Уникредит и Райфайзенбанк ще отпуснат още 325 млн. евро заеми за фирми с облекчени условия

Финансирането е с гаранция от Европейския инвестиционен фонд, която дава възможност за по-ниски обезпечения

Малкият и средният бизнес в България ще получи достъп до финансиране за още 325 млн. евро, което ще може да ползва при облекчени условия. Средствата са предназначени за малки, средни и междинни (с до 500 служители) компании за подпомагане справянето им с ефектите от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19. Финансирането ще се отпуска от две банки - Уникредит Булбанк и Райфайзенбанк (България), които в началото на годината обявиха сключването на нови гаранционни споразумения с Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) по линия на механизма "Европейски гаранционен фонд" (ЕГФ).

ЕГФ е нов гаранционен механизъм, създаден от страните в ЕС в отговор на кризата, чийто общ размер е близо 25 млрд. евро. Той дава възможност за покритие с гаранция в размер на до 70% от размера на всеки заем - т.е. при невъзможност на кредитополучателя да изплати задълженията си, фондът покрива 70% от загубите за банката. Този тип гаранции намаляват рисковете за финансовите институции и им позволяват да приложат по-облекчени изисквания за обезпечение към фирмите, които кредитират, в сравнение с обичайно изискваните.

Условията

Според параметрите на новите гаранционни споразумения предприятията могат да получат до 7.5 млн. евро, като от Уникредит Булбанк уточняват, че максималният размер включва и финансирането, предоставено на свързани с даден кредитополучател лица. Минимален размер няма, а таванът е свързан и с няколко допълнителни фактора - тъй като финансирането се предоставя под режим на държавна и минимална помощ, горната граница се определя в зависимост и от избрания режим на помощ, както и от вече получени помощи и от конкретната икономическа дейност на всяка фирма. Срокът за кандидатстване е до 31 декември 2022 г.

Средствата ще бъдат предоставяни под формата както на инвестиционни кредити, така и на различни продукти за оборотно финансиране - револвиращи кредити, стандартни оборотни кредити и овърдрафти. И двете банки нямат предварително зададено разпределение каква част от средствата под каква форма да се отпускат. "Обичайно оборотните кредити, включително овърдрафти, са преобладаващи - малко повече от половината са оборотни, а останалите са за инвестиционни цели", обясняват от Райфайзенбанк. В съобщението си от банката отбелязват, че ще отпускат "инвестиционни кредити със срок на погасяване до 10 години, оборотни кредити до 5 години и револвиращи кредити/овърдрафти до 4-5 години, в зависимост от прилагания режим на държавна помощ". От Уникредит Булбанк уточняват в отговори на въпроси на "Капитал", че освен нови заеми е допустимо и рефинансиране.

Обикновено при обявяването на сключването на подобни споразумения банките не дават детайлна информация за точните измерения на облекчените условия, при които съответното финансиране ще достига до бизнеса. Причината е, че отделните случаи са доста различни и е трудно да се даде стандартизирана формула, която да се приложи към всеки един корпоративен клиент. В зависимост от конкретното гаранционно споразумение с гарантиращата институция обичайно се посочва, че облекченията могат да се изразяват в по-ниски изисквания за обезпечение, по-ниски лихви спрямо средното за пазара, по-дълги гратисни периоди и срокове за погасяване, както и в комбинация от всичко. Според лихвената статистика на БНБ за последната година средната лихва по новоотпуснатите кредити за бизнеса е 2.7% за заемите в левове и 2.4% за финансирането в евро.

Кой колко

Споразумението на Уникредит Булбанк е част от гаранционен пакет, договорен от италианската група майка Unicredit за четири държави - България, Словакия, Словения и Хърватия. По него ЕИФ ще предостави на банките и лизинговите дружества от групата гаранции за общо 700 млн. евро, което ще им позволи да насочат към бизнеса до 1 млрд. евро финансиране. Договореният максимален портфейл за Уникредит Булбанк е 175 млн. евро, от които 50 млн. евро са за т.нар. междинни предприятия, уточняват от банката.

Споразумението на Райфайзенбанк (България) предвижда покриването с гаранции на нов портфейл от 150 млн. евро, като от финансовата институция уточняват, че по този начин "общата сума на гаранцията, подкрепена от Европейския инвестиционен фонд, достига до 300 млн. евро". Райфайзенбанк беше първата банка в страната, която сключи гаранционно споразумение с ЕИФ по новия механизъм "Европейски гаранционен фонд". То беше подписано през март 2021 г. и предвиждаше банката да финансира малки, средни и междинни компании с 85 млн. евро. За "Капитал" от кредитната институция коментират, че схемата е активна от второто тримесечие на 2021 г. и по нея за по-малко от година са подкрепени над 180 предприятия с повече от 40 млн. евро.

В края на изминалата година от Пощенска банка също съобщиха, че са подписали две нови гаранционни споразумения с ЕИФ по механизма ЕГФ за създаване на портфейл от кредити в размер до 650 млн. евро, предназначен за подкрепа на ликвидните нужди и проекти на малки, средни и междинни предприятия. През септември 2021 г. в механизма се включи Обединена българска банка (ОББ), която с гаранциите по него ще отпусне 74 млн. евро за малки и средни предприятия за преодоляване на последствията от COVID-19.

Все още няма коментари
Нов коментар

Още от Капитал