БНБ задължава банките да не раздават дивиденти и през тази година

По предварителни данни секторът приключва 2020 г. с над 50% спад на печалбата до 789 млн. лв. печалба

Управляваната от Димитър Радев БНБ сигнализира още в края на 2020 г., че ще задължи банките отново да капитализират печалбата.
Управляваната от Димитър Радев БНБ сигнализира още в края на 2020 г., че ще задължи банките отново да капитализират печалбата.    ©  Надежда Чипева
Управляваната от Димитър Радев БНБ сигнализира още в края на 2020 г., че ще задължи банките отново да капитализират печалбата.
Управляваната от Димитър Радев БНБ сигнализира още в края на 2020 г., че ще задължи банките отново да капитализират печалбата.    ©  Надежда Чипева

Българските банки за втора поредна година няма да могат да раздават дивидент и ще запазят цялата реализирана печалба през 2020 г. в капитала си. Това става ясно от съобщение на сайта на БНБ за взето днес решение от управителния й съвет, което е мотивирано с "продължаващата несигурност и предизвикателствата, свързани с икономическите ефекти от разпространението на COVID-19 и наложените ограничителни мерки".

Тази мярка беше очаквана, като от централната банка сигнализираха за нея още в края на миналата година. Освен това тя запазва и другите си въведени още в началото на пандемията мерки за съхраняване на ликвидността и капитала в банковата система.

Печалба наполовина

Според съобщението на БНБ агрегираният финансов резултат на банковата система за 2020 г. е 789 млн. лв. Изрично обаче е отбелязано, че той е базиран на предадени отчети до 26 януари и числото може да претърпи промени. Детайлните финансови отчети банка по банка би трябвало да бъдат публикувани от БНБ в края на последния работен ден на януари, който е утре.

Ако все пак приемем това число за меродавно, то означава че през декември банковата система е инкасирала загуба, тъй като към ноември печалбата беше 866 млн. лв. Това не е необичайно - в края на годината често има по-големи флуктуации покрай разчистване на балансите и начисляване на провизии. Освен това този резултат би означавал свиване на печалбата на годишна база с почти 53%.

Буфер срещу загуби

Според изчисленията на БНБ продължаването на мярката би увеличило с 1.23 процентни пункта адекватността на базовия собствен капитал от първи ред (CET 1) на банковата система до 23.1%. През 2020 г. в сектора не се отчиташе ръст на лошите кредити, но това беше ефект на изкуствено задържане заради мораториума по вноските. След изтичането му се очаква част от клиентите да останат в невъзможност да обслужват заемите си и да се наложи да бъдат предоговаряни или обявени за необслужвани. Това ще наложи начисляване на обезценки по тях, които подяждат капитала и така задържането на печалбата помага при нужда да могат да се поемат загуби без да се застраши стабилността на банката.

"Положителният капиталов ефект от капитализирането на печалбата на банките превантивно намалява чувствителността им към реализирането на кредитен риск, поддържа стабилността на банковата система и създава условия банките да продължат да изпълняват функцията на финансово посредничество чрез предоставянето на кредити за икономиката и домакинствата", пише още в съобщението на БНБ.