Синдиците на КТБ започват изплащане на още 250 млн. лв. към вложителите

Сумата е основно от постъпилите миналата година след съдебни спорове 125 млн. евро от БТК

От следващия вторник (30 март) синдиците на фалиралата КТБ започват да изплащат още 250 млн. лв. към кредиторите на банката. Сумата е включена в четвъртата поред частична сметка за разпределение на приетите вземания и представлява почти изцяло получените 125 млн. евро от БТК през май миналата година. Те бяха част от финансирането от контролираната от Цветан Василев банка за придобиване на мажоритарния пакет акции в телекома през 2012 г., като след затварянето на банката покрай спора за контрола над БТК имаше редица съдебни дела, блокиращи изплащането на сумата.

За кого ще отидат парите

Според публикуваната сметка в Търговския регистър сумата се разпределя между над 7000 вложители в КТБ, които имат неудовлетворени вземания. Това са предимно лица, които са имали по над 196 хил. лв. на влог в банката, тъй като тези с по-малки суми още в края на 2014 г. получиха средствата си от Фонда за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ). Извън тях обаче в списъка влизат и тези, които са били с привилегировани условия, както и такива, които са придобили вземания чрез цесии, а също и такива, които са се озовали отново като кредитори на КТБ след разваляне на сключени цесии.

Най-съществена част от сумата - 189 млн. лв., ще се насочи именно към ФГВБ, който след изплащането на гарантираните депозити за около 3.7 млрд. лв. се превърна в най-големия кредитор на КТБ. По-съществени суми имат да получават някои държавни и общински компании, които бяха сред големите вложители в банката при затварянето й. Например "Топлофикация София" ще може да получи 4.6 млн. лв, "Булгартрансгаз" - 3 млн. лв., "Летище София" - 1.47 млн. лв., ББР над 1 млрд. лв и др.

Самият списък е публикуван в Търговския регистър по партидата на КТБ. Както и при предишните сметки, изплащането на сумите се обслужва от Уникредит Булбанк. На сайта на КТБ има публикуван списък с клонове, където всеки кредитор може да получи разпределената му сума. Парите могат да се изтеглят, прехвърлят по сметка в Уникредит Булбанк или друга банка. "Таксите и комисионите за извършваните операции се дължат от лицата, получаващи средствата, и са съгласно тарифата за таксите и комисионите на УниКредит Булбанк", подчертават синдиците на КТБ. Срокът за това е пет години, след което сумите се погасяват по давност.

Вече над милиард

С това вече изплатените средства от КТБ ще надхвърлят 1 млрд. лв. Първата сметка от осребряването на имуществото беше изготвена през 2017 г. и беше за 570 млн. лв., от които 36 млн. лв. бяха заделени за спорни и съдебни казуси. Голяма част от сумата беше наличности, останали в банката при затварянето й. Сметката беше обжалвана от кредитори и като крайно изплащането по нея започна от май 2019 г., а до края на годината бяха изплатени 502.5 млн. лв.

Втората сметка беше изготвена през 2020 г. и беше за 430 млн. лв. и също включваше заделени 13.56 млн. лв. Тя се придвижи доста бързо и още есента на миналата година изплащането започна. А третата сметка беше за едва 5.67 млн. лв., които бяха разпределени единствено към Societe Generale.Тя беше сред обезпечените кредитори на КТБ, като вероятно сумата е била именно вследствие на реализирането на конкретно обезпечение.

С новата сметка вече предвидените за изплащане суми от масата на несъстоятелността ще достигнат около 1.250 млрд. лв., което прави около 20% от депозитите на банката при затварянето й - 5.3 млрд. лв. Реално достигналите до кредиторите суми вече ще са със сигурност над милиард лева, като само ФГВБ ще е получил общо 918.5 млн. лв.