ING Bank, София: Клиентите ни са готови за по-устойчиви бизнес практики

Гжегож Кониечни – главен изпълнителен директор на ING Bank, София, и Марина Кобакова – директор "Корпоративни клиенти" в ING Bank, София

Гжегож Кониечни – главен изпълнителен директор на ING Bank, София, и Марина Кобакова – директор корпоративни клиенти ING Bank, София
Гжегож Кониечни – главен изпълнителен директор на ING Bank, София, и Марина Кобакова – директор корпоративни клиенти ING Bank, София
Гжегож Кониечни – главен изпълнителен директор на ING Bank, София, и Марина Кобакова – директор корпоративни клиенти ING Bank, София
Гжегож Кониечни – главен изпълнителен директор на ING Bank, София, и Марина Кобакова – директор корпоративни клиенти ING Bank, София
Бюлетин Вечерни новини Вечерни новини

Всяка делнична вечер получавате трите най-четени статии от деня, заедно с още три, препоръчани от редакторите на "Капитал"

Клиентите ни са готови за по-устойчиви бизнес практики. Като застъпник на зеления бизнес в световен мащаб ние в ING имаме отлична перспектива да ги подкрепим в тяхната устойчива трансформация.
Клиентите ни са готови за по-устойчиви бизнес практики. Като застъпник на зеления бизнес в световен мащаб ние в ING имаме отлична перспектива да ги подкрепим в тяхната устойчива трансформация.

Какво вдъхнови ING да се заеме с проблема за климатичната криза чрез продуктите, които предлага?

Гжегож Кониечни: ING е глобална финансова институция и лидер в областта на устойчивото развитие. За нас устойчивото развитие е въздействието и изборът, който правим - като кредитор, като инвеститор и чрез услугите, които предлагаме на нашите клиенти. Ето защо идеята за устойчиво развитие е основна част от нашата стратегия - да подкрепяме хората да бъдат крачка напред както в живота, така и в бизнеса.

Марина Кобакова: Климатичните промени са фундаментално предизвикателство пред човечеството през този век. ING има изцяло холистичен подход по отношение на климатичните промени, както е отразено в интегрирания климатичен доклад, публикуван в края на месец септември 2021 г. Като банка най-голямо въздействие оказваме с финансирането, което структурираме. Предприемаме конкретни действия по отношение на това как бизнесът ни влияе върху климатичните промени. Това включва нашия т.нар. Terra подход - методология, която обхваща девет ключови бизнес области, имащи влияние върху изменението на климата, с цел да насочим целия си кредитен портфейл към ограничаване на повишаването на средната глобална температура до максимум 1.5 градуса по Целзий до 2050 г. - ниво, още по-амбициозно от предходната цел - 2 градуса по Целзий до 2070 г. Гледаме на това като възможност да приложим опитa си в подкрепа на клиентите ни с експертиза и устойчиво финансиране в трансформацията към свят с нулеви нетни стойности на въглеродни емисии.

Какви стъпки предприема ING, за да постигне целта за планета без климатична заплаха? Кои сектори са във фокус при борбата с климатичните промени и кои са примери за ограничени такива?

Гжегож Кониечни: За да се избегне катастрофалното и необратимо глобално затопляне, световната икономика ще трябва да премахне или неутрализира изцяло емисиите на CO2 до средата на века - което ООН нарича нулеви нетни стойности на емисиите до 2050 г. Това трябва да се направи много бързо и в огромен мащаб, тъй като климатичните промени няма да се развиват линейно, а експоненциално. Парниковите газове трябва да бъдат намалени наполовина до 2030 г. и, за да се случи това, е нужно икономиката да се пренастрои изцяло.

Чрез стратегическия подход Terra ING работи в посока да насочи кредитния си портфейл към свят с нулеви нетни емисии до 2050 г., както и да ограничи температурното покачване до максимум 1.5 градуса по Целзий. Ето защо ING се фокусира върху секторите в своя кредитен портфейл, които в световен мащаб са отговорни за приблизително 75% от всички въглеродни емисии: производство на електроенергия, добив на нефт и газ, автомобилната индустрия; корабоплаване; авиация; стоманодобивна индустрия, циментова индустрия; жилищно строителство. Предприемаме действия по отношение на финансирането, свързанo с климатичните изменения и риска от влиянието на климатичните изменения, и наистина добавяме стойност за нашите клиенти и в двете области.

Марина Кобакова: Повечето сектори, попадащи в обхвата на Terra, са на път да постигнат целите, свързани с климатичните промени. ING е взела решение да намали финансирането на бизнеси в енергийния сектор с висок въглероден отпечатък, като същевременно вървим в посока на финансиране на по-чисти източници и едновременно с това свеждане до почти нула финансирането на въглищната енергетика до 2025 г. Подходът ни включва това да водим активен диалог с нашите клиенти за техните цели и да им предоставим експертно мнение за това как могат да допринесат за енергийния преход. Да кажем просто "не" би било лесно. Тогава обаче рискуваме клиентите ни да останат неинформирани и така заедно да пропуснем възможността да участваме в борбата с климатичните промени.

В неотдавна публикувания ни доклад за климата ING изрично посочи няколко конкретни примера за финансиране, свързано с устойчивото развитие, които сме структурирали с клиенти, работещи в различни сектори. Ако вземем за пример циментовия сектор, гордост за нас е ролята на ING като консултант и водещ организатор/мениджър на емисията ESG* облигации на "Холсим" в размер на 850 млн. евро, първата по рода си емисия в строителната индустрия в световен мащаб. "Холсим" поема ангажимент да намали CO2 емисиите в производството на цимент до 475 килограма на тон до 2030 г., а емисията привлече силен интерес от страна на институционалните инвеститори.

Какви възможности създава Зелената сделка за бизнесите? И какво е тяхното отношение към зеления преход?

Марина Кобакова: Преходът към по-устойчива световна икономика се ускорява, тъй като правителствата, потребителите, бизнесите и инвеститорите осъзнават спешността на промените, които всички трябва да направим. За това свидетелства неотдавнашно проучване проведено от ING, което показа, че 70% от нашите корпоративни клиенти планират да ускорят действията си в посока на устойчиво развитие на бизнеса си през 2021 г. и след това. Трансформацията на бизнеса и икономиката в глобален мащаб, която се случва в момента, е едновременно риск и възможност за нас.

Въпреки че ING прилага глобален подход към устойчивото развитие, трябва да се отчитат специфичните особености и за всяка държава. Европа е безспорен лидер в областта на финансирането, свързано с устойчиво развитие, благодарение на регулации като Зелената сделка и по-специално Таксономията на ЕС - класификация на икономическите дейности според техния въглероден интензитет и отпечатък, и Регламента за оповестяване на информация във връзка с финансирането за устойчиво развитие.

За България Зелената сделка е изключителна възможност за трансформация към нисковъглеродно бъдеще. Това е много важно, тъй като страната е сред най-въглеродно интензивните икономики в ЕС. България би могла да се възползва от финансирането, предвидено в рамките на Зелената сделка на ЕС в енергетиката, промишлеността, транспорта, околната среда и инфраструктурата, което ще катализира голям брой частни инвестиции. Ролята на ING и други банки като кредитори на такива частни зелени инвестиции ще бъде от ключово значение, което ще допълни финансирането по линия на Зелената сделка на ЕС.

Каква подкрепа предлага ING на своите клиенти във връзка с екологичния преход?

Марина Кобакова: Компаниите търсят две основни услуги от своите финансови партньори - финансова подкрепа и експертно мнение. Когато това се разглежда в контекста на нулевите нетни стойности на емисиите до 2050 г., клиентите търсят насоки за това как да постигнат тези цели и да демонстрират напредък в процеса на достигането им. Нашите препоръки варират от продукти, свързани с финансиране на устойчиво развитие, до дългосрочни и иновативни решения, както и съвети за ясно определяне на амбициозни цели за устойчивост на бизнеса, към които съветваме клиентите си да се стремят.

Водим активен диалог с тях за това как биха могли успешно да структурират зелен заем или да емитират зелена облигация. ING може да играе ключова роля за декарбонизацията, но реалните резултати са следствие от доброто сътрудничество и конкретни действия, както и от инвестициите от страна на клиентите ни по пътя им към устойчив бизнес, като не на последно място държавата играе ключова роля при определянето на амбициозни цели и предоставянето на достатъчно стимули за ускоряване на декарбонизацията по координиран начин.

Какъв е фокусът на ING в България?

Гжегож Кониечни: Когато става въпрос за устойчиво развитие и нашия фокус, ние прилагаме подход в три основни стъпки. Първите две стъпки са свързани с повишаване информираността на бизнеса по отношение на устойчивото развитие, което включва информиране за регулаторни промени, като например Таксономията на ЕС и ESG рейтингите, както и за възможната подкрепа на клиентите ни с финансиране, свързано с устойчиво развитие. Повишаваме информираността в тази област, като улесняваме диалога с клиентите ни и между тях самите, както и полагаме усилие да включим и правителството.

В България има много дъщерни дружества на мултинационални компании, които работят с ING повече от 25 години, и много от тези компании вече имат ясни цели, свързани с Околната среда и Социалното & Корпоративно управление. Водим стратегически диалог с българските ни клиенти за финансирането на прехода им към устойчив бизнес и вече виждаме, че те също си поставят ясни цели, които искат да постигнат, инвестират в технологии и постигат голям напредък. Третата стъпка е нашият ангажимент и инвестицията ни към обществото. Горди сме, че заедно с Reach for Change Bulgaria сме основатели на междусекторната коалиция "Да отворим кръга", която цели да събере партньори от бизнеса, НПО, медиите, академичните среди и изследователските организации, за да работим заедно за намаляване на социалното изключване в България.

Какво представлява зеленият заем на ING - от какво се състои?

Марина Кобакова: През последните няколко години се предлагат няколко продукта за финансиране на устойчиво развитие. В ING имаме за цел да предложим устойчива версия на всеки продукт от нашето портфолио.

Банковите заеми в устойчивия си вариант, които ING структурира, са зелени заеми (green loans) и заеми, свързани с устойчиво развитие (sustainability linked loans). Традиционно пазарът започна със зелените кредити. Принципитe на зелените заеми (Green Loan Principles/ПЗЗ) определят характеристиките на зелените кредити като кредитен инструмент, предоставен за финансиране или рефинансиране на нови или съществуващи зелени проекти. Средствата се използват за целеви проекти, свързани с устойчивото развитие на съответния бизнес, които трябва да бъдат предварително дефинирани с кредиторите. За да се определи дали целта е "зелена", като насокa служи Таксономията на ЕС. Примери за това са заеми за зелени сертифицирани сгради, зелени заеми за възобновяема енергия и др.

Финансирането, свързано с устойчивото развитие, при което лихвените нива са обвързани с целите на компанията в областта на устойчивото развитие, беше създадено от ING още през 2017 г. и банката се гордее, че структурира първия в историята заем, обвързан с устойчивото развитие, за Philips в размер на 1 милиард евро. Оттогава насам пазарът расте експоненциално - 134 млрд. евро банков дълг, свързан с устойчиво развитие, е емитиран в EMEA само през първата половина на 2021 г, като ING е структурирала повече от 150 устойчиви финансови решения за свои клиенти.

* Съкращение от Environmental, Social & Governance на английски език - "За Околната среда, Социално & Корпоративно управление".