Бумът в кредитите за жилища продължава и през октомври

Потребителските заеми също вече растат с двуцифрени темпове. Много по-слабо се увеличават фирмените кредити

БНБ вече предупреди за рискове за банковата система заради ускореното жилищно кредитиране
БНБ вече предупреди за рискове за банковата система заради ускореното жилищно кредитиране
БНБ вече предупреди за рискове за банковата система заради ускореното жилищно кредитиране    ©  Надежда Чипева
БНБ вече предупреди за рискове за банковата система заради ускореното жилищно кредитиране    ©  Надежда Чипева

Ипотечното кредитиране продължава да расте с рекордни темпове - през октомври увеличението на банковите портфейли в сегмента е с 16.49% на годишна база, което е най-висока стойност от 2009 г. насам. Това показват данните от паричната статистика на БНБ, според която за изминалия месец обемът на предоставеното от банките жилищно финансиране за домакинствата е нараснал със 195 млн. лв. до 13.7 млрд. лв.

До двуцифрено ниво се ускорява и темпът на нарастване на потребителските заеми, който през октомври вече достига 10.1% спрямо година по-рано. В номинално изражение повишението е със 111.4 млн. лв. до 13.1 млрд. лв.

Рисково ускорение

През последните месеци банките са особено активни в кредитирането, като през лятото отпуснатите жилищни заеми растяха средно с по над 210 млн. лв. на месец. Оживлението в сектора отразява и желанието на финансовите институции, които разполагат със свободен ресурс, да компенсират намаляващите си приходи заради ниските лихви. БНБ и анализатори обаче вече виждат в това рискове за сектора, като в отговор през септември регулаторът реши да покачи антицикличния капиталов буфер на банките от 0.5% на 1%, считано от октомври 2022 г. Прогнозата на централната банка също беше ревизирана и очакванията й вече са към края на тази година темповете на нарастване на жилищните заеми да са от порядъка на 12% при предишни предвиждания за 8.5%.

Същевременно БНБ намали прогнозата си за ръста на фирменото кредитиране от 3.7% на 3.1% към края на 2021 г. През последния месец обаче числата по-скоро чертаят обратната картина - след като през август и септември статистиката показа забавяне на темповете в сегмента до 4.13% в края на деветмесечието, данните за октомври отново сочат леко ускорение до 4.44%. А номиналното увеличаване на банковите портфейли с почти 517 млн. лв. за месеца е най-голямото от началото на годината. При корпоративните заеми обаче трябва да се има предвид, че числата са силно волатилни и често могат да бъдат изкривени от единични големи сделки, както и от продажби на пакети лоши кредити.

Подобряване на качеството

Статистиката към октомври показва и запазване на тенденцията за подобряване в качеството на банковите портфейли, като делът на лошите и преструктурирани кредити (данните в паричната статистика се различават от тези за надзорни цели) намалява до 6.99% при 7.03% в края на септември. В номинално изражение става дума за заеми за близо 4.6 млрд. лв., от които 2.8 млрд. лв. фирмени, 1.2 млрд. лв. потребителски и 516.7 млн. лв. жилищни.

Под мораториум все още са експозиции за близо 9 млрд. лв., като по тях не се правят вноски, но те не се отчитат като лоши или преструктурирани. Действието на този механизъм обаче изтича в края на 2021 г., което може да доведе до ръст на просрочията в началото на следващата година. За такъв риск предупреждава и БНБ, според която при кредитополучателите с изтекъл мораториум необслужваните заеми са с по-висок дял.

При депозитите темповете на нарастване също се ускоряват леко спрямо наблюдаваните преди месец. Спестяванията на домакинствата растат с 10.4% през октомври (10.9% през септември) до малко над 65 млрд. лв. Вложенията на бизнеса пък са за общо 31.9 млрд. лв., което е с 12.2% повече спрямо обема им в края на деветмесечието - за сравнение, през септември увеличението беше с 10.8%. Общо за неправителствения сектор ръстът на депозитите към октомври е с 11.3% до 100.6 млрд. лв., като очакванията на БНБ са към края на годината растежът на показателя да се забави до 10.9%.