ПИБ ще опита да набере рекордните 200 млн. лв. от борсата

Банката обяви още, че е пласирала 30 млн. евро облигации и е продала пакет лоши кредити с над 500 млн. лв. номинал

Предвижданата цена на акция е 60% над текущата, като възможно обяснение е, че вече има преговори с инвеститор, готов да купи по-голям пакет с контролиращи права
Предвижданата цена на акция е 60% над текущата, като възможно обяснение е, че вече има преговори с инвеститор, готов да купи по-голям пакет с контролиращи права    ©  Цветелина Белутова
Предвижданата цена на акция е 60% над текущата, като възможно обяснение е, че вече има преговори с инвеститор, готов да купи по-голям пакет с контролиращи права
Предвижданата цена на акция е 60% над текущата, като възможно обяснение е, че вече има преговори с инвеститор, готов да купи по-голям пакет с контролиращи права    ©  Цветелина Белутова

Първа инвестиционна банка (ПИБ) възнамерява да направи рекордно за Българската фондова борса увеличение на капитала, чрез което да набере до 200 млн. лв. Това обявиха от самата банка в петък, 20 декември, в пакет с още няколко мерки, които явно целят да се покрие констатираният от ЕЦБ 263 млн. евро капиталов недостиг при нейната проверка през лятото.

Още тогава ПИБ заяви, че вече е осигурила почти половината от сумата чрез текущата си печалба, начислени провизии, погасени кредити и допълнителни обезпечения по експозиции. А за третото тримесечие на 2019 г. банката отчете загуба след начислени обезценки и мащабно прекласифициране на лоши кредити. Изглежда обаче, тези мерки не са били достатъчни и сега банката ще трябва да успее да осигури и свеж капитал. Според информация на "Капитал" при неформалното съгласуване на плановете на ПИБ и другата банка с идентифициран недостиг - Инвестбанк, от ЕЦБ са настоявали да видят реални увеличения на капитала и в двете институции. Преди дни Инвестбанк също обяви планове за излизане на борсата и набиране на капитал.

Параметрите

За ПИБ, която от 2007 г. е публична компания, няма нужда от листване, а само от увеличение на капитала, което обаче също минава през писане на проспект и одобряването му от Комисията за финансов надзор.

Декларираното намерение е капиталът на банката да бъде увеличен от сегашните 110 млн. лв. на 150 млн. лв. За целта трябва да бъдат издадени 40 млн. нови акции с номинална стойност 1 лв., които обаче ще бъдат предложени за по 5 лв. Така при успех банката би привлякла максимум 200 млн. лв. свеж капитал.

Така изложеното намерение означава, че всеки от настоящите притежатели на книжата на ПИБ би трябвало да получи за всяка своя акция по едно право, а за да запише една нова акция, ще са му нужни 2.75 права. Той ще може или да направи това, като плати емисионната цена, или да продаде правата си на друг желаещ да участва в увеличението.

Любопитен момент е, че увеличението би се считало за успешно дори и да се продадат само 4 млн. нови акции, което съответства на едва 20 млн. лв. свеж капитал.

Целта

Набирането на такъв ресурс при такава цена изглежда трудна задача. Акциите на ПИБ се търгуват при цена под 3 лв. (последно 2.94 лв.), което прави емисионната цена от 5 лв. трудно оправдана. За всеки инвеститор е по-изгодно да придобие от настоящите акции на борсата, вместо да даде 2 лв., или 60% повече, за да купи от новите. Възможна причина някой инвеститор да е склонен да плати някаква премия е придобиването на голям пакет, даващ някаква форма на контрол. Потенциално обяснение е вече да има предварителна договорка с конкретни институции да запишат поне част от увеличението при такива параметри. По информация на "Капитал" в опит да осигури по-бърза светлина за ERM II и банковия съюз правителството е сондирало за интерес към миноритарно участие в ПИБ международни институции като Европейската банка за възстановяване и развитие и Международната финансова корпорация.

Донякъде индикатор за това как пазарът приема предложението ще са котировките в понеделник. Все пак от ПИБ засега не са заковали цената. В съобщението изрично се посочва, че емисионната цена може да претърпи промени, които ще бъдат оповестени своевременно в проспекта или в допълнение към него. А също така и че това може да доведе и до изменение на броя акции, които се планира да бъдат издадени. Това може да се тълкува, че ако се наложи цената да бъде свалена, банката ще предложи повече акции, така че сумата да остане 100 млн. евро.

Причината да бъде заложена висока емисионна цена явно е нежеланието на настоящите мажоритарни акционери да се разделят с контрола. Към момента ПИБ се контролира от Цеко Минев и Ивайло Мутафчиев, и двамата с по 46.75 млн. акции, които представляват по 42.5% дял. При издаването на 40 млн. нови акции, при положение че те не участват в увеличението, делът на всеки от тях ще падне до 31.17%, но заедно ще продължават да имат над 60%.

Добавките

Паралелно с увеличението на капитала от ПИБ обявиха още, че вече банката е сключила нов подчинен дълг за 30 млн. евро. Облигационната емисия с 8% фиксирана лихва е хибриден инструмент, който ще бъде включен в допълнителния капитал от първи ред. Това означава, че тази емисия няма да може директно да бъде използвана за капиталовия недостиг, тъй като за него ЕЦБ следи за по-качествения базов капитал от първи ред (CET1). По данни от ПИБ към септември общата й капиталова адекватност е 17.65%, а CET1 съотношението е 14.8%.

Както и за планираната емисия акции, така и тук се заявява, че планът е средствата да отидат за стратегията на ПИБ за кредитиране на малки и средни предприятия и граждани. По принцип това са по-здравите звена в бизнеса на банката, като най-големите проблеми, констатирани от ЕЦБ, бяха в корпоративния й портфейл.

Отделно от банката обявяват, че на 19 декември са договорили за продажба и портфейли необслужвани заеми на физически и юридически лица за 538 млн. лв. Пакетът е съставен основно от обезпечени вземания, но цената не не се съобщава и съответно трудно може да се направи предположение какво ще бъде отражението върху капитала на банката.