Очакваме все повече гаранционни програми за иновации и дигитализация

Д-р Кирил Величков, директор дирекция "Европейски проекти и финансови институции", ОББ, мениджър "Център за компетенции на KBC Group за европейски финансови инструменти"

Очакваме все повече гаранционни програми за иновации и дигитализация
Очакваме все повече гаранционни програми за иновации и дигитализация
Бюлетин Вечерни новини Вечерни новини

Всяка делнична вечер получавате трите най-четени статии от деня, заедно с още три, препоръчани от редакторите на "Капитал"

Визитка

Д-р Кирил Величков управлява Центъра за компетенции на KBC Group за европейските финансови инструменти, както и дейностите на ОББ, свързани с европрограмите. Представлява КВС и в работната група за кредитни гаранции по линия на т.нар. Виенска инициатива, както и Асоциацията на банките в България при програмиране на еврофондовете. Кирил Величков е представител на ОББ в работната група на КРИБ за европейските програми. Член е и на Комитета за устойчивост на KBC в България.

Има повече от 20 години опит с програмите на ЕС. Работил е по програмите ФАР и СОКРАТ, както и в Гьоте институт, където е бил отговорен за европейските програми в Югоизточна Европа. Освен това е работил и в Центъра за изследване на демокрацията. Бил е дългосрочен стратегически консултант при създаването на първия отдел за европейски проекти в българска банка (HVB, 2004). Кирил Величков е консултирал български и чуждестранни министерства, бил е и независим експерт в Европейската комисия. Той е и университетски преподавател.

През 2003 г. завършва докторантурата си по европейски структурни и предприсъединителни фондове. Автор е на над 40 публикации, многобройни статии и интервюта. Говори английски, немски, руски.

Визитка

Д-р Кирил Величков управлява Центъра за компетенции на KBC Group за европейските финансови инструменти, както и дейностите на ОББ, свързани с европрограмите. Представлява КВС и в работната група за кредитни гаранции по линия на т.нар. Виенска инициатива, както и Асоциацията на банките в България при програмиране на еврофондовете. Кирил Величков е представител на ОББ в работната група на КРИБ за европейските програми. Член е и на Комитета за устойчивост на KBC в България.

Има повече от 20 години опит с програмите на ЕС. Работил е по програмите ФАР и СОКРАТ, както и в Гьоте институт, където е бил отговорен за европейските програми в Югоизточна Европа. Освен това е работил и в Центъра за изследване на демокрацията. Бил е дългосрочен стратегически консултант при създаването на първия отдел за европейски проекти в българска банка (HVB, 2004). Кирил Величков е консултирал български и чуждестранни министерства, бил е и независим експерт в Европейската комисия. Той е и университетски преподавател.

През 2003 г. завършва докторантурата си по европейски структурни и предприсъединителни фондове. Автор е на над 40 публикации, многобройни статии и интервюта. Говори английски, немски, руски.

След началото на пандемията различните програми и финансови инструменти станаха още повече. Доколко фирмите, търсещи финансиране, успяват да се ориентират в тях и как вие можете да им помогнете?

ОББ има дългогодишен опит в предлагането на преференциално финансиране, използвайки финансови инструменти (над 40 споразумения), и е разпознаваема като банката на европейското финансиране. В тази връзка ОББ има отлично сътрудничество с ЕИБ, ЕИФ, ЕБВР, Банката за развитие на Съвета на Европа, ББР, НГФ, Фонда на фондовете, Българската агенция за експортно застраховане. Портфейлът, който ОББ управлява, гарантиран с финансови инструменти, надхвърля 1.5 млрд. лв.

През 2015 г. в ОББ създадохме и Център за компетенции на "KBC груп" за европейски финансови инструменти, подпомагащ останалите компании на "KBC груп" за използването на гаранционните програми.

COVID-19 инструментите показаха своята ефективност и помогнаха продължаването на активното финансиране на клиенти, засегнати от пандемията.

По линия на COVID-19 програми ОББ подкрепи до момента над 1600 фирми и над 9000 физически лица за повече от 350 млн. лв.

- На своите клиенти активно предлагаме следните програми - COSME-COVID-19, InnovFin-COVID-19, JEREMIE Търговско финансиране - COVID-19, ББР COVID-19 за юридически лица. ОББ е част от консорциум "Фонд за устойчиви градове" (ФУГ), прилагащ Фонда за устойчиво градско развитие на София и Южна България. Параметрите на финансовия инструмент на ФУГ също бяха адаптирани в контекста на COVID-19 пандемията, за да отговорят на нуждите на бизнеса.

През втората половина на 2021 г. ОББ стартира и предлагането на необезпечени кредити по програма на ФМФИБ "Възстановяване", както и програма на ЕИФ "Европейски гаранционен фонд", чрез която ще подкрепим кредити за 110 млн. евро на фирмени клиенти, като е включена и опция за пълно рефинансиране на трансакции.

Разнообразието и спецификите на тези програми са наистина много големи. Макар и да има клиенти, които се интересуват от възможността за участие по конкретна програма, ние, разбирайки конкретните им нужди, им предлагаме най-подходящия инструмент. Не очакваме от клиентите ни да са експерти по темата за финансовите инструменти. Това приемаме по-скоро като наша отговорност - да предложим най-подходящата за техните бизнес нужди програма, чрез която да получат най-изгодни условия за финансиране.

Какви са плюсовете и минусите да се търси финансиране по специалните COVID-19 програми спрямо вече утвърдените продукти по европейски проекти?

- COVID-19 програмите предоставят до 80% покритие на риска, докато при стандартните програми то е 50%. Благодарение на това в ОББ можем предоставим финансирането при още по-облекчени изкисквания за обезпечение и преференциална цена.

Не бих казал, че тези инструменти имат минуси спрямо стандартните такива. Само трябва да се има предвид, че поради различни регламенти за държавни помощи прилагането на някои от програмите е ограничено до средата или края на 2022 г. Също така е важно да се знае, че поради големия интерес бюджетите им се изчерпват бързо.

Кои компоненти на този тип кредити са най-ключови за клиентите в момента - по-облекчените изисквания за обезпечения, гратисни периоди, преференциални лихвени условия?

- Бих казал, че за различните клиенти - различни комбинации от всички изброени, но на по-изгодни условия. Друг важен фактор е и клиентите да не поемат допълнителна административна тежест, свързана с кандидатстването и прилагането на тези програми. Това зависи в немалка степен и от подхода на прилагането им от отделните търговски банки. В ОББ се фокусираме върху това да става максимално опростено и без забавяне в кредитния процес.

Доколко има възможности кредити по различни програми и инструменти да се комбинират и има ли търсене за това?

- ОББ има дългогодишна успешна практика за комбиниране на гаранционни програми с цел постигане на по-високо гаранционно покритие и съответно още по-атрактивни условия за нашите клиенти. Пример за това е комбиниране на COSME кредити с гаранции на НГФ и т.н.

Какво бихме могли да очакваме от финансовите инструменти до 2027 г.?

- Все повече различни финансови инструменти се очакват да са на пазара през периода 2022 - 2027 наред с грантовете. Очакваме да се появят и редица целеви гаранционни програми, насочени към устойчивото развитие, иновациите и дигитализацията. Тези програми ще са предназначени както към малки и средни предприятия, така и към по-големи междинни компании. Очаква се да стартират и нови програми, насочени към физически лица, както и такива, комбиниращи гаранция и грант. ОББ ще продължи да участва активно в консултациите за структурирането на новите програми и да бъде лидер в предлагането на преференциални продукти за развитието на бизнеса.