Европейският банков орган представи нови правила за отчитане в сферата на ESG

Това е стъпка към стандартизиране на оповестяването, която цели да улесни инвеститорите

Правилата целят както да осигурят съпоставимост между банковите отчети, така и да включат рисковете от климатичните промени и тяхното влияние.
Правилата целят както да осигурят съпоставимост между банковите отчети, така и да включат рисковете от климатичните промени и тяхното влияние.
Правилата целят както да осигурят съпоставимост между банковите отчети, така и да включат рисковете от климатичните промени и тяхното влияние.    ©  Reuters
Правилата целят както да осигурят съпоставимост между банковите отчети, така и да включат рисковете от климатичните промени и тяхното влияние.    ©  Reuters

Европейският банков орган представи нови изисквания за начина, по който банките отчитат рисковете, свързани с околната среда и усилията за намаляване на въглеродните емисии. Целта е да са улеснят инвеститорите и заинтересованите страни при сравняване на показателите по отношение на ESG факторите на различните банки, предаде Bloomberg. Новите правила идват, след като регулаторът публикува доклад, посочващ съществени недостатъци в отчитането на ESG от страна на банките.

За да влязат в сила, изискванията на регулатора трябва да бъдат одобрени от Европейската комисия. Правилата целят както да осигурят съпоставимост между банковите отчети, така и да включат рисковете от климатичните промени и тяхното влияние. Кредиторите ще трябва да предоставят данни как се променят, за да приведат бизнеса си в съответствие с Парижкото споразумение.

Заинтересованите страни скоро ще имат достъп до повече информация, която ще е по-прозрачна и напълно сравнима, коментира Мери Риманен от Европейския банков орган.

За да се избегне общото говорене, характерно за някои отчети, регулаторът предвижда задължителни елементи, сред които:

  • Количествени данни за експозиции към свързани с въглерод активи и такива, уязвими към промени в климата.
  • Коефициент на зелените активи (GAR), който измерва зелените активи на банката като пропорция от общите. Въпросните активи се определят на база на "таксономията" на ЕС.
  • Коефициент за съответствие на банковия портфейл с таксономията (BTAR), който измерва как дейностите на банката допринасят за целите на ЕС за климата, като показва степента, в която те финансират екологично устойчиви дейности. Прилагането на двата показателя е предвидено да започне съответно от декември 2023 и юни 2024 г.
  • Количествени оповестявания относно действия за смекчаване на последиците за контрагентите при адаптиране към изменението на климата и преход към въглеродно неутрална икономика.

Проектът предвижда да се предоставя и качествена информация за това как институциите внедряват съображенията за ESG в своето управление, бизнес модел, стратегия и рамка за управление на риска.

Новите правила за отчитане на ESG са част от т.нар. задължения на банките по стълб 3, докато досегашните изисквания попадат в рамките на Директивата за нефинансово отчитане. Регулаторът предоставя подробни шаблони за необходимите таблици и индикатори. Новото отчитане, което банките ще трябва да прилагат два пъти годишно, се базира на таксономията на ЕС и на препоръки на инициативи като Работната група за финансови оповестявания, свързани с климата.