ББР вече няма да има главен изпълнителен директор

Позицията беше създадена, след като Стоян Мавродиев оглави банката през 2017 г.

Изпълнителните директори на ББР (отляво на дясно) Живко Тодоров, Николай Димитров и Панайот Филипов ще са равни по ранг, като единствено може да се специализират по ресори.
Изпълнителните директори на ББР (отляво на дясно) Живко Тодоров, Николай Димитров и Панайот Филипов ще са равни по ранг, като единствено може да се специализират по ресори.    ©  Цветелина Белутова
Изпълнителните директори на ББР (отляво на дясно) Живко Тодоров, Николай Димитров и Панайот Филипов ще са равни по ранг, като единствено може да се специализират по ресори.
Изпълнителните директори на ББР (отляво на дясно) Живко Тодоров, Николай Димитров и Панайот Филипов ще са равни по ранг, като единствено може да се специализират по ресори.    ©  Цветелина Белутова

Държавната Българска банка за развитие (ББР) премахва функцията на главен изпълнителен директор от устава си. Това става ясно от протокол от общото събрание на акционерите на институциятаq проведено на 20 август. Така банката се връща към модела си на управление отпреди 2017 г., когато изпълнителните директори имаха равни правомощия, като разпределяха помежду си функции.

Позицията главен изпълнителен директор беше въведена в ББР с промени в устава в края на 2017 г. Тя бе заета от Стоян Мавродиев, който беше вкаран в борда на банката няколко месеца по-рано, и я заемаше до отстраняването му през април 2020 г.

Обратно към равенството

Според досега действащия устав на ББР главният изпълнителен директор се избира измежду останалите и той осъществява цялостното ръководство на банката. Освен това той трябва да е свръзката с надзорния съвет, пред който да представя редовни доклади за състоянието на банката и да уведомява незабавно за настъпили обстоятелства от съществено значение. Негов прерогатив беше още кадровата политика - възнагражденията, командировките и отпуските.

Сега всичко това отпада като единствено остават текстовете, че изпълнителните директори могат да си разпределят ресори. Опитът да се доведе пълен паритет между тримата на тази позиция - Живко Тодоров, Николай Димитров и Панайот Филипов, стига дотам, че поне засега между тях няма избран председател на управителния съвет, въпреки че и законът, и уставът предвиждат да има такъв. На протоколите от заседанията и тримата се подписват като членове.

Смяна на върха

Другата промяна, която беше анонсирана още през юли, е смяната на председателя на надзорния съвет на ББР. Тя се наложи, след като зам.-министърът на икономиката Лъчезар Борисов, който заемаше позицията, беше издигнат до министър. Новият човек начело на надзора е доскорошния председател на Българската агенция за инвестиции Стамен Янев.

Позицията е важна предвид порочната практика на ББР в последните години да отпуска големи заеми на близки до властта фирми. По устава на банката всеки заем за над 5% от собствения й капитал трябва да получи предварително разрешение от надзорния съвет.

ВАС отказа да разглежда увеличението на капитала на ПИБ

Върховните съдии оставиха без разглеждане искането на съпредседателя на "Зелено движение" Владислав Панев и бившия зам.-директор на АДФИ Албена Белянова за спиране на предварителното изпълнение на решението на Министерски съвет за участие на ББР в увеличението на капитала на Първа инвестиционна банка. Жалбата беше срещу правителственото решение от 12 юни, което даде зелена светлина държавната банка да капитализира частната и така да се покрие последната пречка пред влизането на България в ERM II и банковия съюз.

Тричленният състав на ВАС приема, че спорът не е подведомствен на административния съд, тъй като решенията на Министерски съвет нямат характер на административен акт. Определението на съда не е окончателно и подлежи на обжалване пред петчленен състав на ВАС.