Как да подсигурим финансовото си бъдеще в несигурни времена с подкрепата на ДЗИ

Програма "ЕвроБъдеще" е съобразена с личните доходи и предоставя възможност за инвестиция във фондове от отворен тип

Как да подсигурим финансовото си бъдеще в несигурни времена с подкрепата на ДЗИ
Как да подсигурим финансовото си бъдеще в несигурни времена с подкрепата на ДЗИ

Едно от нещата, които осъзнахме през последните месеци, е, че бъдещето е несигурно и се налага да предприемаме мерки отрано, за да си подсигурим допълнителни доходи - или, както казваме, "бели пари за черни дни". Финансовите ни възможности след пенсионна възраст намаляват значително, разходите за образованието на децата растат, а всеки иска да е в състояние в бъдеще да си позволи повече удобства и по-спокоен живот.

При всички положения не е лесно да се заделят големи суми, но гъвкавите инвестиционно-застрахователни програми ни позволяват чрез регулярното влагане на малки суми да постигнем допълнителен финансов ресурс за повече сигурност. Такава е програмата "ЕвроБъдеще" на ДЗИ, която предлага всички преимущества на застраховка "Живот". Тя е изцяло съобразена с личните доходи на ползвателя, предоставя възможност за инвестиция във фондове от отворен тип, част от семейството на SIVEK - едни oт най-успешно и стабилно представящите се фондове на KBC Asset Management. Основната цел е постигането на възможно най-висока възвращаемост чрез инвестиране в различни класове активи като акции и облигации.

Част от предимствата на "ЕвроБъдеще" са преразпределянето на инвестицията между предлаганите фондове, както и тегленето на авансова сума след втората година или забавянето на до шест поредни вноски без прекратяване - веднъж за целия период на полицата. Лоялните клиенти имат възможност за допълнителна премия и специален бонус след петата година. Според експертите е препоръчително да вложите парите си в програмата за период от поне 10 години. Те така минават през т.нар. "цикъл" и се генерира по-висока доходност. Разбира се, ДЗИ предлага и решения за клиентите, които имат по-краткосрочен инвестиционен хоризонт.

Както и при стандартната застраховка "Живот", така и с "ЕвроБъдеще" на ДЗИ, потребителите имат възможност за добавяне на допълнителни застрахователни покрития като злополука, временна неработоспособност или особено тежки заболявания. В случай на несъстоятелност на застрахователя сумите и обезщетенията са гарантирани до размер от 196 000 лева за всеки потребител съгласно чл. 565 на Кодекса за застраховането.

Още от Капитал