БНБ до дни ще обяви как ще третира просрочията вследствие на мерките срещу вируса

Решението трябва да даде облекчения за банките, базирани на предписанията и общите критерии на Европейския банков орган

Миналата седмица управляваната от Димитър Радев БНБ вече обяви мерки, но насочени към съхраняването на ликвидността и капитала в банковата система
Миналата седмица управляваната от Димитър Радев БНБ вече обяви мерки, но насочени към съхраняването на ликвидността и капитала в банковата система    ©  Надежда Чипева
Миналата седмица управляваната от Димитър Радев БНБ вече обяви мерки, но насочени към съхраняването на ликвидността и капитала в банковата система
Миналата седмица управляваната от Димитър Радев БНБ вече обяви мерки, но насочени към съхраняването на ликвидността и капитала в банковата система    ©  Надежда Чипева

Българските банки вероятно до дни ще получат облекчения от регулатора за това как да класифицират просрочените вноски по кредити вследствие на наложените с извънредното положение мерки. Това става ясно от съобщение на БНБ, според което централната банка ще излезе с решение базирано на прясно приетата от Европейския банков орган (ЕБО) обща рамка за действие по отношение на необслужваните кредити, преструктурирането на кредити и по-строгите счетоводни изисквания на МСФО 9. Предстои да се приемат и критерии за сходно третиране на публични и частни мораториуми за плащанията по банкови кредити.

Гъвкавост и консервативност

Като цяло подходът на ЕБО е да се премахне автоматизмът при просрочията, вследствие на епидемията, като се подхожда случай по случай. На банките и националните регулатори се дава повече свобода гъвкаво да прилагат разпоредбите на Регламент 575, но и очакването е да се запази консерватизъм.

Например сред разпоредбите на ЕБО се вижда, че забавените плащания вследствие на наложен мораториум, заемите могат да продължават да се считат за обслужвани. Все пак обаче банките трябва да продължават да оценяват възможността на кредитополучателя да обслужва задълженията си и нейното евентуално влошаване да се отчита.

Също така разсрочването на кредит, няма автоматично да вкарва експозицията в графата необслужвани, ако не влошава финансовата позиция на длъжника.

Скоро и в България

Още от началото на извънредното положение банките заговориха за нуждата от единно третиране, вместо всяка да прилага действия в облекчение на клиентите й на сляпо и без яснота как те после ще бъдат разчетени от регулатора. Сега те са на път да получат това.

В страната формално няма наложен мораториум на вноските по заеми, но законово бяха премахнати наказателните лихви, неустойките и други мерки, използвани от кредиторите за въздействие. Това по същество намалява стимулите за всички кредитополучатели да обслужват редовно заемите си в периода на извънредното положение.

БНБ обещава решение за прилагане на мерките на ЕБО в България "в близките дни", като вероятно именно тези местни особености ще бъдат разтълкувани там. "Това решение ще позволи на търговските банки в България да доразвият действията си за ограничаване на неблагоприятните ефекти от пандемията от COVID 19 върху техните клиенти", се казва още в съобщението на централната банка.

Миналата седмица БНБ вече излезе с пакет мерки, но той беше насочен предимно към съхраняването на ликвидността и капитала в банковата система.