ДаллБогг: Пенсия

Още от зората на прехода Тихомир Каменов е известен предимно с инвестициите си във фармацевтичния и здравния сектор. Неговата "ДаллБогг" също стартира през 2008 г. като здравен фонд, преди да се преориенира към автозастраховки и най-вече "Гражданска отговорност".

ДаллБогг: Пенсия

Стартът от нулата на новия десети лицензиран играч на вече разпределения осигурителен пазар няма да е лесен

Николай Стоянов, Десислава Николова
17098 прочитания

Още от зората на прехода Тихомир Каменов е известен предимно с инвестициите си във фармацевтичния и здравния сектор. Неговата "ДаллБогг" също стартира през 2008 г. като здравен фонд, преди да се преориенира към автозастраховки и най-вече "Гражданска отговорност".

© Валентина Петрова


Темата накратко
 • КФН разреши на десети играч да навлезе на пенсионния пазар в България.
 • Новакът в сектора е собственост на едноименния застраховател "ДаллБогг: Живот и здраве", контролиран от Тихомир Каменов, който е по-известен с фармацевтичния си бизнес.
 • Стартът от нулата, когато вече започва изплащането на пенсии, ще е труден, както и завземането на дял на вече разпределения пазар.

Азбучно правило в бизнеса е, че ако стъпиш пръв на някой пазар, имаш огромно предимство. Това важи с особена сила при българското пенсионно осигуряване. Последният играч, получил лиценз и започнал дейност през далечната 2008 г., е Пенсионноосигурителен институт. И 13 години по-късно той си остава джудже с около 1% от управляваните в сектора 18 млрд. лв. активи. А сумарно с другите две дружества, които не съществуват от самата зора на частните фондове, трите държат едва 5% дял.

Затова и новината, че сега все пак има издаден лиценз от Комисията за финансов надзор (КФН) и намерение на нов, десети, играч за навлизане, сама по себе си е любопитна. Пенсионната компания "ДаллБогг: Живот и здраве" ще е дъщерно дружество на едноименния застраховател, контролиран от Тихомир Каменов, който е по-известен с инвестициите си в здравния сектор. В застраховането той навлезе първоначално като здравен фонд, но след агресивна преориентация сега е номер 3 по премиен приход от "Гражданска отговорност". За разлика от силно ценово чувствителния пазар на автозастраховки обаче при пенсионното осигуряване бързо разместване на пластовете граничи с невъзможното.

Причините за това са комплексни, но най-вече се дължат на масовата незаинтересованост към допълнителното задължително пенсионно осигуряване. То пък е следствие от сравнително малките натрупвания по партидите на хората, а пък това се дължи на комбинация от сива икономика, занижени вноски спрямо оригиналния модел, относително високи такси и удръжки и чести политически атаки по темата. От новата компания не дават особено убедителна заявка с какъв бизнес план смятат да се наместят в тази сложна среда.

Десетият играч

Тихомир Каменов е юрист, но последните 30 години името му се свързва неизменно с фармацията. Първата му компания - търговецът на едро с лекарства "Търговска лига", е основана през 1991 г. Дълги години по време на прехода и преди приемането на България в ЕС тя е практически монополист в ексклузивното представителство на международните фармацевтични концерни на българския пазар, както и в доставките на лекарства за болничния пазар, като по време на управлението на НДСВ достига пазарни дялове от около 45%. По същото време групата стопанисва и верига аптеки - "Образцови аптеки".

В началото на 2000 г. групата изгражда фармацевтично производство с бранда "Чайкафарма", която има заводи във Варна и Пловдив и предстои да изгради производствена мощност и в София. След изграждането на заводите групата се оттегля от аптечния и дистрибуторския бизнес, като в момента търгува на едро предимно със собствените си лекарства и ограничен асортимент от останалите фармацевтични производители, но въпреки това "Търговска лига" има обороти около 100 млн. лв. годишно, което представлява около 7% пазарен дял в доставките на лекарства в България.

През последните близо 15 години групата започва да развива болничен бизнес под бранда Български кардиологичен институт. Първите болници са инвазивни кардиологии, в момента групата е собственик на седем болници - в Шумен, Ямбол, Варна, Велико Търново, Плевен и Бургас, като пет от тях са специализирани само в лечението на сърдечно-съдови заболявания. Две от тях, в Бургас и Плевен, са многопрофилни с акцент върху кардиохирургията, неврохирургията и онкологията и работят под марката "Сърце и мозък". Освен това групата притежава и 15 медицински центъра.

През 2008 г. групата създава застрахователната компания "ДаллБогг: Живот и Здраве", която първоначално се занимава само със здравни застраховки, но след това придобива лиценз и за общозастрахователно дружество. По принцип съчетаването на застраховане и осигуряване не е изненадващо и повечето големи играчи на българския пазар са част от такива групи. "Доверие" е собственост на Vienna Insurance Group, която в България контролира и "Булстрад". "Алианц" също е част от финансов холдинг, който включва застраховател и банка, а белгийската KBC (която в България контролира ОББ и ДЗИ) наскоро придоби NN. От големите само "ДСК-Родина" е без застраховане в групата, но контролирано от банка.

От фондовете с местни собственици също всички са формално или неформално свързани със застрахователи - "ЦКБ-Сила", дъщерно на "Химимпорт", под чиято шапка е и "Армеец". "Съгласие" е индиректно свързана със същата група макар и формално да е част от паралелна финансова структура, в която също има и едноименен застраховател. "Бъдеще" се свързва с "Еврохолд България" и притежавания от него "Евроинс". "Топлина" се контролира официално от Христо Ковачки, който е мажоритарен собственик и на ОЗК, а Пенсионноосигурителен институт е свързано със собствениците на "Лев инс".

Един добре разпределен пазар

Десет пенсионни компании може и да не звучи впечатляващо много и секторът често е обвиняван, че няма достатъчно конкуренция, а събираните такси са високи - основно на законовия таван. Всъщност за много повече играчи трудно би се намерило място, тъй като достигането на критична маса клиенти е ключово за минимализиране на рисковете и постигане на ефективност. Изпълнителният директор на "ДаллБогг" Бисер Иванов смята, че всяка допълнителна конкуренция е предпоставка за повишаване качеството на услугите и удовлетворението на клиентите: "Не сме обременени с негативната доходност от световната криза през 2008 г. и ще се стремим към осигуряването на по-висока доходност на нашите пенсионно осигурени лица. Като новолицензирано дружество едно от нашите предимства е, че няма да губим време в привеждане на дейността си в съответствие с новите изисквания на Кодекса за социално осигуряване. Така ще можем да съсредоточим усилията си към набирането на осигурени лица. Ние сме надеждни, атрактивни, активни и умни", коментира Иванов пред "Капитал".

Именно привличането на клиенти обаче е неясната част. В задължителните универсални пенсионни фондове се осигуряват всички родени след 1959 г., които сами не са се отказали от частната втора пенсия и са заложили изцяло и само на НОИ. Това са 3.86 млн. осигурени души към момента и десетки хиляди нови постъпващи на пазара на труда всяка година. Проблемът е, че при ниската заинтересованост и финансова култура (много хора дори не знаят в кой фонд са осигурени) привличането на клиенти е трудно. А повечето младежи при започване на първа работа не избират фонд - през 2020 г. едва 6% от тях са направили това. Всички останали се разпределят служебно от НАП, като в кой фонд колко ще отидат зависи от реализираната годишна доходност, начислени такси и брой приети индивидуални заявления през предходното тримесечие.

Така че поне в началото за новосъздадена компания би било трудно да привлича много клиенти по тази линия. А заявката на "ДаллБогг" да залага на "образователни и разяснителни кампании, насочени към лица, на които им предстои включване на пазара на труда" звучи по-скоро като лозунг, отколкото като работещо решение.

Закъснели за партито

Да си част от пенсионния пазар на пръв поглед изглежда доста атрактивно. Осигуряването за втора пенсия е задължително и по 5% от всяка заплата се насочват към някой от деветте настоящи фонда (има вариант и към НОИ, но засега избралите това са малко). Още на входа се удържа такса, а такива има и върху управляваните активи и резултатът за 2020 г. е 56 млн. лв. печалба за сектора.

Като се погледне в детайли обаче нещата не са толкова прости. Досега пенсионните фондове бяха във фаза на натрупване (само събираха вноски и инвестираха), но от тази година навлизат във фазата на изплащане (започват да се пенсионират жените, родени през 1960 г.). Стартирането на този етап от нулата определено изглежда предизвикателно и носи рискове.

Най-общо казано, един пенсионен фонд е стабилен при изплащането на пенсии, ако в него има достатъчен брой хора на различна възраст. Но например, ако към "ДаллБогг" се насочат много хора, на които трябва да плащат пожизнени пенсии, а нямат достатъчно работещи и правещи вноски клиенти, това би било проблем и би изисквало съществен ресурс. А обичайно по-голяма динамика между фондовете има при хората на възраст, близо до пенсиониране.

Вариант за "ДаллБогг" би било да се насочи предимно към младежи и тяхната заявка е такава. "Като компания с характер ние ще се стремим да привлечем активни хора с визия и отговорност към бъдещето си", заявява Иванов. Пенсионните фондове обаче по закон нямат право да връщат клиенти и да отсяват на база възраст.

Друг момент, който трябва да се следи с повишено внимание, са инвестициите. "Основната цел при инвестиране на средствата на фондовете с времеви хоризонт до 4 години е реалното нарастване на стойността на натрупаните средства по индивидуалните партиди и/или сметки на осигурените при нас, което ще постигнем чрез консервативна инвестиционна политика", гласи заявката от новата компания.

Постигането на атрактивна доходност при консервативни вложения обаче не е лесно, особено в сегашната среда на ниски лихви.

Като цяло в пенсионните компании, които са част от местна икономическа група, има тенденция голяма част от парите на осигурените да се влагат в компании, свързани със самата група. Това по принцип е забранено в Кодекса за социално осигуряване, но вратичките за заобикаляне са много, а регулаторът така и никога не е намирал воля да прекрати тази практика, която се прилага от години от четири от компаниите на пазара. Логично е да се предположи, че и при "ДаллБогг" би възникнало подобно изкушение, още повече че в групата на Тихомир Каменов е и една от най-големите по пазарна капитализация публични компании.

Полетът на "Чайката"

Последните борсови котировки на "Чайкафарма Висококачествените лекарства" оценяват компанията на внушителните 1.175 млрд. лв. Това я прави най-скъпата компания на основния пазар на Българската фондова борса. Има обаче сериозни основания тази макар и пазарна оценка да се постави под сериозен въпрос.

На първо място, тя изглежда напълно несвързана с резултатите на фармацевтичното дружество. Според консолидирания отчет на "Чайкафарма" за 2020 г. активите й са малко над 117 млн. лв., приходите са 40.9 млн. лв., а печалбата - едва 604 хил. лв. При тези данни милиардната оценка произвежда космически съотношения, каквито не са характерни не само за генеричния фармацевтичен сектор, но дори и за най-технологичните компании. Изглежда, инвеститорите са склонни да платят за акциите на "Чайкафарма" близо 10 пъти повече, отколкото са активите й по баланс. Един от най-следените борсови коефициенти - цена към печалба (PE), гони 2000 пъти при обичайни нива в сектора около 40-50, и то за гиганти, инвестиращи в изследвания и оригинални лекарства Ако се гледа на база отчетената за първо тримесечие на 2021 г. 3 млн. лв. печалба, за 12 месеца назад PE пак би било над 700.

Извън това е любопитно и че в компанията от излизането й на борсата неизменно акционер с над 95.5% е Тихомир Каменов, близо 4% се държат от дългогодишния му бизнес партньор проф. Тони Веков. Така тази пазарна оценка се формира от търговията с едва около 0.5% от компанията, а отделно в последно време и застрахователят "ДаллБогг" увеличава дела си и по последните акционерни книги има над 0.3%, така че търгуемият дял извън основните действащи лица е още по-малък. Все пак е интересно и че броят на физическите лица акционери в последните години расте и от около 60-70 през 2017-2018 г. в началото на 2021 г. са около 240 души.

Ако например се погледне в пъти по-голямата като обороти и активи "Софарма", където има и много повече институционални инвеститори, пазарната капитализация е 470 млн. лв. А коефициентът PE е под 20. За разлика от нея графиката на акциите на "Чайкафарма" не изглежда да реагира на каквито и да е кризи и от излизането й на борсата котировките плавно и методично растат в почти права линия.

Темата накратко
 • КФН разреши на десети играч да навлезе на пенсионния пазар в България.
 • Новакът в сектора е собственост на едноименния застраховател "ДаллБогг: Живот и здраве", контролиран от Тихомир Каменов, който е по-известен с фармацевтичния си бизнес.
 • Стартът от нулата, когато вече започва изплащането на пенсии, ще е труден, както и завземането на дял на вече разпределения пазар.

Азбучно правило в бизнеса е, че ако стъпиш пръв на някой пазар, имаш огромно предимство. Това важи с особена сила при българското пенсионно осигуряване. Последният играч, получил лиценз и започнал дейност през далечната 2008 г., е Пенсионноосигурителен институт. И 13 години по-късно той си остава джудже с около 1% от управляваните в сектора 18 млрд. лв. активи. А сумарно с другите две дружества, които не съществуват от самата зора на частните фондове, трите държат едва 5% дял.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.

Влезте в профила си

Всеки потребител може да чете до 5 статии месечно без да има абонамент за Капитал.

Вижте абонаментните планове
Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


2 коментара
 • 1
  uprsport avatar :-|
  Uprsport

  Разказано по малко по-различен начин:
  Болницата в Ямбол е построена като е усвоена част от тротоара на булеварда, на който се намира (добре, че не са взели и от платното за автомобили). Тази кардиологични болници се прочуха със скъпозаплащаните импланти, които понякога уж слагат.
  Цитат:
  "Един от най-следените борсови коефициенти - цена към печалба (PE), гони 2000 пъти при обичайни нива в сектора около 40-50, и то за гиганти, инвестиращи в изследвания и оригинални лекарства Ако се гледа на база отчетената за първо тримесечие на 2021 г. 3 млн. лв. печалба, за 12 месеца назад PE пак би било над 700."
  Когато говорим за обичайни нива е по-разумно да посочим 20 -30 (една друга компания търгувана на БФБ, генерираща печалба в размер на милиони и редовно изплащаща дивидент на акционерите е с коефициент цена/печалба 18,39 от 11.06. 2021г.). При 50 вече говорим за балонизиране, а при 2000 вече балона трябва да се е спукал. На БФБ има и други подобни дружества с големи коефициенти, но няма санкции от КФН.
  Привличането на клиенти, 95 % от които са без финансова грамотност, явно ще стане по агресивен начин, наложен на българския пенсионен пазар в последните години (подобно на банковите клиенти на една голяма унгарска група или на една българска, където ако не стане със съгласие става със сила. Тук може би агресивния начин ще бъде приложен както към набирането на пациенти за споменатите в материала болници.
  Придобиването на НН от белгийската КБС в началото на годината все още не е завършило физически, т.е не е прехвърлен пенсионния портфейл към новите собственици, което според мен след като завърши ще окаже влияние в разпределението на пазарните дялове на пенсионните фондове, но в средносрочен план, тъй като КБС освен ДЗИ притежава в България една голяма банка, с клиенти от почти всички сектори.
  КФН отдавна е политизирана и често се случва да си затваря очите за нередности на пазарите, които би трябвало да контролира и регулира, в зависимост от близостта на собствениците с управляващата политическа разбойническа група ( може би като с КТБ или с Компанията на пилето).
  Не препоръчвам на база написаното по-горе от мен да се вземат каквито и да е инвестиционни решения.

 • 2
  hdj27318443 avatar :-|

  При тия доходности и най-вече такси, как да имам интерес към пенсионните ни фондове? Набиваш директно в индексен фонд и си свиркаш.


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал