Фондът на "Експат", базиран върху SOFIX, ще придобие този на "Алфа"

След вливането ще има само един инструмент, следващ основния индекс на БФБ, с около 8.5 млн. лв. нетна стойност на активите

   ©  Цветелина Белутова
   ©  Цветелина Белутова

Фондът на "Алфа SOFIX Индекс" предстои да се влее "Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF". Това става ясно от решение на Комисията за финансов надзор, с което се изисква допълнителна информация за планираното преобразуване. То може да стане факт едва след одобрение от регулатора по подаденото искане от управляващите дружества, организиращи двете пасивни инвестиционни схеми, които следват представянето на основния индекс на Българската фондова борса.

"Приемащият борсово търгуван фонд дава широки възможности чрез търговията на вторичен пазар за покупка и продажба на дялове на регулиран пазар с по-малки разходи за инвеститорите на дребно и по-голяма ликвидност за дялодържателите на преобразуващия се фонд", поясниха от "Алфа асет мениджмънт", което управлява "Алфа SOFIX Индекс".

Ще има само един

"Алфа SOFIX Индекс" е по-старият от двата фонда, като предлагането му започва още през 2006 г. Тогава той е под името "Алфа Индекс Топ 20" и е базиран на друг специално изчисляван пазарен индекс Dnevnik20. Управляващото дружество организиращо фонда е "Алфа асет мениджмънт", част от групата на "Алфа финанс холдинг", в която основен акционер е съиздателят на "Капитал" Иво Прокопиев.

"Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF" стартира десет години по-късно през 2016 г. като тогава хваща вълната на оживление на българския капиталов пазар и в един момент нетната стойност на активите му надхвърля 30 млн. лв. Впоследствие управляващото дружество "Експат Асет Мениджмънт" предлага и цяла палитра борсово търгувани фондове върху индекси от други държави в региона. В момента нетната стойност на активите на фона върху SOFIX на "Експат" e 8.1 млн. лв., докато на този на "Алфа" 0.38 млн. лв.

След евентуалното вливане, за което е нужно одобрение на КФН ще остане само един фонд, базиран върху SOFIX, което предвид размерите, ликвидността и инвеститорския интерес към българската борса е предостатъчно доколкото при управлението на пасивни фондове няма възможност за дискреция и привличане на клиенти с по-добро управление.

Плавно оттегляне

С тази сделка "Алфа финанс холдинг", която на времето беше един от големите борсови играчи, прави още една крачка към напускането на капиталовия пазар в България. "Причината за оттеглянето е липсата на политика за развитието му, което води до невъзможност за създаване на устойчиви бизнес модели", коментират от компанията, като затвърждават намерението си да продължават активно да развиват финансов и инвестиционен бизнес.