🗞 Новият брой на Капитал е онлайн >>

"Инвестбанк" АД преизпълни предсрочно мерките по капиталовия си план

Балансовите активи на банката към първо тримесечие на 2020 г. възлизат на 1.917 млрд. лева

"Инвестбанк" АД преизпълни предсрочно мерките по капиталовия си план
"Инвестбанк" АД преизпълни предсрочно мерките по капиталовия си план
Бюлетин: Вечерни новини Вечерни новини

Всяка делнична вечер получавате трите най-четени статии от деня, заедно с още три, препоръчани от редакторите на "Капитал"

"Инвестбанк" АД изпълни предсрочно и изцяло заложените в Капиталовия план мерки във връзка с извършената от ЕЦБ цялостна проверка през 2019 г. на качеството на активите и проведените стрес тестове.

Балансовите активи на "Инвестбанк" АД към първо тримесечие на 2020 г. възлизат на 1.917 млрд. лева, а отчетеният финансов резултат е в размер на 9.3 млн. лв.

Към 31.03.2020 г., Банката отчита изпълнение на Капиталовия план в размер на 52.8 млн. евро при отчетен капиталов недостиг при утежнения сценарий в размер на 51.8 млн. евро, като е осигурен допълнителен капиталов резерв в размер на 1 млн. евро.

За изграждане на този допълнителен капиталов буфер бяха реализирани посочените по-долу мерки в съответствие с приетия Капиталов план:

1. Увеличение на акционерния капитал в размер на 31.27 млн. евро, осъществен на два етапа:

- Преобразуване на притежавания от банката безсрочен капиталово дългов хибриден инструмент в акционерен капитал в размер на 20.05 млн. евро.

- Емитиране на нова емисия акции в размер на 11.22 млн. евро.

2. Печалба преди провизии:

- Одитирана и капитализирана печалба преди провизии за 2019 г. в размер на 17.87 млн. евро, като за целите на Капиталовия план се отчитат 15.45 млн. евро в съответствие с методологията на ЕЦБ.

- Печалба преди провизии към 31.03.2020 г. - 4.74 млн. евро, за целите на капиталовия план - 4.72 млн. евро.

3. Продажба на активи вземания - 1.32 млн. евро.

Собственият капитал на Банката вече е 242.951 млн. лв., формиран изцяло от базов собствен капитал от първи ред, от който акционерния капитал е 155.571 млн. лв.

Преизпълнението на капиталовите мерки бе постигнато най-вече благодарение на получената силна подкрепа от страна на основния акционер на Банката и усилената работа на целия екип за постигане на заложените финансови параметри.

Изграденият допълнителен капиталов буфер в размер на 52.8 млн. евро и водената през последните години умерено консервативна политика по отношение управлението на рисковете, са стабилна основа за растеж и развитие на институцията, и изпълнение на стратегическите й цели.

За повече информация: "Инвестбанк" АД, тел.: 02/ 81 86 112/192, e-mail: [email protected]