Пътна карта за бъдещето на България и за цялото човечество

Лиляна Павлова, вицепрезидент на Европейската инвестиционна банка

Пътна карта за бъдещето на България и за цялото човечество
Пътна карта за бъдещето на България и за цялото човечество
Бюлетин: Моят Капитал Моят Капитал

Най-важното от света на личните финанси, пазарите и управлението на спестяванията.

България вече е засегната от изменението на климата - изключително неблагоприятни метеорологични условия, наводнения и периоди на суша. За това няма лесно решение, но има начин за постигане на безопасност. Позволете да ви представя нашата пътната карта.

Групата на Европейската инвестиционна банка има нов план, чрез който България и Европа да тръгнат по правилния път. Наричаме го "Пътна карта на климатичната банка" и тя бе приета с единодушие през ноември от нашия съвет на директорите, в който са представени всички 27 държави - членки на ЕС. Това е нашият принос към финансовия компонент в усилието за успешно изпълнение на европейския Зелен пакт.

Вярвам, че ако се придържаме към нашата пътна карта, можем заедно да превърнем Европа в първия въглеродно неутрален континент до 2050 г. Трябва обаче да се променяме бързо и се налага да променим посоката в доста различни сектори на икономиката.

България е осъзнала тази потребност от промяна. България вече е дала своя значителен принос в усилията на Европа в областта на климата, като намали емисиите от въглероден диоксид с 43.2% през 2018 г. спрямо нивата от 1990 г., което представлява много над средното за Европа от 25.2%. Целта на страната е до 2030 г. 27% от енергийното потребление да се осигурява от възобновяеми източници, сравнено с 21% през тази година. В електроенергийния сектор България си е поставила за цел 30% от потреблението на енергия да е от възобновяеми източници до 2030 г.

Благодарение на нашата Пътна карта ние вървим към целта заедно с България. Вече работим с българските власти по линия на интегрирания национален план за енергетика и климат, за да уточним инфраструктурните, консултантските и финансовите потребности, включително и подготовката на серия от допустими за финансиране проекти. През ноември организирахме семинар за финансиране в сектор енергетика и прехода към зелена икономика съвместно с Министерството на енергетиката, за да обсъдим конкретните потребности на страната като енергийна ефективност, енергия от възобновяеми източници и иновации. Готови сме да подкрепим проекти за възобновяема енергия в България.

Разбира се, ще има и нови инвестиции - Пътната карта е нашият план, но ние всички се отправяме заедно на това пътешествие.

Пътната карта предвижда огромни промени в периода 2021 - 2025 г. в начина на финансиране на проекти, оценката на риска, подкрепата за иновации и подкрепата за регионите, които сега разчитат на изкопаеми горива, така че да осъществят прехода по-лесно. Пътната карта разяснява трудния избор, който ще направим - например да преустановим финансирането на проекти за изкопаеми горива и да влагаме много повече средства и ресурси във възобновяема енергия и иновативни технологии.

В световен мащаб ще са необходими трилиони евро под формата на инвестиции от частния и от публичния сектор, за да спрем изменението на климата. Новият път може да се окаже по-рискован и по-скъп в краткосрочен план, но ако продължаваме "постарому", човечеството ще заплати много по-скъпа цена в дългосрочен план.

Пътната карта е сигнал, че Европейската инвестиционна банка и Европейският съюз разбират неотложността на кризата с климата. Тя представлява нашият ангажимент като климатичната банка на ЕС - да приведем цялата наша дейност в съответствие с Парижкото споразумение. Ще придадем особено значение на усилията в областта на климата, като целта ни е да подкрепим инвестиции за един трилион евро в областта на климата и околната среда през идното десетилетие. Намерението ни е да увеличим средствата за действия в областта на климата и устойчивостта на околната среда най-малко до 50% до 2025 г. спрямо 30% днес.

Пътната карта съдържа и значим социален елемент. Поемаме ангажимент да подпомогнем страните, чиито икономики може да бъдат засегнати от преодоляване на зависимостта от енергоемки отрасли като въгледобив и стоманодобив. Ще вложим повече средства в "справедлив преход", който предлага обучение, работни места, консултантска подкрепа на хора, чийто поминък трябва да се промени, когато се отдалечим от определени сектори и те останат в миналото. Тъй като нашата дейност е основополагаща за Механизма за справедлив преход на ЕС, през 2021 г. Европейската инвестиционна банка ще подготви подробен План за справедлив преход.

Междувременно нашите проекти вече подпомагат този преход. Такъв пример е оказаната подкрепа за КЦМ, който преработва метали и се намира в миннодобивен район близо до Пловдив. През 2019 г. банката на ЕС подписа заем за 65 млн. евро за КЦМ с цел модернизация на производствените процеси и увеличаване усвояването на цинк и олово от рециклирани материали като акумулатори, прах от пещи и окиси. Това е подкрепа за справедлив преход, но и финансиране на иновативна компания, която е единствен доставчик на олово и цинк в Централна и Югоизточна Европа.

През следващите пет години групата на ЕИБ ще направи огромен скок в ангажимента да посвети всички свои усилия за опазване на бъдещето на човечеството. Заставаме до България и знаем, че България е с нас в един обединен, световен фронт за справяне с общото предизвикателство пред оцеляването.