Iuvo с нов продукт за по-успешно управление на финансите

С iuvoUP потребителите могат да си осигурят доходност до 4% на годишна база и бърза ликвидност

Iuvo с нов продукт за по-успешно управление на финансите
Iuvo с нов продукт за по-успешно управление на финансите

Последните месеци показаха недвусмислено, че вследствие на трансформацията на доста традиционни депозитни продукти все повече хора търсят нови възможности за управлението на личните си активи и разнообразни възможности за доходност от тях. Докато правят своите планове за развитие, кариера, бизнес или по-големи имуществени придобивки, потребителите търсят иновативни продукти, които да им позволят да увеличават свободните им средства, като им предоставят възможност за устойчива годишна доходност при избрани от тях критерии.

В отговор на все по-нарастващата нужда и търсенето на такива алтернативи за свободните парични средства, с които българските потребители разполагат, P2P лендинг платформатаiuvo*разработи специален продукт, насочен именно към онези клиенти, които търсят удобство, лекота и бързина при управлението на портфейла си - iuvoUP.

С iuvoUP потребителите могат да си осигурят доходност до 4% на годишна база и бърза ликвидност**. Продуктът вече е активен на българския пазар и всеки желаещ може да се възползва от него и да започне по-успешно да управлява финансите си още днес.

Потребителите на iuvoUP получават:

  • 3% годишен лихвен процент при влагане на средства в платформата за минимум 6 месеца - план iuvoUP Старт;
  • 4% годишен лихвен процент при влагане на средствата в платформата за минимум 12 месеца - план iuvoUP Прогрес;
  • Бърза ликвидност** - потребителите могат да насочват и да получават обратно средства през целия период;
  • Лесно и динамично управление на дохода - потребителите сами избират продукта и сумата, която да насочат към него;
  • Ясни и прозрачниусловия

Какво означава това в числа?

В случай че потребителят реши да стартира вложенията си с 5000 лв. годишна инвестиция, то с план СТАРТ на iuvoUP ще разполага с 5796 лв. в края на петгодишния период и 6720 лв. в края на десетгодишния такъв. В случай че клиентът предпочете план ПРОГРЕС на iuvoUP, ще разполага съответно с 6083 лв. в края на петгодишния и 7401 лв. в края на десетгодишния период.

Все още нямате акаунт в iuvo?

P2P лендинг платформата iuvo* е отворена както за физически, така и за юридическите лица. Физическите лица трябва да имат навършени 18 години и валидна банкова сметка на тяхно име в рамките на Европейския съюз (или трети страни, които спазват AML/CFT на ЕС). Юридическите лица също трябва да имат валидна банкова сметка на тяхно име в рамките на ЕС. Техните данни и произход на средствата ще бъдат проверявани и от страна на iuvo в съответствие с регулациите срещу прането на пари и финансирането на тероризъм (AML/CFT). Регистрацията включва потвърждение онлайн с лична карта за физически лица и учредителен договор, удостоверение за актуално състояние, личен документ на представляващото лице и фактура/комунална сметка, издадена през последните 6 месеца, която да съдържа името на фирмата и адрес.

Възползвайте се днес от възможността да инвестирате умно, да диверсифицирате портфолиото си с новия продукт на iuvo - iuvoUP, и да осъществите спокойно плановете си утре.

През петте години на своето съществуване P2P лендинг платформата iuvo* се доказа именно като добра алтернатива за увеличаване на свободни парични средства, с които потребители от цял свят разполагат, предлагайки разнообразно портфолио от кредитни оригинатори и кредити и атрактивна средна годишна доходност. Iuvo е платформа за P2P инвестиции, която позволява да се закупуват части от кредити, отпуснати от надлежно регистрирани небанкови финансови институции, наричани оригинатори. Компанията е част от Finance Estonia като краудфъндинг платформа и също така е лицензиран кредитен посредник с възможност за опериране в цяла Европа от страна на естонския регулатор. Бизнес моделът дава възможност на инвеститорите да реализират висока доходност, а на оригинаторите - да използват ползите на P2P модела, за да доразвият бизнеса си. От създаването му през 2016-а iuvo успя да привлече над 27 000 потребители от162 държави, генерирали над216 милиона евро оборот на пазара на платформата, които са донесли средна годишна доходност 9.2%*** на инвеститорите. Iuvo е P2P платформа, която прилага стриктни правила за допускане на кредитни оригинатори на пазара. Мажоритарен собственик в платформата е Management Financial Group (MFG). В началото на 2020-а iuvo получи престижната награда "Компания на годината" в сектор финанси на Forbes Business Awards 2020, а през месец май същата година платформата беше призната като един от топ 50 най-добри работодатели в България в класацията Career Show Index 2020.

Management Financial Group е 100% българска група компании, чиято мисия е да осигури възможност за лесен достъп до финансиране на всеки без оглед на моментното му социално и финансово състояние. Някои от компаниите в групата оперират на българския пазар от над 16 години. Групата е активна в шест държави: България, Румъния, Украйна, Полша, Испания и Северна Македония, и осъществява планирана мащабна геоекспанзия на ключови европейски пазари и поне на още един континент. Дружествата в Management Financial Group имат общо 15 действащи регистрации и лицензи за извършване на различни регулирани дейности - кредитиращи, кредитно посредничество, пощенски парични преводи, платежни услуги, издаване на електронни пари, които са издадени от съответните надзорни органи на България, Румъния, Русия, Украйна, Естония, Полша и Северна Македония. Основният фокус на MFG е предлагането на финансови и кредитни продукти за физически лица, през малък и среден бизнес до средно големи корпоративни клиенти, дигитален бизнес, алтернативни дигитални бизнес модели. В портфолиото на холдинга влизат компании и брандове като Easy Credit, Бяла Карта, Viva Credit, Fintrade, P2P лендинг платформата iuvo и др.

* Дейността на Iuvo не се регулира от законодателството, касаещо депозитите и/или инвестиционните посредници. Средствата на потребителите в платформата не са депозити. Пълна информация за дейността на платформата и условията на продуктите може да намерите на адрес www.iuvo.bg

** Потребителят може да поиска предсрочно получаване на до 1000 лв. (хиляда лева) на месец от вземанията, закупени чрез продуктите на iuvoUP, при такса 0.5% върху заявената сума. Заявката се обработва до 2 (два) работни дни от подаването ѝ.

*** Посочената доходност е изчислена за периода от създаването на платформата досега.