Годишният ръст при ипотечното кредитиране за 2021 г. надхвърли 17%

Потребителските заеми също продължават да растат с двуцифрени темпове. При фирмените кредити увеличението остава по-слабо

Преди месец БНБ подсили предупрежденията си за кредитния бум, като включи и заемите за строителство
Преди месец БНБ подсили предупрежденията си за кредитния бум, като включи и заемите за строителство
Преди месец БНБ подсили предупрежденията си за кредитния бум, като включи и заемите за строителство    ©  Цветелина Белутова
Преди месец БНБ подсили предупрежденията си за кредитния бум, като включи и заемите за строителство    ©  Цветелина Белутова

Ипотечното кредитиране запазва рекордните си темпове на растеж от последните месеци и към края на годината се увеличава със 17.6% на годишна база - най-висока стойност от 2009 г. насам. Според данните от паричната статистика на БНБ към края на 2021 г. обемът на предоставеното от банките жилищно финансиране за домакинствата вече достига 14.1 млрд. лв., като само за последния месец се увеличава с 231.1 млн. лв.

С двуцифрени темпове вече трети месец продължава да расте и портфейлът от потребителски заеми на банките, при който през цялата изминала година също се наблюдава ускорение. Към края на 2021 г. обемът му достига 13.2 млрд. лв., като расте с 11.14% на годишна база, а повишението само през декември е с почти 60 млн. лв.

Усещане за риск

Средномесечно през втората половина на изминалата година отпуснатите ипотечни заеми са нараствали с по близо 200 млн. лв. на месец. Активизирането на банките в сегмента доведе и до предупреждения от страна на БНБ и анализатори за повишен риск в сектора. За да адресира опасенията си от кредитен бум, регулаторът отначало реши през септември да покачи антицикличния капиталов буфер на банките от 0.5% на 1%, считано от октомври 2022 г. Прогнозата на централната банка също беше ревизирана през октомври, като новите очаквания бяха към края на 2021 г. темповете на нарастване на заемите за домакинства да са от порядъка на 12% при предишни предвиждания за 8.5%, а и през следващите две години да останат високи - около 9%.

Видимо от статистиката обаче числата продължиха да растат по-ускорено и в края на 2021 г. заемите за домакинства са с 13.4% над нивото година по-рано. Така през декември от БНБ втвърдиха леко предупредителния тон, като предприеха и допълнителна стъпка за охлаждане на ентусиазма - още 0.5% повишение на антицикличния капиталов буфер до 1.5%, считано от 2023 г. А към предупрежденията беше добавено и финансирането на жилищно строителство и търговски площи.

Едновременно с това прогнозата за ръста на фирменото кредитиране също беше ревизирана през октомври от 3.7% на 3.1% към края на 2021 г. И в този сегмент обаче реалните числа надхвърлиха очакванията на регулатора - според паричната статистика към декември 2021 г. корпоративните заеми растат с 4.59% до 37.3 млрд. лв. В номинално изражение повишението за последния месец е с 215.4 млн. лв. Характерно за този сегмент е, че числата са силно волатилни и често могат да бъдат изкривени от единични големи сделки, както и от продажби на пакети лоши кредити. Дори и погледнато средно месечно обаче, през изминалата година портфейлът от фирмени заеми на банките е растял с близо 3.9% на месец - над очакванията на БНБ.

Лошите кредити все още намаляват

Данните към края на годината показват запазване и на още една тенденция от последните месеци - на подобряване на качеството на банковите портфейли. Към декември делът на лошите и преструктурирани кредити (данните в паричната статистика се различават от тези за надзорни цели) се понижава до 6.24% при 6.61% в края на ноември. В номинално изражение става дума за заеми за над 4.1 млрд. лв., от които 2.5 млрд. лв. фирмени, почти 1.1 млрд. лв. потребителски и 466.5 млн. лв. жилищни.

В следващите месеци обаче е възможно посоката да се обърне с изтичането на дадената заради пандемията от COVID-19 възможност на фирми и домакинства да поискат отсрочване на вноските си по кредити. Според данните на БНБ към края на ноември 2021 г. все още под мораториум се намират експозиции за 8.16 млрд. лв., от които 6.4 млрд. лв. фирмени заеми и 1.8 млрд. лв. кредити за домакинства. Това са все компании и хора, които са заявили желанието си да използват тази опция в последния момент, когато тя беше налична - през март 2021 г., и са се възползвали от максималните девет месеца. Този срок изтече в края на 2021 г. и от този месец те вече би трябвало да са се върнали към редовното погасяване на вноските си. Досега, въпреки че по тези заеми не се правеха плащания по лихви или главници, те не се водеха необслужвани. Сега обаче, ако част от фирмите или домакинствата продължават да имат проблеми с обслужването, банките ще трябва или да преструктурират тези проблемни вземания, или да ги прекласифицират като просрочени, което се очаква да проличи в статистиката за следващите месеци.

При депозитите движенията са разнопосочни в отделните сегменти. Към декември спестяванията на домакинствата продължават да забавят темповете си на нарастване и за месеца увеличението е с 9% на годишна база до 66.5 млрд. лв. при 9.7% през ноември. Темпът на нарастване на вложенията на бизнеса пък се ускорява до 8.5% на годишна база в сравнение с 8.1% през предходния месец. В номинално изражение обемът на корпоративните депозити достига 31.8 млрд. лв. Общо за неправителствения сектор ръстът на депозитите към декември е с 9.1% на годишна база до 101.9 млрд. лв. Темпът остава непроменен спрямо ноември, когато също беше 9.1% за година - под очакванията на БНБ, които бяха към края на 2021 г. растежът на показателя да е от порядъка на 10.9%.

1 коментар
  • Най-харесваните
  • Най-новите
  • Най-старите
Нов коментар

Още от Капитал