Експресбанк официално се вля в Банка ДСК

Към края на март сумарно двете банки бяха с 23.4 млрд. лв. активи, което е с 2 млрд. лв. повече от лидера Уникредит Булбанк

Още при финализирането на покупката главните изпълнителни директори на ДСК Виолина Маринова и OTP Bank Шандор Чани заявиха планове сливането да приключи до средата на 2020 г.
Още при финализирането на покупката главните изпълнителни директори на ДСК Виолина Маринова и OTP Bank Шандор Чани заявиха планове сливането да приключи до средата на 2020 г.    ©  Надежда Чипева
Още при финализирането на покупката главните изпълнителни директори на ДСК Виолина Маринова и OTP Bank Шандор Чани заявиха планове сливането да приключи до средата на 2020 г.
Още при финализирането на покупката главните изпълнителни директори на ДСК Виолина Маринова и OTP Bank Шандор Чани заявиха планове сливането да приключи до средата на 2020 г.    ©  Надежда Чипева

Дългият процес по интегрирането на ДСК и закупената от нея в началото на 2019 г. Сосиете женерал Експресбанк приключи. Макар двете институции още от миналата година да функционираха оперативно свързано, след всички процедури и вписване в Търговския регистър вече и юридически те са едно.

В резултат на българския пазар остават да работят 18 банки и 5 клона на чужди институции. Другото следствие е, че може да има нов лидер след вливането на седмата по активи Експресбанк във втората ДСК. Сумарно двете към края на март имат 23.4 млрд. лв. активи. Така, дори и след като като при сливането счетоводно се изчистят дублиращи се активи (в баланса на ДСК влизаше и собствеността на купената за около 600 млн. евро Експресбанк), вероятно новата обединена банка ще остане пред настоящия номер 1 - Уникредит Булбанк, която е с над 21 млрд. лв. активи.

По данни от ДСК след сливането тя вече обслужва над 2.5 млн. клиенти при под 7 млн. души население на България.

В очакваните срокове

Обединението на двете банки отне над година и девет месеца от сключването на сделката и над година и три месеца от финализирането й през януари 2019 г. Това обаче не беше неочаквано, като още при обявяването на придобиването от ДСК и банката майка - унгарската OTP Bank, обявиха, че очакват процесът да приключи до средата на 2020 г.

Една част от продължителната работа по финализирането е чисто формална. Например Експресбанк имаше и миноритарни акционери и сливането изискваше и защита на техните интереси. Те остават акционери в Банка ДСК, като тя вече не е еднолична собственост на OTP. По-голяма част от сливането обаче е напасване на системи, изчистване на дублиращи се функции, клонове и т.н. Предходните банкови консолидации приключваха в по-кратки срокове, но там ставаше въпрос за по-малки институции.

Конкуренцията за банковия връх

Финално в данните към средата на годината ще проличи кой и с каква преднина ще заеме позицията номер едно по активи. Към момента обаче е сигурно, че след интеграцията ДСК заема по-ключово място не само на българския пазар, но и в структурата на OTP.

Извън домашния пазар на унгарската група тя е най-важното звено с 18% от активите и от служителите. А към края на 2019 г. според отчетите на OTP българското поделение е с 440 клона и офиса - по-голяма мрежа, отколкото има в Унгария.

ДСК като наследник на някогашната Държавна спестовна каса е традиционен лидер в банкирането на дребно. Сумарно с придобитите портфейли на Експресбанк тя вече ще има отпуснати жилищни и потребителски кредити за около 7.8 млрд. лв., или 31.4% пазарен дял към март 2020 г. Придобиването на Експресбанк ще я изкачи и до второ място в корпоративното кредитиране, където с портфейл от 4.9 млрд. лв. ще измести ПИБ.

За първото тримесечие на 2020 г. ДСК отчита 108.8 млн. лв. печалба, която обаче е подпомогната от нетипични за банката 70 млн. лв. приходи от дивиденти. Той идва основно от дъщерната "Пенсионно-осигурителна компания ДСК-Родина", която разпределя сумарно 50 млн. лв. печалбата си за текущата година (10.6 млн. лв.) и неразпределени от минали години (39.4 млн. лв.). Финансовият резултат на Експресбанк за периода януари-март е 32 млн. лв.