Новият план на Unicredit: органичен растеж, рязане на разходи и 16 млрд. евро към акционерите

До 2024 г. италианската банка предвижда да инвестира предимно в оптимизация и дигитализация

Новият главен изпълнителен директор Андреа Орчел обяви, че банката ще наеме 3600 души, от които 2100 в Digital & Data звеното, а около 1500 в класическите банкови операции
Новият главен изпълнителен директор Андреа Орчел обяви, че банката ще наеме 3600 души, от които 2100 в Digital & Data звеното, а около 1500 в класическите банкови операции    ©  Unicredit
Новият главен изпълнителен директор Андреа Орчел обяви, че банката ще наеме 3600 души, от които 2100 в Digital & Data звеното, а около 1500 в класическите банкови операции
Новият главен изпълнителен директор Андреа Орчел обяви, че банката ще наеме 3600 души, от които 2100 в Digital & Data звеното, а около 1500 в класическите банкови операции    ©  Unicredit

През периода 2022-2024 италианската банкова група Unicredit предвижда умерен растеж на нетните приходи от 2% средногодишно. Инвестициите й се очаква да са фокусирани предимно в оптимизация и дигитализация. И за разлика от предишните периоди не се залага на набиране на капитал, а на вътрешното му генериране от печалбите, което ще позволи в рамките на 2021-2024 г. да бъдат разпределени общо над 16 млрд. евро към акционерите под формата на дивиденти и обратни изкупувания.

Това стана ясно от обявения стратегически план за развитие на групата, включваща и българската Уникредит Булбанк, от новия ѝ главен изпълнителен директор Андреа Орчел. Бившият директор на UBS наследи на поста Жан-Пиер Мустие през април, като за разлика от него досега той заявяваше планове за нови придобивания вместо за продажба на активи, чрез които да се генерира капитал. Бяха водени преговори с италианското правителство да бъдат купени част от активите на проблемната Banca Monte dei Paschi di Siena, но те се провалиха през октомври. Сега обаче на въпрос на "Капитал" той обясни, че в стратегията такива не се планират, но не се и изключват, като при възникване на възможности те ще се разглеждат.

Доволни акционери

Очакванията на пазара бяха за мащабно обратно изкупуване на акции, тъй като книжата на Unicredit се търгуваха на нива около 20% под нивата им от преди пандемията. Изглежда заявката за такива допадна на инвеститорите, защото след обявяването на плана при старта на днешната търговия акциите на банката се покачиха със 7.5%, а по-късно през деня добавиха и още до 10.6% до блузи 12.8 евро за акция. Това е най-високо ниво от февруари 2020 г. насам.

Причината е, че заявката като че ли надхвърли очакванията. Прогнозата на JP Morgan беше за 3 млрд. евро обратни изкупувания до 2024 г. Сега очертаният план на Орчел е за 2022 г. (на база резултатите от 2021 г.) да се разпределят 3.7 млрд. евро - около 30% от печалбата като дивидент, а останалото под формата на обратни изкупувания. За следващата година предвиждането е сумата да е сходна и постепенно да се увеличи към края на периода, като делът от печалбата, планиран за дивидент, да нарасне до над 35%.

Според очертаната стратегия обаче това няма да стане за сметка на капиталовите показатели на Unicredit, тъй като предвидените оптимизации се очаква да донесат 1.5 млрд. евро спестени разходи, които трябва да дойдат основно от свиването на плащанията към външни консултанти и вътрешното поемане на досега възлаганите им функции. Това трябва да подобри възвращаемостта на капитала от сега 7% до около 10%. Печалбата за 2021 г. се очаква да надхвърли 3.3 млрд. евро, а в края на периода за 2024 г. да е над 4.5 млрд. евро.

Прогнозите стъпват на очаквания, че лихвените нива измерени чрез 3-месечен Euribor, ще останат стабилни в следващите години, като очакванията са делът на брутните необслужваните кредити да падне до 3.5%

Ще наема или ще съкращава

В медийни публикации преди обявяването на плана се говореше за около 3000 души съкращения. Такова число не беше съобщено, като вместо това се залага на цел да се наемат 3600 души. От тях 2100 се предвижда да са в Digital & Data звеното, а около 1500 в класическите банкови операции. Разбивката на последните е 900 в Италия, 300 в ЦИЕ, 200 в Германия и 100 на контролни функции в групата.

Орчел обаче не се нагърби да каже колко ще е общият брой служители в групата в края на периода и дали тези назначения, ще компенсират съкращения в други звена, тъй като се водят преговори със синдикатите.

Придобивки - само ако си заслужава

В стратегията не са заложени придобивания, като по думите на Орчел такива ще бъдат преценявани само ако отговарят на три параметъра: те трябва да пасват на стратегическите цели на Unicredit, да подсилват франчайза й и да помагат, а не да пречат, да се постигнат капиталовите й цели.

Той се надява още на по-тясно обединяване на 13-те дъщерни банки на Unicredit. Това не включва някакво корпоративно реструктуриране, като те ще си останат отделни дружества, но ще се заложи на повече централизация, където това носи стойност, докато на местно ниво ще се остави свобода на действие при ясна рискова рамка.

Според Орчел банките в групата могат да печелят от общи поръчки на централно ниво, от разработване на решения за корпоративните и ритейл клиентите в две централизирани продуктови фабрики, а също и от общи технологични решения, които сега са фрагментирани.

Unicredit обслужва над 15 млн. клиента на своите пазари в Европа, като на групово ниво има над 930 млрд. евро активи. В България дъщерната ѝ Уникредит Булбанк е лидер на пазара с 25 млрд. лв. активи.