Дай пет, DeFi

Децентрализираните финанси процъфтяват. Но все още не са намерили своето предназначение

През последните две години много от функциите на традиционната финансова система бяха пресъздадени като приложения и протоколи в блокчейна на Ethereum
През последните две години много от функциите на традиционната финансова система бяха пресъздадени като приложения и протоколи в блокчейна на Ethereum    ©  The Economist
През последните две години много от функциите на традиционната финансова система бяха пресъздадени като приложения и протоколи в блокчейна на Ethereum
През последните две години много от функциите на традиционната финансова система бяха пресъздадени като приложения и протоколи в блокчейна на Ethereum    ©  The Economist

В съзнанието на икономисти, академици и повечето обикновени хора е обичайно да се мисли за реалната икономика и финансовата икономика като отделни, но взаимосвързани сфери. Това е същността на "класическата дихотомия", лежаща в основата на неокласическата икономическа школа, която смята парите за "прост воал", който прикрива реалната основна дейност. Работещите в реалната икономика отглеждат пшеница, пишат статии и строят къщи. На всичкото отгоре финансистите просто разбъркват парите. И все пак в най-добрия си вид финансиализацията прави възможна реална дейност, която иначе не би могла да се случи. Това е очевидно за заем, даден на стартиращ бизнес, или облигация, която позволява изграждането на нова фабрика. Но често е вярно и за по-сложни финансови инструменти като борси и деривати.

Именно в тази област през 2022 г. ще има вълнуващи иновации. През последните две години много от функциите на традиционната финансова система бяха пресъздадени като приложения и протоколи в блокчейна на Ethereum - отворен блокчейн, който може да съхранява и проверява редове кодове. Дейностите се извършват предимно чрез "умни договори", които се изпълняват самостоятелно при предварително определени условия.

Много неща са написани в отворен код с помощта на интелигентни договори, включително портфейли и платежни системи, приложения за депозити и заеми и дори инвестиционни фондове и системи за самостабилизиране на валутните режими. Като цяло този набор от функции е известен като децентрализирани финанси, или DeFi, и процъфтява. От по-малко от 10 млрд. долара в началото на 2020 г. токени на стойност 100 млрд. долара сега са заключени в интелигентни финансови договори за използване на децентрализирани борси или са депозирани, за да носят печалби.

Търсенето на DeFi приложения увеличава използването на блокчейна на Ethereum. В началото на 2020 г. транзакциите чрез него са били на стойност 116 млрд. долара, но този обем нарасна до 2.5 трлн. долара през второто тримесечие на 2021 г., включително плащания и транзакции за улесняване на търговията и отпускането на заеми (платежният гигант Visa е обработил приблизително същата сума за този период; на фондовата борса Nasdaq обемът е шест пъти повече).

Системата има много предимства пред традиционните финанси. Плащанията често са евтини и са почти мигновени. Чрез предварително определяне на правилата на транзакциите по начини, с които е невъзможно да се сбърка, DeFi може да елиминира рисковете от сетълмента. Чрез заключване на обезпечение за заем в интелигентен договор рискът от неизпълнение от страна на контрагента също може да отпадне.

Бариерите за навлизане са ниски в сравнение с традиционните финанси, така че DeFi бързо се превърна в арена, където се случват най-вълнуващите иновации. Например базиран изцяло на блокчейн стейбълкойн (токен, обвързан с държавна валута като долара), наречен dai, позволява на всеки да създава нови токени dai чрез депозиране на обезпечение в интелигентен договор. Тъй като обезпечението е променливо, ако падне под минималния праг от 150% от неизплатената стойност на dai, интелигентният договор автоматично предлага на търг обезпечението, за да анулира дълга.

Dai е забележително стабилен спрямо долара и решава много от проблемите, свързани с предишни стейбълкойни. Проблемът е, че цялото това изискано финансово инженерство все още няма "реална" икономика за обслужване. Вместо това подкрепя едно виртуално казино - повечето от тези, които използват DeFi, го правят, за да улеснят или използват своите залози на един от многото спекулативни токени. Това може да се промени през 2022 г.

Има три възможни пътя за обединяване на икономиката на DeFi с реалната. Първо, тя може да измести традиционната финансова система, може би чрез приемането на токена като средство за плащане. Ел Салвадор прие биткойн като законно платежно средство през септември, като въведе децентрализирани токени за своето население от 6.5 млн. души. Но това е по-малко вероятно да се случи в стабилни, развити държави.

Второ, DeFi може да започне да се слива с традиционните финанси. Активите, които обикновено се обработват от финансовата система - къщи, акции и облигации, може да намерят своя път в блокчейн система. Предишни опити да се направи това с помощта на "компаниен блокчейн" (управлявани от една институция) предложиха някои ползи в ефективността, но пропуснаха много от предимствата на децентрализацията като оперативна съвместимост и прозрачност. Чрез проучване на начини за преместване на активи като акции към отворена блокчейн система и предоставяне на реални резултати DeFi могат да станат по-полезен за всички.

Трето, развитието на реална икономика върху блокчейн може да процъфтява. Икономически дейности като създаване на видеоклипове, изображения, музика и текст са изцяло дигитални, поради което медиите могат да се разпространяват онлайн, предимно чрез гигантски централизирани технологични платформи. Но децентрализираните блокчейн платформи за разпространение на този вид съдържание се зараждат и процъфтяват. Ако цифровото съдържание може да бъде прехвърлено в блокчейн системата, DeFi ще намерят своята реална икономика.

2021, The Economist Newspaper Limited.