Райфайзенбанк ще отпусне още 85 млн. евро кредити за фирми с облекчени условия

Средствата са по нов европейски механизъм и дават възможност за по-ниски обезпечения по заемите чрез гаранция от ЕИФ

Главният изпълнителен директор на Райфайзенбанк (България) Оливър Рьогл
Главният изпълнителен директор на Райфайзенбанк (България) Оливър Рьогл    ©  Надежда Чипева
Главният изпълнителен директор на Райфайзенбанк (България) Оливър Рьогл
Главният изпълнителен директор на Райфайзенбанк (България) Оливър Рьогл    ©  Надежда Чипева

Райфайзенбанк (България) ще финансира малки, средни и малко по-големи компании (с до 500 служители) с нови 85 млн. евро при облекчени условия. Средствата ще се отпускат с гаранция от Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) по линия на механизма "Европейски гаранционен фонд" (ЕГФ).

Подписаното между Райфайзенбанк и ЕИФ гаранционно споразумение е първото подобно за страната. По него в рамките на тази година банката ще кредитира местния бизнес с 85 млн. евро, като за всеки заем ще бъде предоставена 70% гаранция от ЕИФ - т.е. при невъзможност на кредитополучателя да изплати задълженията си, фондът покрива 70% от загубите за банката. Този тип гаранции намаляват рисковете за финансовите институции и им позволяват да приложат по-облекчени изисквания за обезпечение към фирмите, които кредитират, в сравнение с обичайно изискваните.

Параметрите

По новото гаранционно споразумение компаниите ще могат да получат до 7.5 млн. евро, като няма минимална сума на финансирането. Средствата ще бъдат предоставяни под формата на инвестиционни или оборотни кредити със срокове на погасяване от три месеца до 10 години, в зависимост от конкретния продукт. На въпрос има ли гратисни периоди, какви са лихвените условия и изискванията за обезпечение от банката посочват, че при кредитирането на фирми подходът е индивидуален. Срокът за кандидатстване за финансиране по програмата е до 31 декември 2021 г.

Новият механизъм

"Европейският гаранционен фонд" е нов гаранционен механизъм, създаден от страните членки на ЕС през 2020 г. в отговор на кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19. Общият му размер е 25 млрд. евро, набрани чрез пропорционални вноски от страните членки спрямо участието им в капитала на Европейската инвестиционна банка, част от чиято група е и ЕИФ. Целта е средствата да бъдат разпределени през 2021 г., като основната част от тях ще бъде предоставена под формата на гаранционни инструменти, насочени в подкрепа на засегнатия бизнес в ЕС, с основен фокус малките и средните предприятия. Около 20% от сумата ще бъде насочена към инструменти за пряко и непряко дялово финансиране, обясни в интервю за "Капитал" главният изпълнителен директор на ЕИФ Алан Годар.

Конкретно за България за 2021 г. ЕИФ предвижда инвестиции от около 250 млн. евро под формата на дялово финансиране и гаранционни инструменти по кредити. Част от средствата са от рециклиран ресурс по инициативата JEREMIE, по която досега в страната са финансирани около 10 хил. компании с общо близо 900 млн. евро, а върнатите главници и лихви се реинвестират в нови инструменти.