ЕБВР ще вложи 30 млн. евро в миноритарен дял в "Евроинс иншурънс груп"

Средствата ще се насочат предимно към румънското поделение на застрахователния холдинг на "Еврохолд"

СРАДАТА НА АВТО ЮНИОН И ЕВРОХОЛД
СРАДАТА НА АВТО ЮНИОН И ЕВРОХОЛД    ©  Велко Ангелов
СРАДАТА НА АВТО ЮНИОН И ЕВРОХОЛД
СРАДАТА НА АВТО ЮНИОН И ЕВРОХОЛД    ©  Велко Ангелов

След като Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) подкрепи със заем "Еврохолд" да придобие българския бизнес на CEZ, сега институцията възнамерява допълнително да финансира и застрахователния бизнес на групата. Тя ще вложи до 30 млн. евро в увеличение на капитала на "Евроинс иншурънс груп" - застрахователния подхолдинг на публичната компания.

От съобщението на българската група става ясно още, че самата тя планира да вложи до 12 млн. евро в увеличението, а също и че набраните средства ще бъдат насочени приоритетно към румънското поделение на групата.

Смяна на партньора

По всичко личи че сделката ще означава и сбогуване с досегашния миноритарен инвеститор в ЕИГ. През 2008 г. Global Finance вложи 26 млн. евро в групата и придоби дял, като десет години по-късно през 2018 г. след серия трансформации той беше малко над 10%. Тогава фондът започна да излиза от инвестицията си поетапно и по последни данни има около 3%. Сега от поканата за общото събрание става ясно, че правото му за участие в увеличението на капитала е отпаднало.

Според поканата за общото събрание на застрахователния холдинг на 17 септември се предвижда малко над 19.2 млн. акции да бъдат обратно изкупени от самото ЕИГ и обезсилени, а същевременно капиталът да се увеличи с нови 50 млн. акции до 574.2 млн. акции.

От тях малко на 13 млн. трябва да придобие "Еврохолд", а малко под 37 млн. ще са за ЕБВР. Ако това съотношение е валидно и не е договорено нещо различно след свикването на общото събрание, делът на ЕБВР би бил под 6.5%.

Посока: Румъния

Насочването на свежия капитал към най-голямото дружество в групата - "Евроинс Румъния", не е толкова изненадващо, тъй като и там вече има свикано общо събрание за 15 септември. На него трябва да се реши за увеличение на капитала със 120 млн. леи (24.3 млн. евро). То идва след проведени вече други в последната година за сумарно 25.5 млн. евро, като също има обявен и план 40 млн. леи (8.1 млн. евро) да бъдат отпуснати на румънското дружество от компанията майка чрез подчинен дълг. Така сумарната капиталова инжекция в "Евроинс Румъния" за по-малко от година достига 57.8 млн. евро.

Компанията има около 11% пазарен дял на румънския пазар, което я нарежда на второ място. Дейността й е почти изцяло фокусирана в задължителната "Гражданска отговорност", където "Евроинс" държи 31.4% от пазара", а лидерът City Insurance - 43.5%. Той обаче е под реална заплаха от фалит, след като през пролетта бяха констатирани мащабни финансови злоупотреби и капиталов недостиг, за който надеждите бяха да бъде запълнен от чужд инвеститор. Контролът над застрахователя временно е поет от местният гаранционен фонд, като до срока 6 септември кандидатът за оздравяване не беше превел нужния капитал.

Както и в България този сегмент носи съществени рискове и ниска рентабилност, тъй като всяко покачване на цената на полицата поражда социално напрежение.

Към полугодието на 2021 г. Евроинс Румъния отчита увеличение в размера на брутния премиен приход от 7% до 289 млн. лв., сравнено със същия период на 2020 г. Загубата обаче също нараства от 5 на 7 млн. лв.

За сравнение - "Евроинс България" е доста по диверсифицирано дружество и макар и с по-нисък премиен приход - 160 млн. лв., реализира по-бърз ръст от 28%. От компанията отдават това на увеличаването на бизнеса им в Гърция (23%) и Полша (38%), където тя присъства благодарение на единната европейска паспортизация. Новият бизнес във Великобритания също генерира приходи в размер на 14 млн. лв. за полугодието. А резултатът е ръст на печалбата от 3 на 8 млн. лв.

Общо ЕИГ реализира покачване на консолидираните приходи от застрахователни премии от 438 на 513 млн. лв., а сумарно застрахователният сегмент на "Еврохолд" расте с 20% до 813 млн. лв. Консолидираната печалба преди данъци на застрахователния подхолдинг е 2.9 млн. лв. при 4.7 млн. лв. година по-рано.