Вторият живот на JEREMIE

Нов гаранционен инструмент на ЕИФ помага с 800 млн. евро на българските банки да финансират засегнати от пандемията компании

Фирмите могат да получат до 3 млн. евро за срок до 5 години
Фирмите могат да получат до 3 млн. евро за срок до 5 години    ©  Shutterstock
Фирмите могат да получат до 3 млн. евро за срок до 5 години
Фирмите могат да получат до 3 млн. евро за срок до 5 години    ©  Shutterstock

Ако се погледне най-общо и теоретично, бизнесът има прост механизъм - произвеждаш стока или предоставяш услуга, в замяна на което получаваш пари, с които покриваш разходите си, прибираш печалбата и можеш отново да "завъртиш" цикъла. На практика обаче в извънредни кризисни условия като настоящите много фирми са с ограничена дейност (или дори напълно спряла или забранена) и съответно не генерират нужните приходи, но продължават да се нуждаят от текущи средства, с които да плащат заплати, сметки и т.н.

Намирането на оборотно финансиране в този момент е предизвикателно - логично финансовите институции гледат също толкова тревожно ударените от пандемията сектори и внимателно преценяват коя компания ще може да се върне към нормалност и да изплати дълговете си. Точно това предизвикателство пред фирмите адресира и новият гаранционен инструмент на Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ), чрез който се цели до засегнатия от кризата български бизнес да достигнат 800 млн. евро финансиране. За разлика от частните компании институцията разполага със средства - в конкретния случай те по съвпадение са именно "превъртени" през бизнеса. Внушителната сума не е нова, а приходи от инициативата JEREMIE, по която досега в България около 10 хил. компании са получили заеми и дялови инвестиции за общо близо 900 млн. евро, а върнатите главници и лихви се реинвестират в новите инструменти.

Те са предназначени за малки и средни предприятия и малки компании със средна капитализация (mid-cap), които в резултат от COVID кризата са изправени пред прекъсвания на дейността си или на продажбите си и следователно изпитват ликвидни проблеми. За да се справят с тези ликвидни шокове, те ще могат да получат достъп до оборотен капитал при облекчени изисквания за обезпечения и/или намалени лихви.

Вече се отпускат

Отпускането на финансирането реално тече още от миналата година, а от началото на тази активно вече кредитират и шестте участващи в инициативата банки - Прокредит банк (България), Обединена българска банка, Пощенска банка, Уникредит Булбанк, Райфайзенбанк и Банка ДСК. От Прокредит банк например посочват, че до края на 2020 г. вече са сключили 211 договора за общо над 33.3 милиона евро, а за тази година прогнозират удвояване на резултатите и поне 75 млн. евро предоставено финансиране по инструмента. От ОББ в момента работят по сделки за над 25 млн. евро и вече са одобрили такива за близо 8 млн. евро, а до март 2023 г. ще насочат към бизнеса до 170 млн. евро. От ДСК съобщават, че засега имат 10 сключени сделки, без да уточняват общата им стойност, и допълват, че чрез тях ще бъде разпределено над 12% от очакваното финансиране по инструмента - т.е. над 96 млн. евро. А от Уникредит Булбанк отчитат интерес от над 25 компании, чиито заявки предстои да бъдат разгледани, като очакват до края на 2023 г. да финансират над 1500 дружества с до 100 млн. евро. Не по-малко от 75 млн. евро пък ще е общият размер на финансираните трансакции по JEREMIE, който предвиждат от Пощенска банка до началото на 2024 г.

От ЕИФ очакват банките да успеят да отпуснат договорения портфейл от 800 млн. евро в рамките на 2-3 години, като средствата могат да бъдат и револвирани. А прогнозите са, че по инструмента ще бъдат подкрепени около 6000 малки бизнеси, които ще могат да получат до 3 млн. евро за покриване на текущи ликвидни нужди и справяне с въздействието на причинената от пандемията криза.

Различни възможности

Финансирането може да е под формата на стандартни оборотни кредити, банкови гаранции и акредитиви, т.нар. многоцелеви линии за оборотно финансиране, а за първи път по инструментите на ЕИФ в България с гаранция може да се покриват и факторинг услуги. "В настоящата ситуация, в която малкият бизнес страда от прекъснати вериги на доставки, някои от другите кредитни продукти извън стандартните оборотни линии могат да са по-подходящи за осигуряването на оборотен капитал", обяснява Христо Стоянов, представител за България на ЕИФ.

Самите банки също посочват, че предлагат различни възможности за структуриране на финансирането по инструмента - под формата на оборотни заеми, включително овърдрафти, както и банкови гаранции, акредитиви и многоцелеви линии. Интерес има и към новата възможност, предоставена от ЕИФ за покриване на факторинг транзакции - такъв продукт с гаранция от фонда вече се предлага от "ОББ Факторинг", а от ДСК и Уникредит Булбанк предвиждат да направят това в бъдеще. Все пак обаче за бързото алокиране на средствата към нуждаещите се фирми ключово е именно това, че се стъпва на вече изградени отношения и продукти. За сравнение по сходната, но структурирана със свои особености, антикризисна гаранционна програма на ББР за вече близо девет месеца от предвидените 500 млн. лв. са одобрени 158 млн. лв. на 1200 компании, а срокът за кандидатстване беше удължен до юни тази година.

Средствата от ЕИФ се отпускат за срок до 5 години при облекчени условия и изисквания за обезпечения. Така например от ОББ уточняват, че по включените в програмата сделки банката изисква обезпеченост до 50% от размера на кредита по дисконтирана стойност. "Дисконтирането е процесът по определяне на настоящата стойност на дадено плащане, което трябва да получим в бъдеще. Настоящата стойност се изчислява като от бъдещата стойност се извади лихвата. По-високият дисконтов процент отразява по-голям риск", обясняват от финансовата институция. При Пощенска банка облекчените изисквания за обезпеченост са за до 20% от размера на кредита по дисконтирана стойност, а благодарение на гаранцията от ЕИФ клиентите ползват и преференциални ценови условия. Преференциални са лихвените условия и в ДСК.

Гаранцията на фонда е безплатна за банките и покрива до 80% от загубите им по всяка отделна експозиция, а на ниво портфейл таванът е 25% от загубите.