Новите директори на ББР са сменили оценителя на фалиралия "Спарки Елтос"

Ловешкият завод беше обявен в несъстоятелност в средата на май, като дължи на държавната банка над 90 млн. лв.

Заводът в Ловеч преди произвеждаше електроинструменти
Заводът в Ловеч преди произвеждаше електроинструменти    ©  Юлия Лазарова
Заводът в Ловеч преди произвеждаше електроинструменти
Заводът в Ловеч преди произвеждаше електроинструменти    ©  Юлия Лазарова

Новото ръководство на Българската банка за развитие (ББР), която е най-големият кредитор на "Спарки Елтос", е сменило оценителя на ловешкия завод, който преди два месеца беше обявен в несъстоятелност. На събрание на кредиторите на 28 юли е било решено останалото имущество от масата на несъстоятелността да бъде оценено от "Ем Би Ел кепитъл адвайзърс", срещу което компанията ще получи 18 хил. лв. с ДДС. Групата MBL на Асен Лисев e утвърден консултант в сектора на недвижимите имоти.

Основният кредитор

Предложението за свикване на събрание на кредиторите на "Спарки Елтос" е направено от Владимир Георгиев и Цанко Арабаджиев в средата на юли, малко след като двамата влязоха в управлението на държавната банка. Това стана като част от промените, които служебният икономически министър Кирил Петков предприе в ББР. На събранието решението за смяна на оценителя е взето с гласовете на кредиторите, притежаващи 84% от приетите вземания, т.е. от самата банка. Няма информация защо се прави смяната, но тя вероятно е свързана с възможностите за осребряване на имуществото на ловешкия завод, който дължи над 90 млн. лв. на ББР по различни кредити.

"Спарки Елтос" беше обявена в несъстоятелност в средата на май 2021 г., след като преди година компанията влезе в процедура по фалит заради неплатежоспособност. Самото дело беше образувано по молба на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" заради неизплатени заплати на работниците. За начална дата на неплатежоспособността беше определен 31 декември 2018 г.

Оценителите

Новият оценител "Ем Би Ел кепитъл адвайзърс" е регистриран като компания съвсем наскоро - в началото на март 2021 г., а предметът на дейност са консултации с сферата на сливанията и придобиванията. Партньори в нея обаче са познати лица - Асен Лисев, който е собственик на брокерската и консултантска компания Ем Би Ел, и Владислав Христов от "Браво кепитъл адвайзърс". Двамата заедно участват в управлението на "Браво пропърти фонд".

Според документите в системата на Ловешкия окръжен съд досега оценки на отделни имоти, несвързани с производството, са правени от "Оценителска компания Поли консулт". Справка в Търговския регистър показва няколко дружества с подобно име, като вероятно става дума за "Поли консулт - Ловеч" на Николай Въцов.

Промяната вероятно показва желание за качествена оценка и търсене на реален купувач на активите на фалиралия ловешки завод.