е установено, че в различни периоди "Юроамерикан" не е имала одобрени от КФН лица, които да изпълняват ключовите функции за съответствие и по вътрешен одит. Застрахователят не е уведомил КФН за назначения през август риск-мениджър и не е представил необходимите документи с оглед извършване на преценка дали лицето отговаря на законовите изисквания.

Последното основание са груби нарушения на Кодекса за застраховането. Тук освен въпросната липса на система са изброени неуведомяване КФН при промяна в лицата, изпълняващи ключови функции в застрахователя, назначаване на такива без одобрение от КФН, липса актуални вътрешни правила и политики, сключване на договор за прехвърляне на съществена дейност в нарушение КЗ и нарушение на принципа за разумния инвеститор, в резултат на което активите на застрахователя не гарантират сигурност, качество, ликвидност и доходност на съвкупния портфейл.

С дълга предистория

Сблъсъкът на "Юроамерикан" с небанковия надзор започнаха още през 2017 г. Допреди това от 2010 до 2016 г. под името "Планета" тя беше собственост на кипърския застраховател "Олимпик", чиято основна дейност беше в България до фалита му през 2018 г. В края на 2016 г. компанията беше придобита от редица лица (всяко с по под 10%, което е прага за искане на одобрение от КФН) и имаше планове да навлезе и в автомобилното застраховане. За неин изпълнителен директор беше избран бившият дългогодишен изпълнителен директор на "Лев инс" Стефан Софиянски. А сред лицата, придобили акциите, бяха и част от познатите лица около опита за купуване на пенсионната компания "Доверие", който катастрофира след затварянето на руската Инвестбанк на Сергей Мастюгин, която трябваше да финансира покупката.

В протоколите от събранията на акционерите тогава се вижда план-капиталът да се увеличи с 14 млн. лв. От тях 5 е трябвало да дойдат от European-American Capital Group, а други 9 - от люксембургското Fuchs Asset Management. Два месеца по-късно обаче следва ново общо събрание, където това решение се отменя, като става ясно, че "Юроамерикан" ще кандидатства за допълнителни лицензи от КФН, за да покрие практически цялото общо застраховане, и люксембургската компания би се включила едва след това. Така се приема нова идея - капиталът да се увеличи с 5 млн. лв., които да дойдат от настоящи акционери - 4.4 от European-American Capital Group, а с по малки суми и други.

Тези планове обаче така и не се реализират. Застрахователният надзор на КФН, тогава ръководен от Ралица Агайн, забелязва редица нередности, включително и ползването на измислена банка от остров Бугенвил, от където се декларират милиарди активи. Така се стига до назначаването на квестори в "Юроамерикан" и обслужващия я посредник "Бета корп" и до отнемането на лиценза на последния. Тези актове на КФН са обжалвани, но през май и юни 2019 г. ВАС окончателно оставя в сила решенията на регулатора.

Някъде по това време започва промяната в собствеността на "Юроамерикан". В акционерната книга към 4 юни се появяват и нови лица, сред които и Борислав Богоев, а през юли след одобрение от КФН той е избран и за председател на съвета на директорите и изпълнителен директор.

Катастрофиралите планове

На следващото общо събрание на 28 септември вече акционерите са почти изцяло подменени, като сред тях извън бившия зам.-председател на КФН няма други познати в сектора лица. Заседанието се води от самия Богоев, като на него освен рутинните точки е взето решение и за смяна на адреса, а също и единият от членовете на борда Илиян Данов (също някогашен кадър на "Лев инс") напуска и е заменен от една от новите акционери Изабела Маркова.

Но най-интересното решение е увеличение на капитала от 5 на 8 млн. лв. с 3 млн. нови акции, издадени по номинал. Сегашните акционери се съгласяват да запишат малка част, а основната част от сумата трябва да дойде от три чуждестранни дружества - швейцарските Augustea SA и Kazuri-Web SA и кипърското T-Wealth. Всяко от тях трябва да вложи по 796 хил. лв. и така да остане с по малко под 10%.

На 30 ноември е проведено ново общо събрание, отново ръководено от Богоев, на което обаче самият той напуска борда на "Юроамерикан", а неговото място се поема от същия Илиян Данов, оттеглил се едва преди два месеца. Освен това на събранието се решава и мениджмънта на дружеството до края на годината да подготви документи, а през януари да кандидатства за разширяване на лиценза си с широк набор имуществени застраховки. А също така и решението за увеличение на капитала се изменя - става ясно, че на 10 ноември Kazuri-Web SA и T-Wealth са се отказали да участват в увеличението, а на 14 ноември са получени писма от две други желаещи да се включат - швейцарското ESON Group SA и британското Damma Ltd.

След последните действия на КФН обаче явно както и през 2017 г. плановете за увеличение на капитала със съмнителни средства и експанзия в застраховането няма да се реализират.

Какво следва

Последните решения на общото събрание, включително и смяната в борда, са вписани едва на 16 декември, а ден по-късно КФН излиза с решението за отнемане на лиценза. То вече е вписано и в Търговския регистър, като влиза в сила незабавно и независимо дали е обжалвано.

Така че реално от днес е забранено свободното разпореждане с активи на компанията до започване на производство по ликвидация или несъстоятелност. "Юроамерикан" няма право сключването на нови застрахователни договори за срок от шест месеца и ще се управлява от квестор. За такъв е избран Стефан Стефанов, който по закон единствено има право да представлява дружеството до назначаване на синдик или ликвидатор. Всякакви действия от други лица са нищожни, той има достъп до всички помещения и документи на компанията, а всички служители на "Юроамерикан" и при нужда и полицията са длъжни да му съдействат.

Неговата работа няма да е толкова натоварена доколкото застрахователя почти няма клиенти, но пък е възможно решенията на КФН да бъдат атакувани в съда. Също така все още не е ясно дали регулатора или други органи няма да се интересуват и от произхода на средствата за планираните увеличения на капитала, други лица или документи около компанията, доколкото в предишните дела около квестурите в "Юроамерикан" и "Бета корп" се съдържат доста индикации за престъпления. Най-малкото - съставяне на документи с невярно съдържание.

В съобщението на КФН изрично се посочва и че за решението ще бъде уведомен Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA). Брюксел внимателно следи действията на България в застрахователния сектор като част от ангажиментите по влизането на страната в ERM II и банковия съюз. Затова отнемането на лиценз, макар и на малък и неработещ застраховател, вероятно ще бъде изтъкван от българските власти като поемане на твърд курс.

Комисията за финансов надзор (КФН) е взела решение да отнеме лиценза на малкия здравен застраховател "Юроамерикан" и да назначи квестор в компанията. Основанията са липса на дейност в период от повече от шест месеца, както и сериозни нарушения на Кодекса за застраховането и изискванията на евродирективата "Платежоспособност II".

Предвид малкия брой сключени полици в последните години и скромните активи на "Юроамерикан" вероятно щетите за клиентите на компанията ще са минимални. Въпреки това казусът е любопитен по няколко линии:

 • КФН беше констатирала проблеми в застрахователя още през 2017 г. при предишните му собственици (част от тях лица, станали популярни около опита да бъде придобита пенсионната компания "Доверие" през 2013 г.) и мениджмънт. Тогава също бяха назначени квестори в "Юроамерикан" и свързания с нея инвестиционен посредник "Бета корп", но се стигна до отнемане на лиценза само на последния.
 • В последните месеци буквално до ден преди решението на регулатора председател на борда и изпълнителен директор на компанията беше Борислав Богоев. Той е бивш зам.-председател на КФН, отговарящ за застрахователната дейност, а понастоящем е председател на Националното бюро на българските автомобилни застрахователи. Така излиза, че надзорът обвинява в съществени нарушения човека, от когото в голяма степен зависи справянето на сектора с един от най-съществените си финансови и репутационни проблеми. А именно наложеният мониторинг от международната система на бюрата "Зелена карта" и нуждата от сключване на общ презастрахователен договор за милиони евро от всички компании, предлагащи полица "Гражданска отговорност". Преди Богоев компанията е управлявана и от Румен Гълъбинов, който също има опит начело на застрахователния надзор отпреди създаването на КФН през 2003 г.
 • Дни преди решението на КФН акционерите на застрахователя (сред които и Богоев с 9%) са решили капиталът му да се увеличи с 3 млн. лв. като парите в голямата си част трябва да дойдат от три компании с не особено ясна собственост. А също така и са възложили и на ръководството му до края на януари да кандидатства пред КФН за разширяване на обхвата на лиценза с нови видове полици.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове
Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


17 коментара
 • 2
  Toshko7 avatar :-|
  Todor

  Бъдете внимателни, защото Глобал Маркетс отново се връща за нови жертви под името Karoll!

 • 3
  ydm57622118 avatar :-|
  Stoyan

  Как все още тези хора са на свобода? И още повече те продължават да мамят наивните си жертви! До кога?!

 • 4
  ydm57622118 avatar :-|
  Stoyan

  Как все още тези хора са на свобода? И още повече те продължават да мамят наивните си жертви! До кога?!

 • 7
  k0nstantin avatar :-|
  Victor

  Здравейте! Мога да кажа от първо лице, че са доста убедителни когато искат да Ви вземат парите тези крадци и измамници, но добре че са казали хората - многото хубаво, не е на хубаво, така че внимавайте на кого си давате парите :)

 • 8
  zvv07622118 avatar :-|
  Alex

  Димитър Х. и Ангел Р. са мозаците зад цялата измама, но за съжаление в нашата държава измамниците единствено стават по-богати...

 • 9
  jve15622118 avatar :-|
  Elena

  Стига да усетят господата че имате финансови възможности, започват да Ви свалят звезди до момента в който Ви вземат парите, след това ще обявят несъстоятелност и край.

 • 10
  zse27621867 avatar :-|
  ГеоргиП

  Здравейте хора, не се поддавайте на обещания за лесни пари от Karoll, само ще Ви измамят!


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход