Банки и фондове купиха на аукцион ДЦК за 500 млн. лв. при по-висока рискова премия

Спредът спрямо германските облигации се увеличава заради големия брой аукциони в България през последните месеци

Ръководеното от служебния финансов министър Валери Белчев ведомство предпочете финансирането от вътрешния пазар през последните месеци. До края й може да се теглят още 700 млн. лв.
Ръководеното от служебния финансов министър Валери Белчев ведомство предпочете финансирането от вътрешния пазар през последните месеци. До края й може да се теглят още 700 млн. лв.
Ръководеното от служебния финансов министър Валери Белчев ведомство предпочете финансирането от вътрешния пазар през последните месеци. До края й може да се теглят още 700 млн. лв.    ©  Цветелина Белутова
Ръководеното от служебния финансов министър Валери Белчев ведомство предпочете финансирането от вътрешния пазар през последните месеци. До края й може да се теглят още 700 млн. лв.    ©  Цветелина Белутова

След като от началото на годината набра вътрешен дълг за 3.3 млрд. лева, Министерството на финансите пусна успешно в понеделник нова емисия 7.5-годишни държавни ценни книжа на стойност 500 млн. лева и при средно претеглена годишна доходност в размер 0.49%.

На проведения от БНБ аукцион общият размер на подадените поръчки от инвеститорите е достигнал 808.75 млн. лв., което говори и за добър интерес - коефициент на покритие 1.62. Отчетеният спред спрямо аналогичните германски федерални облигации обаче е сравнително по-висок, като нараства до 97 базисни точки. Това е разликата в доходността на българските държавни облигации в сравнение с германските. На последния аукцион от предходната седмица беше около 80 басизни пункта (или 0.8%). Това е основен измерител за риска, като оценка от инвеститорите, срещу който те изискват по-висока премия. В случая за разширението си има и конкретна причина - през тази година правителствата, сред които и служебното, отказаха България да излиза на международните пазари и предпочетоха да се финансира от вътрешния пазар. Това заля пазара с аукциони и логично накара инвеститорите да търсят по-висока доходност.

Откъде идва интересът

В сравнение с предходните продажби през годината пласираните в понеделник ДКЦ са с втората най-висока доходност, като по-висока имаше само по десетгодишните облигации, които МФ пласира през последната седмица на октомври (0.53%).

Според данни на МФ сега най-висок интерес от страна на участниците отчитат банките, които са придобили 64.6% от пласираните облигации, следвани от пенсионните фондове с 23.7%, застрахователните дружества - 7.3%, договорни и гаранционни фондове - 4.3%, и инвестиционни посредници - 0.1%. Търсенето от страна на банките отново е най-високо, въпреки че делът на книжата, който придобиват, е по-малък в сравнение с преди няколко седмици. Това все пак се дължи и на повишението на доходността, както и на разнообразяването на матуритетната структура на предложените ДЦК, което ги прави атрактивни и за пенсионните и други фондове.

Какво става с лихвите

Това е единадесетия аукцион от началото на тази година. Първите четири бяха през февруари и март тази година, когато МФ успя да набере 1 млрд. лв. на сравнително ниски (често дори отрицателни) лихви, но с разрастването на инфлацията и задълбочаването на енергийната криза набирането на средства започна да се оскъпява. От септември насам правителството набра допълнително още 2.8 млрд. лв (включително вчерашния аукцион), но се финансира на сравнително по високи лихви.

До края на годината се очаква да бъдат проведени още няколко аукциона предвид заложения дефицит в държавния бюджет от 5 млрд. лева за декември. Законовият лимит за набирането на средства е 4.5 млрд. лева (дотук са набрани 3.8 млрд. лева), като по информация на "Капитал" до края на 2021 г. лимитът ще бъде достигнат, което означава емисии за още 700 млн. лв. Към настоящия момент още не е ясно с какъв матуритет ще бъдат те, макар че очакванията са да бъдат по-скоро краткосрочни.