ЕЦБ ще поеме под директен надзор пет български банки, но не и ПИБ

Освен за топ три по активи в страната Франкфурт ще е отговорен още за Пощенска банка и Райфайзенбанк

От 1 октомври ЕЦБ ще поеме директен надзор над пет български банки. Това са Уникредит Булбанк, ДСК, ОББ, Пощенска банка и Райфайзенбанк, които по преценка на Франкфурт са значими. В списъка липсва Първа инвестиционна банка, чието капитализиране беше последната пречка пред влизането на България в ERM II и беше приключено дни преди решението с помощта на държавната ББР.

Промяната в надзора е една от най-съществените промени покрай сключването на т.нар. тясно сътрудничество между БНБ и ЕЦБ, което по същество е влизане в банковия съюз за страните извън еврозоната. На 10 юли България и Хърватия станаха първите страни, предприели такава стъпка, като паралелно с нея валутите им бяха приети в ERM II. Това е валутният механизъм, където левът трябва да престои поне две години без напрежение върху курса, за да може страната да приеме еврото.

3 + 2

По принцип ЕЦБ е длъжна като минимум да поеме надзора над топ 3 банки по активи във всяка страна, така че Уникредит Булбанк, ДСК и ОББ бяха сигурни, а голямата неяснота беше кои други ще влязат в списъка. Обяснението за избора на другите две - Пощенска банка и Райфайзенбанк, е, че те принадлежат към значими групи на европейско ниво, което също представлява ангажимент за ЕЦБ да ги надзирава.

Така реално ЕЦБ покрива минималните изисквания. Имаше известни очаквания, че Франкфурт ще поиска да следи отблизо и ПИБ, предвид че в нея беше открит най-съществен капиталов недостиг при прегледа на качеството на активите и стрес тестовете миналото лято. Аргумент за нейното включване е и това, че тя е пета по активи в страната - по-напред по този показател от Райфайзенбанк.

За европейския мащаб обаче нейните 5 млрд. евро активи не са по никакъв начин съществени и по принцип ЕЦБ избягва да поема повече институции от необходимото предвид собствения си ограничен капацитет. Отделно и при банките с местна собственост винаги има политически заряд, което също не е любима територия на европейския регулатор. В Хърватия също решението е аналогично - под пряко наблюдение отиват осем банки, всички от които част от големи чуждестранни групи.

За целите на директния надзор върху петте системни банки БНБ трябва да определи подкоординатори, както и свои представители в съвместните надзорни екипи за значимите институции.

Какво се променя от 1 октомври

Така след 20 дни в България вече ще действа по-различен режим на банков надзор, при който БНБ и ЕЦБ ще си съдействат не само при споменатите пет банки, но и при всички останали, които остават обект на директен надзор от БНБ. ЕЦБ отговаря и за общите процедури за всички поднадзорни лица.

"Наблюдението над по-малко значимите банки от страна на ЕЦБ ще включва контрол по прилагането на общите надзорни стандарти на Единния надзорен механизъм", уточняват от БНБ. Спрямо тях Франкфурт ще има и определени директни правомощия, свързани с процеса на издаване на лицензии и одобрения, издаването на общи препоръки, указания и инструкции, планиране и осъществяване на инспекции. Отделно ЕЦБ по всяко време може да поеме и директен надзор над всяка от по-малките банки, които прецени.

От БНБ съобщиха още, че за целите на надзора над по-малко значимите банки към Единния надзорен механизъм на ЕЦБ е създадена структура, в която Българската народна банка ще участва.

Подуправителят на централната банка Радослав Миленков, който ръководи управление "Банков надзор", ще бъде представителят на Българската народна банка в надзорния съвет на ЕЦБ. Там той ще има същите права и задължения като всички останали членове, включително право на глас. Докато страната не влезе в еврозоната, БНБ няма право на глас при решенията за отнемане на лицензи от ЕЦБ, но при несъгласие с такова решение, издадено спрямо нейно поднадзорно лице, има опция да напусне тясното сътрудничество.