БНБ излезе с пакет от мерки за 9.3 млрд. лв. заради кризата с коронавируса

Обявената сума звучи внушително, но реално тя не се влива в системата, а се цели консервиране на ликвидност и капитал

Управляваната от Димитър Радев БНБ предупреждава, че необмислени административни и законодателни решения могат да имат разрушително въздействие върху финансовата система на държавата
Управляваната от Димитър Радев БНБ предупреждава, че необмислени административни и законодателни решения могат да имат разрушително въздействие върху финансовата система на държавата    ©  Надежда Чипева
Управляваната от Димитър Радев БНБ предупреждава, че необмислени административни и законодателни решения могат да имат разрушително въздействие върху финансовата система на държавата
Управляваната от Димитър Радев БНБ предупреждава, че необмислени административни и законодателни решения могат да имат разрушително въздействие върху финансовата система на държавата    ©  Надежда Чипева

След мащабните стимули от големите световни централни банки и БНБ реагира с пакет от мерки, които целят "запазването на устойчивостта на банковата система и засилване на нейната гъвкавост за намаляване на негативните ефекти от ограниченията, произтичащи от пандемията, за гражданите и фирмите".

Обявената стойност е 9.3 млрд. лв., което звучи внушително. Реално обаче мерките не водят до инжектиране на ликвидност в банките, каквото предприеха Федералния резерв и ЕЦБ, а става въпрос за запазване и преалокиране на наличен ресурс в системата. Това е и обяснимо, доколкото правилата на българския валутен борд забраняват на БНБ да печата пари и да финансира правителството, докато програмите за изкупуване на книжа по същество правят именно това.

Консервиране на каквото има

Обявените мерки от БНБ са три, като по същество те в голямата си част са насочени към съхраняването на наличният капитал и ликвидност.

Най-голям ефект - 7 млрд. лв., се очаква от "намаляване на чуждестранни експозиции на търговските банки". БНБ не дава повече детайли как ще бъде постигнато това, но според информация на "Капитал" централната банка е наложила ограничение на банките за размера на експозициите им към отделно лице или емитент. Според един източник таванът е в размер на 3% от рисково претеглените активи, като на банките са дадени няколко седмици срок да приведат балансите си в съответствие. Това реално принуждава банките с чуждестранни централи, които изнасят излишната си ликвидност към банките си майки и към ДЦК на националните правителства, да я върнат в България и да я държат на депозит в БНБ.

С тази мярка обаче БНБ реално не осигурява нова ликвидност в банките, а само я канализира в България. Част от причините банките да изнасят ликвидност е, че ЕЦБ облага паркираните при нея свръхрезерви с -0.5%, докато депозитите на банките в БНБ над минимално изискуемите нива носят лихва -0.7%. Това води и друг хипотетичен ефект - при евентуална емисия ДЦК от българското правителство местните банки биха имали наличен ресурс и стимул да участват, тъй като вероятно ще могат да получат по-висока доходност.

Втората по значимост мярка на БНБ е "капитализиране на пълния обем на печалбата в банковата система в размер на 1.6 млрд. лв.". Това беше очаквано и още преди дни банкери споделяха, че вероятно ще има забрана за изплащане на дивиденти. Това реално засяга само няколко банки, тъй като повечето от дълги години така или иначе не разпределят дивидент, а и реалният ефект е по-нисък - за 2018 г. печалбата беше аналогична, докато разпределените дивиденти бяха под 780 млн. лв.

Третата мярка е отменяне на предвидените за 2020 г. и 2021 г. увеличения на антицикличния капиталов буфер с ефект 0.7 млрд. лв. Към момента въпросният буфер е 0.5%, които се добавят към останалите капиталови изисквания, а по план от 1 април той трябваше да стане 1%, а от 1 ануари 2020 г. - 1.5%. Това би облекчило банките при ръст на необслужваните кредити вследствие на ограничителните мерки за граждани и хора, които биха довели до загуби от обезценки и свиване на капитала им. Трябва обаче да се има предвид, че ефектът е много неравномерен, тъй като някои банки оперират с много по-големи излишъци от капитал.

Още трикове в ръкава

Въпреки ограниченията на валутния борд БНБ все пак има и още инструменти, като вероятно този пакет е по-скоро първа от поредица реакции. Това се казва и в съобщението: "БНБ следи много внимателно ситуацията и има пълната готовност да предприеме допълнителни мерки, ако такива мерки се наложат." Например по линия на капиталовите буфери дори очакванията в сектора бяха за по смело действие и намаляване на вече действащите. Вероятно все пак регулаторът е решил да запази този арсенал за по-нататък при нужда. Над минималните изисквания по регламент българските банки поддържат още 2.5% предпазен капиталов буфер, 3% буфер за системен риск, а най-големите институции имат и буфер за други системно значими институции в размер на 0.5-1%.

Отделно от това при ликвидни сътресения БНБ има и предимството системата да работи при 10% минимални задължителни резерви на банките, които могат да бъдат частично освободени.

Според информация на "Капитал" от Асоциацията на банките в България работят по свои предложения към регулатора, които засягат повече надзорната страна на въпроса. Председателят на асоциацията Петър Андронов в интервю пред в. "Труд" обяви, че секторът иска да се намери общ подход към клиентите и да има яснота как просрочията вследствие на мерките срещу епидемията ще се третират регулаторно. От БНБ обясниха пред "Капитал", че следват приложимата нормативна база, която се определя от общоевропейска рамка и измененията в нея също предполагат на първо място наднационални решения.

"Поддържаме интензивна комуникация и работим съвместно с Европейски банков орган и в рамките на Европейската система на централните банки и, заедно с компетентните органи в останалите държави-членки, ще прилагаме евентуални изменения, когато такива се договорят в Европейския съюз. Банките в България оперират в рамките на съществуващата правна и регулативна рамка, разполагайки с различни възможности за гъвкавост и индивидуален подход към техните клиенти", се казва още в отговорите от регулатора към запитването дали се предвижат мерки и дали приемането на общ подход към клиентите изисква регулаторна намеса или е въпрос на саморегулация на банките.

"БНБ призовава за въздържане от предложения за административни и законодателни решения, които могат да имат разрушително въздействие върху финансовата система на държавата", се казва още в съобщението на централната банка. Няма детайли какво се има предвид, но вероятно регулаторът реферира към различните циркулиращи идеи за банкова ваканция, замразявания на вноски по кредити и други.