Бумът в кредитите за жилища продължава и през октомври

Потребителските заеми също вече растат с двуцифрени темпове. Много по-слабо се увеличават фирмените кредити

БНБ вече предупреди за рискове за банковата система заради ускореното жилищно кредитиране
БНБ вече предупреди за рискове за банковата система заради ускореното жилищно кредитиране    ©  Надежда Чипева
БНБ вече предупреди за рискове за банковата система заради ускореното жилищно кредитиране
БНБ вече предупреди за рискове за банковата система заради ускореното жилищно кредитиране    ©  Надежда Чипева

Ипотечното кредитиране продължава да расте с рекордни темпове - през октомври увеличението на банковите портфейли в сегмента е с 16.49% на годишна база, което е най-висока стойност от 2009 г. насам. Това показват данните от паричната статистика на БНБ, според която за изминалия месец обемът на предоставеното от банките жилищно финансиране за домакинствата е нараснал със 195 млн. лв. до 13.7 млрд. лв.

До двуцифрено ниво се ускорява и темпът на нарастване на потребителските заеми, който през октомври вече достига 10.1% спрямо година по-рано. В номинално изражение повишението е със 111.4 млн. лв. до 13.1 млрд. лв.

Рисково ускорение

През последните месеци банките са особено активни в кредитирането, като през лятото отпуснатите жилищни заеми растяха средно с по над 210 млн. лв. на месец. Оживлението в сектора отразява и желанието на финансовите институции, които разполагат със свободен ресурс, да компенсират намаляващите си приходи заради ниските лихви. БНБ и анализатори обаче вече виждат в това рискове за сектора, като в отговор през септември регулаторът реши да покачи антицикличния капиталов буфер на банките от 0.5% на 1%, считано от октомври 2022 г. Прогнозата на централната банка също беше ревизирана и очакванията й вече са към края на тази година темповете на нарастване на жилищните заеми да са от порядъка на 12% при предишни предвиждания за 8.5%.

Същевременно БНБ намали прогнозата си за ръста на фирменото кредитиране от 3.7% на 3.1% към края на 2021 г. През последния месец обаче числата по-скоро чертаят обратната картина - след като през август и септември статистиката показа забавяне на темповете в сегмента до 4.13% в края на деветмесечието, данните за октомври отново сочат леко ускорение до 4.44%. А номиналното увеличаване на банковите портфейли с почти 517 млн. лв. за месеца е най-голямото от началото на годината. При корпоративните заеми обаче трябва да се има предвид, че числата са силно волатилни и често могат да бъдат изкривени от единични големи сделки, както и от продажби на пакети лоши кредити.

Подобряване на качеството

Статистиката към октомври показва и запазване на тенденцията за подобряване в качеството на банковите портфейли, като делът на лошите и преструктурирани кредити (данните в паричната статистика се различават от тези за надзорни цели) намалява до 6.99% при 7.03% в края на септември. В номинално изражение става дума за заеми за близо 4.6 млрд. лв., от които 2.8 млрд. лв. фирмени, 1.2 млрд. лв. потребителски и 516.7 млн. лв. жилищни.

Под мораториум все още са експозиции за близо 9 млрд. лв., като по тях не се правят вноски, но те не се отчитат като лоши или преструктурирани. Действието на този механизъм обаче изтича в края на 2021 г., което може да доведе до ръст на просрочията в началото на следващата година. За такъв риск предупреждава и БНБ, според която при кредитополучателите с изтекъл мораториум необслужваните заеми са с по-висок дял.

При депозитите темповете на нарастване също се ускоряват леко спрямо наблюдаваните преди месец. Спестяванията на домакинствата растат с 10.4% през октомври (10.9% през септември) до малко над 65 млрд. лв. Вложенията на бизнеса пък са за общо 31.9 млрд. лв., което е с 12.2% повече спрямо обема им в края на деветмесечието - за сравнение, през септември увеличението беше с 10.8%. Общо за неправителствения сектор ръстът на депозитите към октомври е с 11.3% до 100.6 млрд. лв., като очакванията на БНБ са към края на годината растежът на показателя да се забави до 10.9%.